Regio Arnhem-Nijmegen gaat op de bres staan voor woningcorporaties

Foto: Pixabay

GEMEENTE RHEDEN – Achttien gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen springen op de bres voor woningcorporaties. Ze vragen met een brief aan de Tweede Kamer aandacht voor hun grote zorgen over de hoge lastendruk op woningcorporaties.

“We vragen ons af of corporaties hun maatschappelijke taken kunnen blijven uitvoeren”, aldus Gea Hofstede, portefeuillehouder wonen in de regio en wethouder van de gemeente Rheden.

De brief is gestuurd omdat binnenkort de Woningwet uit 2015 wordt geëvalueerd. “Uit onderzoek blijkt misschien dat deze wet zijn werk doet. Maar de lastendruk voor de woningcorporaties is sinds de invoering van de Woningwet steeds hoger geworden. De vraag is daarom toch of corporaties nog voldoende investeringsmogelijkheden hebben”, aldus Hofstede.

Brede opgave

Woningcorporaties dragen op veel terreinen bij aan de samenleving. Natuurlijk op het gebied van wonen maar denk ook aan zorg, klimaat en energie. Hofstede: “Een krachtige woningcorporatiesector is belangrijk en dat staat volgens ons onder druk.”

Belangrijke oorzaak daarvan is volgens de regio de extra heffingen die corporaties moeten afdragen. Dat kost hen zo’n vier maanden huuropbrengst van de mensen met de laagste inkomens.

Onvoldoende investeringscapaciteit

Onlangs heeft het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) berekend dat woningcorporaties onvoldoende investeringscapaciteit hebben om de verduurzamingsopgave te financieren. “De regering heeft enkele maatregelen getroffen om de stijging van de verhuurdersheffing op korte termijn te dempen en corporaties in staat te stellen extra woningen van het gas af te halen. Die maatregelen zijn zeker behulpzaam, maar lossen het probleem niet op,” aldus Hofstede.

Hofstede vermoedt dat gemeenten de verduurzaming van hun woningvoorraad alleen kunnen waarmaken, als corporaties financieel meer worden ontzien.

'
article
135431
Woningcorporaties dragen op veel terreinen bij aan de samenleving
GEMEENTE RHEDEN – Achttien gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen springen op de bres voor woningcorporaties.
https://rheden.nieuws.nl/gemeenteberichten/135431/regio-arnhem-nijmegen-gaat-op-de-bres-staan-voor-woningcorporaties/
2019-02-26T16:08:03+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/280/2019/02/26160744/Huis-Pixabay.png
gemeente Rheden, Investeringscapaciteit, Lastendruk, rheden.nieuws.nl, Vivare, Woningcorporaties, Woningvoorraad
Gemeenteberichten, Nieuws