Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Arnhemsestraatweg 354, 6881 NK Velp: intern verbouwen van een woongebouw (1-9-2017/601901).
– Beekhuizenseweg 19, 6881 AB Velp: bouwen van een overkapping/buiten-living (5-9-2017/602077).
– Hoofdstraat 242, 6881 TS Velp: strijdig gebruiken van een pand t.b.v. een Fit20 studio (1-9-2017/601695).
– Rozendaalselaan 41, 6881 KZ Velp: plaatsen van een veranda en een erfafscheiding (5-9-2017/602169).
– Van Pallandtstraat 18, 6881 MT Velp: bouwen van een tuinhuisje (5-9-2017/602078).
– Wilhelminastraat 21, 6881 LH Velp: realiseren van twee appartementen en het plaatsen van een dakkapel (3-9-2017/601922).
– Wilhelminastraat 21, 6881 LH Velp: isoleren van het dak (5-9-2017/601931).
– Worth Rhedenseweg 10, 6991 DW Rheden: wijzigen van een eerder verleende omgevingsvergunning voor het uitbouwen van de woning op de eerste verdieping (3-9-2017/601916).
– Zutphensestraatweg 21, 6955 AD Ellecom: bouwen van een trapportaal aan een woongebouw (31-8-2017/601426).
– Admiraal Helfrichlaan 85-a, 6952 GC Dieren: plaatsen van een dakkapel op dakvlak voorzijde woning (31-8-2017/601427).
– Buitensingel 31, 6951 AW Dieren: maken van een uitbouw op de eerste verdieping (3-9-2017/601911).
– Piersonstraat 3, 6951 BD Dieren: verbouwen van een voormalig postkantoor (31-8-2017/601440).
– Wilhelminaweg 57, 6951 BN Dieren: plaatsen van reclame (31-8-2017/601456).

Tegen deze aanvragen staan geen rechtsmiddelen open. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 36

– Brinkweg 36, 6991 JP Rheden: veranderen en vergroten van het woonhuis op landgoed De Kruishorst en planologisch strijdig gebruik (zaaknr. 596075).
– Hogestraat 43, 6953 AR Dieren: plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (zaaknr. 591553).
– Prof. Talmaweg 9, 6957 AK Laag-Soeren: plaatsen van een erfafscheiding (zaaknr. 600942).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 168,00 voor natuurlijke personen en € 333,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Aanvraag: RHD-570433 Stichting 024 Sport.
Activiteit: Posbank Cross-Duathlon op 30 september 2017 van 09.30 uur – 16.00 uur.
Plaats: Velp, Bovenallee 1.
Website: www.posbankcrossduathlon.nl

Aanvraag: RHD-598064 Stichting Posbankloop.
Activiteit: Posbankloop op zondag 24 september 2017 van 11.00 uur – 17.00 uur.
Plaats: Velp, start en finish Rozendaalselaan.
Website: www.posbankloop.nl

Aanvraag: RHD-600066 Protestantse kerk Velp.
Activiteit: Bazaar op vrijdag 5 oktober 2017 van 10.00 uur – 17.00 uur.
Plaats: Velp, Kerkstraat 32.
Website:` www.pknvelp.nl

Aanvraag: RHD-601742 Selimiye Moskee Dieren.
Activiteit: Open dag op 7 en 8 oktober 2017 van 10.00 uur – 20.00 uur.
Plaats: Dieren, Enkweg 30A.
Website: www.moskeedieren.nl

Aanvraag: RHD-601035 Soroptimistenclub Doetinchem-IJsselover.
Activiteit: 2e handskledingbeurs op 14 oktober 2017.
Plaats: Dieren, Imboslaan 69, gebouw Gelre Band.
Website: www.soroptimistenclub.nl

Aanvraag: RHD-600069 Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom.
Activiteit: Concert op zaterdag 28 oktober 2017 van 17.30 uur – 19.00 uur.
Plaats: Ellecom, Friedhof.
Website: www.dorpskerkellecom.nl

Aanvraag: RHD-600096 Viking Adventure Sports.
Activiteit: Vikingtrailrun op zaterdag 21 oktober 2017 van 09.00 uur – 14.00 uur.
Plaats: Dieren, start en finish B. Bloemersstraat (grasveld achter de Tender).
Website: www.vikingoutdoor.nl

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak), dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Integrale Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected]

Besluit opleggen maatwerkvoorschrift (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij een besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschrift, op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer, hebben genomen:

– Hoofdstraat 153, 6881 TG Velp: maatwerkvoorschrift geen vetafscheider (verzenddatum besluit 1 september 2017; zaaknr. 600270/dossiernr. ODRA 195247242).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Voor meer informatie over het besluit kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is [email protected]

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit aan de betreffende aanvrager/betrokkene, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 168,00 voor natuurlijke personen en € 333,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende meldingen in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– IJsselstraat 36, 6882 LG Velp: oprichten van het bedrijf AWA Olijven (zaaknr. 491086).
– Callunaplein 42, 6951 CR Dieren: oprichten van Domino’s Pizza Dieren (zaaknr. 580489).

Inlichtingen
De publicatie van deze meldingen heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Spankeren 2017’

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat inspraak wordt verleend op het voorontwerpbestemmingsplan ‘Spankeren 2017’.
Het voorontwerpbestemmingsplan is tevens voor vooroverleg aangeboden aan de daarvoor in aanmerking komende instanties (overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening).

Ligging plangebied
Het plan betreft globaal:
1 de dorpskern;
2 gronden gelegen tussen en aan de Landweg, Bockhorstweg en Overweg;
3 gronden gelegen tussen en aan de Zutphensestraatweg, Kanaaldijk en de spoorlijn.
Het plan bevat daarom ook gronden die nu in het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’ liggen en in ‘Bedrijventerrein Kanaalzone’.

Aanleiding
Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld omdat het bestemmingsplan Spankeren al bijna 10 jaar oud is. In het voorontwerpbestemmingsplan zijn ook de locaties opgenomen waarvoor later een bestemmingsplan is vastgesteld.

Inhoud
Het plan wil een actueel beeld geven van de toegelaten bouw- en gebruiksmogelijkheden in deze woongebieden. Het plan is afgestemd op de laatste inzichten en beleid en regelgeving.
Bestaand (legaal) gebruik blijft mogelijk.
Het voorontwerpbestemmingsplan wijkt in zijn vorm- en regelgeving af van de geldende bestemmingsplannen. In de publicatie van de standaardmethodiek voor de nieuw op te stellen bestemmingsplannen en in de vooraankondiging van dit bestemmingsplan wezen al op de nieuwe systematiek.
Een aantal punten uit het voorontwerpbestemmingsplan stippen wij hier aan:
– het vastleggen van een maximum aantal woningen per bouwvlak;
– een andere regeling voor de goot- en bouwhoogtes van monumenten;
– het verruimen van de mogelijkheid tot het uitoefenen van een bedrijf of beroep aan huis;
– het opnemen van een regeling voor kamerbewoning;
– het opnemen van een regeling op basis waarvan kan worden meegewerkt aan het vestigen van leisure en wellness op het bedrijventerrein.
Inspraak
Wij nodigen u uit kennis te nemen van het voorontwerpbestemmingsplan. De inspraakperiode biedt u de gelegenheid om ons te wijzen op uw opvatting over het voorontwerpbestemmingsplan en op onvolkomenheden voordat het bestemmingsplan formeel ter visie wordt gelegd.

Inzage van stukken
U kunt het voorontwerpbestemmingsplan vanaf 14 september 2017 inzien bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg.
U kunt het voorontwerpbestemmingsplan ook in elektronische vorm op de website www.ruimtelijkeplannen.nl inzien. Op deze website selecteert u het tabblad ‘Een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPSP2017-VO01.

Inloopavonden
U kunt het analoge voorontwerpbestemmingsplan ook op 18 september 2017 bekijken in zalencentrum Theothorne, Callunaplein 77 te Dieren.
U kunt vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur binnenlopen. Er zijn medewerkers van de gemeente Rheden aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Inspraakreacties
Van 14 september tot en met 11 oktober 2017 kan eenieder schriftelijk (geen e-mail) zijn inspraakreactie geven. U kunt uw reactie sturen naar burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. U wordt verzocht in uw brief duidelijk het zaaknummer 568059 te vermelden.
Ook is het mogelijk om binnen dezelfde termijn mondeling een inspraakreactie te geven.
Hiervoor moet u een afspraak maken met de heer J. Lotze, telefoonnummer (026) 49 76 448.
Het al dan niet indienen van een inspraakreactie heeft geen invloed op de mogelijkheid om later zienswijzen in te brengen bij de gemeenteraad dan wel op de mogelijkheid om later in beroep te gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Vervolg procedure
De inspraakreacties (en de reacties van de overleginstanties) op het voorontwerpbestemmingsplan worden van commentaar voorzien door burgemeester en wethouders. Hierna krijgt het (al dan niet aangepaste) voorontwerpbestemmingsplan de status van ontwerpbestemmingsplan.
Dat wordt opnieuw gepubliceerd in de Regiobode, de Staatscourant en op www.overheid.nl.
Tegen het ontwerpbestemmingsplan kunnen dan zienswijzen worden ingebracht bij de gemeenteraad. De raad besluit over de zienswijzen en over de vaststelling van het uiteindelijke bestemmingsplan. Daarna kan door degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend nog beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De Steeg, 13 september 2017

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Dieren 2017, Woongebieden-Zuid’

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat inspraak wordt verleend op het voorontwerpbestemmingsplan ‘Dieren 2017, Woongebieden-Zuid’.
Het voorontwerpbestemmingsplan is tevens voor vooroverleg aangeboden aan de daarvoor in aanmerking komende instanties (overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening).

Ligging plangebied
Het plan betreft de gebieden globaal gelegen tussen:
1 de Doesburgsedijk, Stationsplein/Burgemeester De Bruinstraat en de IJssel;
2 de Burgemeester De Bruinstraat, Zuider Parallelweg en Molenweg;
3 de Burgemeester De Bruinstraat, Burgemeester Willemsestraat en de sluis in het Apeldoorns Kanaal.

Aanleiding
Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld omdat het bestemmingsplan Dieren-Zuid al bijna 10 jaar oud is, en ter vervanging van het Dorpsvernieuwingsplan Dieren-Zuid. In het voorontwerp-bestemmingsplan zijn ook de locaties opgenomen waarvoor later een bestemmingsplan is vastgesteld.

Inhoud
Het plan wil een actueel beeld geven van de toegelaten bouw- en gebruiksmogelijkheden in deze woongebieden. Het plan is afgestemd op de laatste inzichten en beleid en regelgeving.
De detailhandelsstructuurvisie voor Dieren is in het plan verwerkt. Bestaand (legaal) gebruik blijft mogelijk.
Het voorontwerpbestemmingsplan wijkt in zijn vorm- en regelgeving af van de geldende bestemmingsplannen. In de publicatie van de standaardmethodiek voor de nieuw op te stellen bestemmingsplannen en in de vooraankondiging van dit bestemmingsplan wezen al op de nieuwe systematiek.

Een aantal punten uit het voorontwerpbestemmingsplan stippen wij hier aan:
– bijna het gehele plangebied is als cultuurhistorisch waardevol aangemerkt. In dit gebied geldt o.a. dat de voortuinen niet bebouwd mogen worden en dat voor de voorgevel geen auto’s geparkeerd mogen worden;
– het vastleggen van een maximum aantal woningen per bouwvlak;
– een andere regeling voor de goot- en bouwhoogtes van monumenten;
– het verruimen van de mogelijkheid tot het uitoefenen van een bedrijf of beroep aan huis;
– het opnemen van een regeling voor kamerbewoning;
– het opnemen van een regeling op basis waarvan kan worden meegewerkt aan het vestigen van winkeltjes op het gebied van souvenirs, cadeauartikelen, kunst, antiek e.d. en ambachtelijke bedrijfjes in (voormalige) winkelpanden aan de Spoorstraat tot het noordelijke deel van de Kruisstraat en in een gebiedje bij de Hogeweg splitsing Kerkstraat;
– aan de Kattenberg wordt de bouw van een woning mogelijk gemaakt.

Inspraak
Wij nodigen u uit kennis te nemen van het voorontwerpbestemmingsplan. De inspraakperiode biedt u de gelegenheid om ons te wijzen op uw opvatting over het voorontwerpbestemmingsplan en op onvolkomenheden voordat het bestemmingsplan formeel ter visie wordt gelegd.

Inzage van stukken
U kunt het voorontwerpbestemmingsplan vanaf 14 september 2017 inzien bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg.
U kunt het voorontwerpbestemmingsplan ook in elektronische vorm op de website www.ruimtelijkeplannen.nl inzien. Op deze website selecteert u het tabblad ‘Een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPDZ2017-VO01.

Inloopavonden
U kunt het analoge voorontwerpbestemmingsplan ook op 18 september 2017 bekijken in zalencentrum Theothorne, Callunaplein 77 te Dieren.
U kunt vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur binnenlopen. Er zijn medewerkers van de gemeente Rheden aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Inspraakreacties
Van 14 september tot en met 11 oktober 2017 kan eenieder schriftelijk (geen e-mail) zijn inspraakreactie geven. U kunt uw reactie sturen naar burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. U wordt verzocht in uw brief duidelijk het zaaknummer 570093 te vermelden.
Ook is het mogelijk om binnen dezelfde termijn mondeling een inspraakreactie te geven.
Hiervoor moet u een afspraak maken met de heer J. Lotze, telefoonnummer (026) 49 76 448.
Het al dan niet indienen van een inspraakreactie heeft geen invloed op de mogelijkheid om later zienswijzen in te brengen bij de gemeenteraad dan wel op de mogelijkheid om later in beroep te gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Vervolg procedure
De inspraakreacties (en de reacties van de overleginstanties) op het voorontwerpbestemmingsplan worden van commentaar voorzien door burgemeester en wethouders. Hierna krijgt het (al dan niet aangepaste) voorontwerpbestemmingsplan de status van ontwerpbestemmingsplan.
Dat wordt opnieuw gepubliceerd in de Regiobode, de Staatscourant en op www.overheid.nl.
Tegen het ontwerpbestemmingsplan kunnen dan zienswijzen worden ingebracht bij de gemeenteraad. De raad besluit over de zienswijzen en over de vaststelling van het uiteindelijke bestemmingsplan. Daarna kan door degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend nog beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De Steeg, 13 september 2017

Ontwerpbestemmingsplan ‘Velp-Zuid 2016, locatie Reigerstraat-Gruttostraat’, ten behoeve van een nieuw zwembad

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Velp-Zuid 2016, locatie Reigerstraat–Gruttostraat’ met bijbehorende stukken met ingang van 14 september 2017 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage wordt gelegd.

Ligging plangebied
Het plangebied is gelegen in het zuidoosten van het dorp Velp. Het bevindt zich op de hoek Reigerstraat-Gruttostraat.

Het plan
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de benodigde juridisch-planologische mogelijkheden voor de realisatie van een nieuwe overdekt zwembad gelegen op de hoek Reigerstraat-Gruttostraat in Velp. Ook wordt voorzien in een nieuwe plek voor een openlucht sport-/speelvoorziening, zoals bijvoorbeeld een trapveld en een skatebaan. Dit ter vervanging van de bestaande sport-/speelvoorziening. Uitgangspunt is een flexibel bestemmingsplan waarin de bouwmogelijkheden zijn afgestemd op de gewenste ruimtelijke kaders.

Inzage van stukken
Het ontwerpbestemmingsplan kan van donderdag 14 septemberi 2017 tot en met woensdag 25 oktober worden ingezien bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg, Hoofdstraat 3 te De Steeg.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPVZ19-ON01.

Inspraakreacties
Gedurende de termijn van 14 september 2017 tot en met 25 oktober 2017 kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Wij vragen u in uw brief duidelijk het zaaknummer 590477 te vermelden.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze
naar voren te brengen. Hiervoor moet u een afspraak maken met mevrouw J. Perlitius,
telefoonnummer (026) 49 76 422. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Vervolgprocedure
De gemeenteraad besluit over de zienswijzen en over de vaststelling van het uiteindelijke bestemmingsplan. Daarna kan door degenen die tijdig een dergelijke zienswijze hebben ingediend nog beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De Steeg, 13 september 2017

Zomeropening gemeentelijke servicecentra 2017

De gemeentelijke servicecentra van Velp en Dieren zijn in de periode 10 juli 2017 t/m 22 september 2017 alleen de volgende dagen geopend:
• Servicecentrum Velp op elke maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, en op elke woensdag en vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
• Servicecentrum Dieren op elke dinsdag en donderdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Het gemeentehuis is in deze periode elke werkdag op de gebruikelijke tijden geopend: maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 15.00 uur, dinsdagavond van 17.30 uur tot 20.00 uur, vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.

‘s Middags en ‘s avonds werken wij op afspraak.

Let op: reisdocumenten en rijbewijzen moeten afgehaald worden op die locatie waar u ook de aanvraag hebt ingediend.

Meer informatie staat vermeld op www.rheden.nl.

Reacties