Inloopavond over aanpassing van de N786 tussen Dieren en Apeldoorn

DIEREN/SPANKEREN/LAAG-SOEREN – De provincie Gelderland is al geruime tijd met diverse partijen in gesprek over een mogelijke aanpassing van de N786 tussen Apeldoorn en Dieren.

Maatschappelijke Kosten Batenanalyse

Om de mogelijkheden verder te onderzoeken heeft de provincie Gelderland, Buck Consultants International (BCI) gevraagd een Maatschappelijke Kosten Batenanalyse (MKBA) uit te voeren voor de N786 Corridor Dieren-Apeldoorn. Dit rapport is op 27 maart door de Gedeputeerde Staten vastgesteld. Maandag 23 april organiseert de provincie een inloopavond over dit rapport.

Vijf varianten

Er zijn vijf mogelijke varianten onderzocht, variërend van het opwaarderen van de bestaande N786 tot het geheel of gedeeltelijk verplaatsen van de N786 naar een nieuw aan te leggen weg langs het Apeldoorns Kanaal. In de MKBA zijn per variant alle effecten in kaart gebracht (bijv. verandering in reistijd of geluidsbelasting). Deze effecten zijn vervolgens omgerekend naar financiële kosten en baten, inclusief de benodigde investering per variant. Daarnaast is het tracédeel van de Kanaalroute tot het bedrijventerrein Eerbeek-Zuid onderzocht. Dit tracédeel komt in vier varianten voor.

Reageren

Het rapport MKBA is inmiddels vanaf 28 maart 2018 te vinden op de website www.gelderland.nl/N786. Vanaf woensdag 28 maart tot en met dinsdag 8 mei 2018 heeft iedereen de mogelijkheid schriftelijk op het rapport te reageren. Dit kan per mail naar [email protected] of via de link op bovengenoemde website. De reacties worden gebundeld in een reactienota.

Inloopavond

  • Maandag 23 april 2018
  • 00 – 21.00 uur
  • Dorpscentrum De Brink, Hoofdweg 5 in Loenen

De bijeenkomst heeft geen centrale presentatie en het is niet nodig u aan te melden.

N786 Dieren-Apeldoorn

De provinciale weg N786 ligt tussen Dieren en Apeldoorn en loopt door en/of langs de kernen Laag Soeren, Eerbeek en Loenen. De gemeente doet al geruime tijd onderzoek naar een mogelijke aanpassing van de N786. Dit doen ze samen met de gemeenten Rheden, Apeldoorn en Brummen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met projectsecretaris Jan van de Wouw, 026 359 84 91 of per mail [email protected].

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden