Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Brinkerhaege 8, 6881 WZ Velp: aanleggen van een inrit (11-7-2017/597480).
– Hoofdstraat 242, 6881 TS Velp: intern verbouwen van het pand en strijdig gebruik (31-7-2017/597236).
– Veerweg 103, 6991 GM Rheden: veranderen en vergroten van de woning (1-8-2017/597470).
– Havikerwaard nabij 8-a te De Steeg: plaatsen van een drijvend zonnepanelenpark (1-8-2017/597469).
– Callunaplein 2, 6951 CP Dieren: plaatsen van reclame (27-7-2017/597058).
– Nijverheidslaan 2, 6951 KN Dieren: plaatsen van reclame (1-8-2017/597473).
– Prof. Talmaweg naast 17 te Laag-Soeren: bouwen van een vrijstaande woning en het aanleggen van een inrit (2-8-2017/597625).

Tegen deze aanvragen staan geen rechtsmiddelen open. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Zienswijzen
Een uitzondering op het vorenstaande is de volgende aanvraag. Hiertegen kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen, omdat de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan:

– Vijverlaan 8, 6881 HJ Velp: verbouwen van een woning (26-6-2017/592015).

U kunt deze aanvraag inzien van 10 augustus 2017 tot en met 23 augustus 2017 (twee weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbeschikking opgesteld.

– Rozendaalselaan 18, 6881 LC Velp: wijzigen gebruiksvergunning compartimenteren/plaatsen van 2 branddeuren i.v.m. brandveiligheid (zaaknr. 592742).

Ter inzage en zienswijzen
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 10 augustus 2017 zes weken ter inzage in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 31

– Burgemeester Brandtlaan 7, 6881 KV Velp: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 594453).
– Schonenbergsingel 32, 6881 NR Velp: veranderen en vergroten van de woning (zaaknr. 595671).
– Dorpsstraat 72, 6991 HH Rheden: kappen van een berk, met oplegging van een herplantplicht (zaaknr. 592017).
– Callunaplein 2, 6951 CP Dieren: plaatsen van reclame (zaaknr. 590811).
– Callunaplein 2, 6951 CP Dieren: plaatsen van reclame (zaaknr. 597058).
– Einthovenlaan 2, 6952 GT Dieren: plaatsen van een erker aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 594360).
– Henri Viottastraat 15, 6952 BH Dieren: plaatsen van een dakopbouw op de woning (zaaknr. 596422).
– Imboslaan 73, 6951 KA Dieren: plaatsen van een waskiosk (zaaknr. 595055).
– Prinses Margrietlaan 15, 6951 AJ Dieren: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 596213).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 168,00 voor natuurlijke personen en € 333,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Aanvraag: RHD-596877 Ministerie van Defensie.
Activiteit: Militaire oefening van 30 oktober 2017 tot en met 3 november 2017.
Plaats: Gebied tussen Apeldoorn, Borne, Haaksbergen en Dieren.

Aanvraag: RHD-595758 Robin Best Outdoor Media B.V.
Activiteit: Plaatsen van 30 aankondigingsborden van 9 tot en met 22 januari 2018 en van 16 t/m 29 januari 2018.
Plaats: Dieren, Rheden en Velp.

Aanvraag: RHD-587276 Open Monument Dag Rheden.
Activiteit: Kleinschalige markt op 9 september 2017 van 09.15 uur tot 17.15 uur.
Plaats: Dieren, Kerkstraat t.o. politiebureau.

Aanvraag: RHD-595744 Mevrouw C.Y. Onnekink-Pieters.
Activiteit: Buurtbarbecue op 26 augustus 2017 van 14.00 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Velp, speelveld naast Boogaardstraat 3.

Aanvraag: RHD-597370 De heer M. Lammers.
Activiteit: Buurtfeest op 1 september 2017 van 17.00 uur tot 21.00 uur.
Plaats: Ellecom, Pieperslaan.

Aanvraag: RHD-597433 De heer S. Willemsen.
Activiteit: Buurtbarbecue op 2 september 2017 van 14.00 uur tot 20.00 uur.
Plaats: Rheden, parkeerplaats achter Gasthuisbouwing 3 en 5.

Aanvraag: RHD-596252 RC Bocholt 77.
Activiteit: Wielertoertocht 32. Rose Bikes op 20 augustus 2017.
Plaats: De Steeg, Rheden, Posbank en Velp.
Website: www.rc77.de

Aanvraag: RHD-590292 PFC Rheden.
Activiteit: Waterpolotoernooi met tijdelijke camping 26 en 27 augustus 2017.
Plaats: Rheden, IJsselsingel (De Hangmat).
Website: www.pfcrheden.nl

Aanvraag: RHD-596304 AV Hanzesport.
Activiteit: Sportkamp van 25 t/m 27 augustus 2017.
Plaats: Dieren, Kolonieweg 2a.

Aanvraag: RHD-595332 Courage Events
Activiteit: Doorkomst UCI wielerkoers Boels Ladies op
30 augustus 2017.
Plaats: Dieren, Laag-Soeren.
Website: www.boelsrentalladiestour.nl

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak), dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Integrale Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected]

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van Rheden maken het volgende bekend.
Wegens de werkzaamheden in de stationsomgeving in Dieren sluiten wij tijdelijk een deel van de Noorder Parallelweg tussen de Koningin Julianalaan en de Koningin Mariastraat af voor doorgaand verkeer.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2017-VKB-081.

U kunt het besluit in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

Het besluit is ook gedurende zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 7 augustus 2017

NB
Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:
a de naam en het adres van de indiener;
b de dagtekening;
c een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d de gronden van het bezwaar.

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd.

U kunt er ook voor kiezen het beroep- en/of verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
Het griffierecht bedraagt € 46,00 voor minder draagkrachtige natuurlijke personen in huurtoeslag- en sociale zekerheidszaken, € 168,00 voor overige natuurlijke personen en € 333,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Zomeropening gemeentelijke servicecentra 2017

De gemeentelijke servicecentra van Velp en Dieren zijn in de periode 10 juli 2017 t/m 22 september 2017 alleen de volgende dagen geopend:
• Servicecentrum Velp op elke maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur; en op elke woensdag en vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
• Servicecentrum Dieren op elke dinsdag en donderdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Het gemeentehuis is in deze periode elke werkdag op de gebruikelijke tijden geopend: maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 15.00 uur, dinsdagavond van 17.30 uur tot 20.00 uur, vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.

‘s Middags en ‘s avonds werken wij op afspraak.

Let op: reisdocumenten en rijbewijzen moeten afgehaald worden op die locatie waar u ook de aanvraag hebt ingediend.

Meer informatie staat vermeld op www.rheden.nl.

Het Sociaal Meldpunt locatie Velp en Dieren is van 11 juli 2017 tot en met 1 september 2017 gesloten. Inwoners kunnen tijdens de zomerperiode tijdens werkdagen terecht bij het Sociaal Meldpunt De Steeg van 08.30 uur – 12.00 uur.

Reacties