Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Beekhuizenseweg 18-a, 6881 AJ Velp: plaatsen van een carport (3-10-2017/605936).
– Gruttostraat 56, 6883 CR Velp: plaatsen van een erfafscheiding (4-10-2017/606085).
– Hogeweg te Velp (tussen de Beekhuizenseweg en de Van Galenlaan): kappen van 12 amberbomen. Er worden 9 bomen herplant (2-10-2017/605765).
– Kastanjelaan 10, 6883 HZ Velp: plaatsen van zonnepanelen (2-10-2017/605754).
– Pinkenbergseweg 23, 6881 BB Velp: plaatsen van 2 dakkapellen en 2 dakramen op de zolderverdieping (1-10-2017/605555).
– Prins Hendriklaan 14, 6881 HW Velp: plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (2-10-2017/605740).
– Brinkweg 36, 6991 JP Rheden: veranderen en vergroten van het woonhuis op landgoed De Kruishorst (fase II) / (3-10-2017/605933).
– Parkweg 19, 6994 CM De Steeg: kappen van 9 bomen op landgoed Rhederoord (2-10-2017/605736).
– Schaterland 16, 6955 AB Ellecom: gedeeltelijk dichtzetten van een pergola (30-9-2017/605549).
– Zimmermanhof 13, 6952 HS Dieren: plaatsen van een prieel in de voortuin (4-10-2017/605975).
– Van Kesterenhof 1, 6957 AZ Laag-Soeren: bouwen van een aanbouw met carport (1-10-2017/605561).
– Van Zwietenlaan 6, Rozesteinweg 1 en 3, Priesnitzlaan 23 te Laag-Soeren en Kappersweg 3 en 5 te Spankeren: uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de diverse landschapsplannen (28-9-2017/605240).
– Van Rensselaerweg 4-a en 4-b, 6956 AV Spankeren: aanleggen van een in-/uitrit (2-10-2017/605657).

Tegen deze aanvragen staan geen rechtsmiddelen open. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 39

– Schoolweg 6, 6991 EB Rheden: plaatsen van een erker aan de rechtergevel van de woning (zaaknr. 604641).

Week 40

– Beekhuizenseweg 19, 6881 AB Velp: bouwen van een overkapping/buiten-living (zaaknr. 602077).
– Beekhuizenseweg 59, 6881 AD Velp: wijzigen van de voorgevel van de woning en het maken van een doorbraak in een dragende muur (zaaknr. 604012).
– Schaapsdrift Overbeek 2, 6881 JP Velp: verlengen van de kap van de woning en het plaatsen van 2 dakramen aan de voorzijde (zaaknr. 603253).
– Rozenbos 22, 6991 JV Rheden: plaatsen van een erfafscheiding (zaaknr. 604459).
– Veerweg 103, 6991 GM Rheden: veranderen en vergroten van de woning (zaaknr. 597470).
– Bernhaldelaan 9, 6955 BR Ellecom: inpandig verbouwen van de woning (zaaknr. 603626).
– Eerbeekseweg nabij 4 (kavel 3) te Laag-Soeren: bouwen van een woning en het aanleggen van een inrit (zaaknr. 586124).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in
De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 168,00 voor natuurlijke personen en € 333,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV en Wet op de kansspelen

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Aanvraag: RHD-605361 Theater Lumière.
Activiteit: Plaatsen van 30 aankondigingsborden van 9 oktober 2017 tot en met 30 oktober 2017.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.theaterlumiere.nl

Aanvraag: RHD-604730 Ministerie van Defensie.
Activiteit: Militaire oefening van 6 november tot en met 9 november 2017.
Plaats: Gebied tussen Zutphen, Goor, Haaksbergen, Groenlo en Dieren.

Aanvraag: RHD-605962 Driehoek Buitenreclame Benelux B.V.
Activiteit: Plaatsen van 25 aankondigingsborden van 13 november t/m 26 november 2017.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.driehoekreclame.nl

Aanvraag: RHD-606039 SP afd. Rheden.
Activiteit: Plaatsen van 30 aankondigingsborden van 1 november 2017 t/m 15 november 2017.
Plaats: Gemeente Rheden.

Aanvraag: RHD-605008 Stichting Sint Nicolaas Comité Dieren.
Activiteit: Intocht Sinterklaas op zondag 19 november 2017.
Plaats: Veerstoep Dieren om 13.00 uur.
Website: www.sinterklaasdieren.nl

Aanvraag: RHD-606154 Domino’s Pizza Netherlands.
Soort: Exploitatievergunning openbare inrichting.
Plaats: Dieren, Callunaplein 42.

Aanvraag: RHD-606145 Hansie’s Grill.
Soort: Exploitatievergunning openbare inrichting.
Plaats: Rheden, Groenestraat 56.

Aanvraag: RHD-589009 Exploitatiemaatschappij Valerius b.v.
Soort: Kamerverhuurexploitatievergunning.
Plaats: Velp, Kerkallee 103.

Aanvraag: RHD-595757 M. Sekhal.
Soort: Kamerverhuurexploitatievergunning.
Plaats: Velp, IJsselstraat 1.

Wet op de kansspelen

Aanvraag: RHD-605867 CV de Narrenkap.
Activiteit: Bingoavond op 28 oktober 2017.
Plaats: Velp, Het Narrenhuus, De Beemd 3, Velp.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak), dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Integrale Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Beekhuizenseweg 70, 6881 AM Velp: veranderen van het bedrijf; uitbreiden met een hotel (12 kamers) en 8 appartementen (lodges of suites).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

 

Reacties