Meer balans in huisvesting arbeidsmigranten en zorgcliënten in gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

GEMEENTE RHEDEN – Het college van B&W heeft onderzoek gedaan naar de huisvesting van arbeidsmigranten en zorgcliënten. Hieruit blijkt dat de leefbaarheid en de veiligheid rondom deze panden verbeterd kunnen worden. En dat ook de spreiding over de dorpen aandacht nodig heeft.

Het college wil gaan onderzoeken wat er nodig is (welke regels) om de situatie te verbeteren.

De gemeente Rheden is verantwoordelijk voor de leefbaarheid voor al haar inwoners. Dit betekent dat er goede huisvesting moet zijn voor zowel de omwonenden van de panden als voor de arbeidsmigranten en zorgcliënten. Daarbij gaat het onder andere om het voorkomen van overlast, een goede prijs- en kwaliteitsverhouding en geen dwingende of afhankelijke koppeling tussen werk en wonen of zorg en wonen.

Visie

In de afgelopen 10 jaar was er een forse toename van zowel arbeidsmigranten als zorgcliënten. Deze grote instroom en de concentratie zet de leefbaarheid in sommige wijken onder druk. Daarom is er een visie opgesteld waarin aandacht is voor het verbeteren van de huisvesting van arbeidsmigranten en zorgcliënten, aandacht voor een evenwichtige spreiding over de dorpen en het inperken van de toestroom.

Meer balans

In Velp en De Steeg is de concentratie van huisvesting van arbeidsmigranten erg hoog. De werkgevers van deze arbeidsmigranten bevinden zich grotendeels buiten de gemeente. Een toename van het aantal arbeidsmigranten is op dit moment niet wenselijk. Spreiding over de dorpen wel.

De gemeente Rheden heeft een bovengemiddeld aantal zorgcliënten vergeleken met andere gemeentes in de regio. De meeste zorgcliënten wonen in Velp. Voor een betere balans is een vermindering gewenst en ook een betere spreiding over de gemeente. Indien het aantal niet afneemt, bestaat de kans dat er niet voldoende geld beschikbaar is vanuit de Wmo.

Woonvisie

De uitkomsten van de Visie over Huisvesting Arbeidsmigranten en Zorgcliënten gaat opgenomen worden in de Woonvisie 2020-2026 die op dit moment in de maak is. Hierin staan thema’s als een goede balans op de woningmarkt, het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad en het realiseren van de juiste woningen. Maar ook is er aandacht voor doelgroepen die speciale aandacht nodig hebben zoals arbeidsmigranten en zorgcliënten.

Vervolg

De verwachting is dat de raad in maart 2020 de Visie Huisvesting Arbeidsmigranten en Zorgcliënten in Balans vaststelt. Daarna onderzoekt het college welke instrumenten het beste ingezet kunnen worden om de huisvesting van arbeidsmigranten en zorgcliënten te verbeteren.

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook haar Facebookpagina, volg hen op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis haar dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden