Ingezonden: Geen windmolens en zonnepanelen in de Velperwaarden!

Is dit de toekomst in de Velperwaarden?
Is dit de toekomst in de Velperwaarden?
Foto: BC3A3315

INGEZONDEN – Gemeente Rheden heeft zich in de persoon van wethouder Klomberg voorgenomen om de energietransitie voortvarend op te pakken. Zon en wind is wat de klok luidt voor de grootschalige transitie tot 2040 – dan moet de gemeente CO2 neutraal zijn. 

Dat die CO2 neutraliteit persé binnen een gemeentegrens bereikt moet worden is mijn inziens een bestuurlijke en ambtelijke dwanggedachte van overheidsbesturen op alle niveaus. In wezen hoeft dat natuurlijk helemaal niet. Bij grootschalige winning van windenergie bijvoorbeeld ligt het meer voor de hand om dat op zee en in grote, dunbevolkte en winderige polders te doen.

Nederland heeft miljoenen vierkante dakkilometers voor zonnepanelen. Het bouwen van windturbines en zonneparken nabij steden in dichtbevolkte gebieden en fraaie landschappen roept ook meestal flinke weerstand op van burgers, is gebleken. Maar dat ter zijde. Wethouder Klomberg roeit liever tegen de stroom in. 

Het blijkt dat de provincie Gelderland in elk geval wat windturbines betreft goed op schema ligt met de doelen van energietransitie. En dat zonder deelname van Rheden. Uit de recente ‘Beleidslijn Windenergie’ van de provincie blijkt dat de Gelderse bijdrage ruimschoots het doel voor 2020 heeft bereikt. Voor de periode na 2020 zijn er genoeg kansrijke locaties in Gelderland voor grootschalige windenergie buiten de gemeente Rheden.

Echter het bureaucratisch gedachtengoed verlangt dat ook Rheden zijn steentje bijdraagt en wethouder Klomberg loopt op de muziek vooruit. Dat Rheden grotendeels bestaat uit Natura 2000 gebied, zeg maar de meest waardevolle natuur binnen de EU, en over fraaie landschappen en vergezichten beschikt is kennelijk bijzaak. De overheidsplicht om de natuurdoelen van Natura 2000 na te streven is ondergeschikt. Daarover straks meer. 

In plaats van de deur van het provinciehuis plat te lopen om te vuur en te zwaard te bestrijden dat fraaie, groene en vermaarde grondgebied van Rheden te ontsieren en beschadigen met windmolens en zonneparken loopt wethouder Klomberg in de pas om het te verkwanselen. Het is dan ook geen wonder dat, naar mijn weten, geen enkele inwoner van de gemeente staat te juichen om zijn kruistocht. 

Iedere inwoner van de gemeente kan nu zijn mening kenbaar maken aan de gemeente in de vorm van een zienswijze. Schrijf uw zienswijze gericht aan de gemeenteraad en doe dat vóór 15 april 2021.

Ingezonden: Ruud Reddingius

Noot van de redactie: Rheden.nieuws.nl geeft bewoners, voor- en tegenstanders, van een probleem/visie de gelegenheid een ingezonden brief te sturen om ruimte- en aandacht te krijgen van een breed publiek. Zij nemen hierbij zelf geen standpunt in.

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbriefAdverteren op rheden.nieuws.nl bel dan: Dolf Verschuren voor de prijzen en mogelijkheden 06 – 4025 3846

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen