Uitkomst onderzoek Rheden Spreekt over cultuur in gemeente Rheden

Foto: Rheden Spreekt

GEMEENTE RHEDEN – Bij het vaststellen van de cultuurnota in 2019 is afgesproken dat inwoners elke drie jaar hun mening kunnen geven over cultuur via het inwonerspanel Rheden Spreekt. Dit om te kijken of de resultaten gehaald worden die in de cultuurnota beschreven staan.

Ondanks de coronapandemie laat het onderzoek naar cultuur een stijgende lijn zien in de waardering.

Paar cijfers op een rij

37% zegt actief deel te nemen aan cultuuractiviteiten in 2020 tegen 25% in 2018. Ook het aantal inwoners dat in 2018 aangaf enigszins actief te zijn als het gaat om cultuur, is met 6% gestegen; 2020 in 41%.

34% van de ondervraagden zijn in 2020 lid van een vereniging, club of gezelschap (24% in 2018). 36% van het inwonerspanel geeft aan dat zij het zeer belangrijk vindt dat de gemeente verenigingen op cultureel gebied ondersteunt (tegen 20% in 2018).

Cultuurnota Spelender-wijs

In 2019 heeft de gemeente Rheden de Cultuurnota Spelender-wijs vastgesteld. In deze nota, opgesteld samen met culturele organisaties, scholen en het Cultuurbedrijf RIQQ, staan de ambities die uiteindelijk in 2026 gerealiseerd moeten zijn.

De speerpunten zijn, meer aandacht voor:

  • Amateurkunst
  • Cultuureducatie
  • Professionele programmering

Jaarlijks maakt de gemeente prestatieafspraken met het gesubsidieerde basisnetwerk cultuur zoals Cultuurbedrijf RiQQ, Bibliotheek Veluwezoom en de Podiumvoorziening om de afspraken in de cultuurnota na te komen. Daarnaast gebeurt er in de gemeente natuurlijk nog veel meer op cultuurgebied. Zoals optredens van fanfarekorpsen en amateurgezelschappen, lezingen in kerken, literaire activiteiten georganiseerd door boekhandels, evenementen en optredens van Studio26 bij allerlei regionale evenementen. Actieve deelname aan cultuur en de waardering voor cultuur vallen zeker mee ondanks de beperkende maatregelen in het afgelopen jaar.

Wethouder Marc Budel: “Ondanks of misschien wel juist dankzij de coronapandemie blijken inwoners cultuur in al haar facetten in onze gemeente toch steeds meer te waarderen. Daar ben ik als wethouder cultuur natuurlijk heel blij. Het feit dat inwoners dichtbij huis kunnen genieten van diverse culturele activiteiten en dat ook nog waarderen, betekent dat we op de goede weg zijn.”

Lees meer over het bewonerspanel en de onderzoeken: www.rhedenSpreek.nl.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden