Prestatieafspraken gemeente Rheden, woningcorporatie Vivare en huurdersvereniging Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

GEMEENTE RHEDEN – In 2019 verder aan de slag om sociale huurwoningen te verduurzamen, delen levensloopgeschikt te maken en huurschulden te voorkomen en te verminderen. Dat zijn de voornaamste onderwerpen uit de prestatieafspraken waarvoor de gemeente Rheden, woningcorporatie Vivare en huurdersvereniging Rheden op 6 december 2018 tekenen.

Elk jaar maken de gemeente Rheden, woningcorporatie Vivare en Huurdersvereniging Rheden (HVR) afspraken over wat ze het komend jaar willen bereiken. Dat doen ze aan de hand van de woonvisie 2014-2020 van de gemeente Rheden. De partijen zorgen er samen voor dat mensen met een kleine beurs prettig en betaalbaar kunnen wonen. Gea Hofstede, wethouder Wonen: “Woningen moeten betaalbaar blijven maar ook duurzamer en levensloopbestendiger worden.” Bovendien vinden de drie partijen dat het niet te lang mag duren voor woningzoekenden om een passende woning te vinden.

CO2 neutraal wonen in 2050

In 2019 stellen de partijen een stappenplan op voor het realiseren van CO2 neutrale wijken.

Vivare wil dat al haar woningen in 2050 CO2 neutraal zijn. Dat betekent dat de corporatie de komende jaren 1.500 tot 2.000 woningen gaat verduurzamen. De gemeente maakt voor 2021 warmteplannen per wijk en dorp voor de overstap van aardgas naar andere energiebronnen. Eric Angenent, directeur Vivare: “De duurzaamheidsopgave is groot en complex, maar wordt haalbaar wanneer we met de drie partijen samenwerken om de goede condities te creëren.” De HVR spant zich komend jaar in om huurders advies te geven over energiebesparing via Energiebank Nederland.

Levensloopgeschikt

Met het oog op de toenemende vergrijzing in de dorpen zullen woningen levensloopgeschikte moeten worden gemaakt. De afgelopen twee jaar is een aantal complexen al toegankelijker gemaakt voor senioren. In 2019 worden complexen in Velp aangepakt om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. Vivare maakt ook een overzicht van het totaal aantal complexen dat in de toekomst levensloopgeschikter moet worden. Volgend jaar onderzoeken de gemeente en HVR de verhuiswensen van senioren die nu in grote eengezinswoningen wonen. Voorzitter HVR Wim Jongejan: ”We pleiten voor voldoende doorstroming op de woningmarkt.”

Huurachterstanden voorkomen

Gemeente en Vivare werken verder in 2019 nauw samen om te voorkomen dat huurders door huurachterstanden in de problemen komen. Vivare signaleert wanneer een huurder een betalingsachterstand heeft en maakt waar mogelijk betalingsafspraken. Daarbij wordt in overleg met de huurder samengewerkt met de gemeente. Zo kan de gemeente vroeg met de huurder rond tafel om te kijken of er meerdere schulden zijn en hoe deze opgelost kunnen worden.

Prestatieafspraken

Vivare is met bijna 5.800 woningen veruit de grootste woningcorporatie in de gemeente Rheden en daarmee ook de belangrijkste partner van de gemeente voor het uitvoeren van de woonvisie 2014-2020. In april 2016 hebben de gemeente Rheden, Vivare en HVR voor het eerst samen prestatieafspraken afgesloten. In de prestatieafspraken stellen Vivare, de HVR en de gemeente Rheden gezamenlijke doelen vast op de langere termijn en maken ze jaarlijks concrete uitvoeringsafspraken. Gea Hofstede: “In 2019 starten wij met het opstellen van een nieuwe woonvisie, samen met onder andere Vivare en HVR.”

(Fotobijschrift: Van links naar rechts Wim Jongejan (HVR), Gea Hofstede (wethouder gemeente Rheden) en Eric Angenent (Vivare))

Prestatieovereenkomst HVR/Vivare/gemeente Rheden

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden