Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Hertogstraat 2, 6881 MN Velp: wijzigen van een raampartij en deur in de zuidgevel van de woning (28-11-2017/613793).
– Zuider Parallelweg nabij nr. 39 te Velp: verbouwen van een bedrijfspand tot 7 woningen (28-11-2017/613760).
– Brinkweg 3, 6991 JN Rheden: verleggen van een watergang (28-11-2017/613750).
– Brinkweg 3, 6991 JN Rheden: rooien en planten van knotbomen (28-11-2017/613782).
– Brinkweg 3, 6991 JN Rheden: aanplanten van meidoornhagen ten behoeve van de aanleg van paddocks (28-11-2017/613787).
– Groenestraat 39-a, 6991 GC Rheden: plaatsen van een rolluik ten behoeve van een geldautomaat met daarop het bedrijfslogo (28-11-2017/613560).
– Haverweg 85 en 87, 6991 BR Rheden: vervanging van 2 voordeurluifels (23-11-2017/613151).
– Laakweg 9-a, 6991 HK Rheden: plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning (22-11-2017/612961).
– Hofstetterlaan 8, 6955 BA Ellecom: bouwen van een kapschuur (28-11-2017/613779).

Tegen deze aanvragen staan geen rechtsmiddelen open. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 47

– Hans Brandts Buyslaan 26, 6952 BK Dieren: plaatsen van een dakopbouw op de woning (zaaknr. 609013).

Week 48

– Larensteinselaan 22, 6882 CT Velp: verbouwen van de woning (zaaknr. 611401).
– Vijverlaan 17, 6881 HK Velp: maken van een doorbraak in een dragende muur en het vervangen van een kozijn in een bestaande dakkapel (zaaknr. 611814).
– Wildbaan 20, 6881 KT Velp: vervangen van een raamkozijn door twee openslaande deuren (zaaknr. 612792).
– Haverweg 85 en 87, 6991 BR Rheden: vervanging van 2 voordeurluifels (zaaknr. 613151).
– Steenbakkersweg 9, 6991 EK Rheden: renoveren van de kap, plaatsen van een dakkapel en vervangen van kozijnen (zaaknr. 597993).
– Wilhelminaweg 57, 6951 BN Dieren: plaatsen van reclame (zaaknr. 601456).
– Van Kesterenhof 1, 6957 AZ Laag-Soeren: plaatsen van een veranda (zaaknr. 611173).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in
De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 168,00 voor natuurlijke personen en € 333,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Aanvraag: RHD-606896 Stichting Rallyland.
Activiteit: Kaartleesrit klassieke auto’s op zaterdag 13 januari 2018.
Plaats: Ellecom, Dieren, Spankeren en Laag-Soeren.
Website: www.nhrf.nl

Aanvraag: RHD-612174 Veldman Sport.
Activiteit: Verkoop vuurwerk op 28, 29 en 30 december 2017.
Plaats: Velp, Rozendaalselaan 7.
Website: www.veldmansport.nl

Aanvraag: RHD-603438 Protestantse gemeente Rheden.
Activiteit: Kerstmarkt 16 december van 10.00 uur – 15.00 uur.
Plaats: Rheden, Dorpskerk.
Website: www.pknrheden.nl

Aanvraag: RHD-613473 De Gelderse IJzerhandel.
Activiteit: Verkoop vuurwerk op 28, 29 en 30 december 2017.
Plaats: Velp, Hoofdstraat 200.
Website: www.gelderseijzerhandel.nl

Aanvraag: RHD-612602 De Witte Schuur.
Activiteit: Verkoop vuurwerk op 28, 29 en 30 december 2017.
Plaats: Dieren, Wilhelminaweg 15c.
Website: www.dewitteschuur.nl

Aanvraag: RHD-612563 De heer Stout.
Activiteit: Verkoop vuurwerk op 28, 29 en 30 december 2017.
Plaats: Dieren, Spankerenseweg 36.

Aanvraag: RHD-613329 Mevrouw E. Markerink.
Activiteit: Innemen standplaats van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 op woensdag van 13.30 uur tot 17.30 uur.
Plaats: Rheden, Dorpsplein.

Aanvraag: RHD-609871 Tran Duong Loempia’s.
Activiteit: Innemen standplaats op de zaterdag van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.
Plaats: Dieren, parkeerplaats Praxis.

Aanvraag: RHD-611470 Hoang loempia’s.
Activiteit: Innemen standplaats op de dinsdag van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.
Plaats: Velp, Churchillplein.

Aanvraag: RHD-613728 Drum en Showfanfare Mr. H.M. van der Zandt.
Activiteit: Innemen standplaats en venten oliebollen op 28, 29 en 30 december 2017.
Plaats: Velp, IJsselstraat (dierenwinkel) en De Beemd.

Aanvraag: RHD-611801 Wolters IJstruck.
Activiteit: Innemen standplaats van 1 april tot 1 november 2018.
Plaats: Diverse locaties in Dieren, Spankeren, Laag-Soeren en Ellecom.

Aanvraag: RHD-607975 Radio de Kleine Zwerver.
Activiteit: Winterfair on Ice van 27 t/m 30 december 2017.
Plaats: Velp, pleintje bij de Poort, Heeckerensstraat.
Website: www.kleinezwerver.nl

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak), dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Integrale Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected]

Meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer 

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende meldingen in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Gildestraat 2-b, 6883 DB Velp: oprichten van een restauratiebedrijf voor oldtimers (zaaknr. 602968/ODRA dossiernr. 195249548).
– Kanaaldijk 40, 6956 AX Spankeren: aanpassen opslag gevaarlijke stoffen (vervangen dieseltank en verplaatsen gasflessenopslag) / (zaaknr. 613856/ODRA dossiernr. 195254215).

Inlichtingen
De publicatie van deze meldingen heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rheden maken het volgende bekend.
Wegens omvangrijke wegwerkzaamheden in Velp zijn tijdelijke verkeersmaatregelen nodig.
De wegwerkzaamheden zijn op de volgende straten:
– Daalhuizerweg;
– Arnhemsestraatweg;
– Nordlaan;
– kruising van de Arnhemsestraatweg-Ommershofselaan en Wilhelminastraat.

De werkzaamheden worden in zeven delen uitgevoerd.
Het werk start op het kruispunt Hoofdstraat-Ommershofselaan-Wilhelminaweg.
Daarna wordt gefaseerd richting Arnhem gewerkt.
De verkeersmaatregelen bestaan uit:
• gehele of gedeeltelijke afsluiting van wegen;
• tijdelijk opheffen van eenrichtingverkeer;
• verkeersomleidingen.
Wij kiezen de maatregelen die voor de werkzaamheden op dat moment noodzakelijk zijn.
De werkzaamheden starten op 8 januari 2018 en zijn naar verwachting op 1 juli 2018 gereed.
De diverse verkeersmaatregelen zijn van kracht van 8 januari tot 1 juli 2018 of zoveel langer of korter als voor de werkzaamheden nodig is.

U kunt het besluit in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

Het besluit is ook gedurende zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 6 december 2017

NB
Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:
a de naam en het adres van de indiener;
b de dagtekening;
c een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d de gronden van het bezwaar.

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd.

U kunt er ook voor kiezen het beroep- en/of verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 46,00 voor minder draagkrachtige natuurlijke personen in huurtoeslag- en sociale zekerheidszaken, € 168,00 voor overige natuurlijke personen en € 333,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

 

Reacties

article
110742
Bekendmakingen week 49
Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende
https://rheden.nieuws.nl/nieuws/110742/bekendmakingen-gemeente-rheden-213/
2017-12-06T04:30:47+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/280/2015/05/Gemeentehuis.jpg
aanvragen, Bekendmakingen, gemeente Rheden, Omgevingsvergunning, vergunningen, zienwijzen
Gemeenteberichten, Nieuws