Veiligheidsmonitor gaat weer van start

Foto: politie

GEMEENTE RHEDEN – Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele vragen uit de Veiligheidsmonitor.

Om een goed beeld te krijgen van de veiligheidssituatie ontvangen 2.655 inwoners (steekproefsgewijs) binnenkort een vragenlijst.

Wat is de Veiligheidsmonitor?

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. Het onderzoek start half augustus. De resultaten zijn in maart 2018 bekend.

Evalueren en bijstellen

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit tweejaarlijks terugkerende onderzoek voor het evalueren en bijstellen van het veiligheidsbeleid. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners, die de brief krijgen, meedoen aan het onderzoek. Want alleen zo ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie.

Onderzoek

Het onderzoeksinstituut I&O Research voert in opdracht van de gemeente het onderzoek uit. In de afgelopen tijd is al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten een dergelijk onderzoek geweest.

Burgemeester Petra van Wingerden-Boers benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor:

Ik vind het essentieel dat we weten wat inwoners vinden van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente. Zo kunnen we ons beleid beter afstemmen op hun wensen en ervaringen”.