Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Beekhuizenseweg 91, 6881 AG Velp: bouwen van een woning (31-5-2018/640348).
– Evertsenlaan 2, 6881 GB Velp: plaatsen van een overkapping (4-6-2018/640915).
– Hoofdstraat 242a, 6881 TS Velp: uitbreiden aan de achterzijde van het pand (31-5-2018/640346).
– Reinaldstraat 11, 6883 HJ Velp: realiseren van een achteraanbouw aan de woning (25-5-2018/639585).
– Imboslaan 2a, 6952 JP Dieren: huisvesten van een buitenschoolse opvang (Sport BSO) voor de duur van maximaal 10 jaar (30-5-2018/640062).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 22

– Hoofdstraat 77, 6881 TD Velp: realiseren van 4 wooneenheden in een gebouw (zaaknr. 634709).

Week 23

– Arnhemsestraatweg 354, 6881 NK Velp: intern verbouwen van en het plaatsen van een doorvalbeveiliging bij Villa Saesveldt (zaaknr. 638870).
– Beethovenlaan 8, 6881 PE Velp: plaatsen van een dakopbouw (zaaknr. 636959).
– Heemskerklaan 54, 6881 ES Velp: strijdig gebruik ten behoeve van wonen op de begane grond (zaaknr. 636626).
– Hoofdstraat 155, 6881 TG Velp: strijdig gebruik t.b.v. een fitness-studio en het plaatsen van reclame (zaaknr. 636896).
– De Marke (kavel I) te Dieren: bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw, het plaatsen van een erfafscheiding en het aanleggen van een inrit (zaaknr. 635033).
– Domeinlaan 88, 6952 HE Dieren: verwijderen van een dragende muur (zaaknr. 639400).
– Zimmermanhof 16, 6952 HT Dieren: plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (zaaknr. 639182).
– Edyweg naast nrs. 66-70 te Spankeren: bouwen van een bedrijfshal (zaaknr. 632284).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 170,00 voor natuurlijke personen en € 338,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning (onderdeel milieu)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere procedure van toepassing is. Er is nog geen besluit genomen op de aanvraag; het genomen besluit wordt te zijner tijd bekendgemaakt. Daarmee heeft de publicatie van deze aanvraag een informatief karakter. Indien u vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is [email protected]

Zaaknr. 639782/ODRA dossiernr.: 195267628
Datum indiening: 28 mei 2018
Omschrijving: milieuneutrale melding voor de bouw van een overkapping
Adres: Havikerwaard 8a, De Steeg
Activiteit(en): Omgevingsvergunning onderdeel milieu art 2.1. lid e wabo

Bekendmakingen APV en Wet op de kansspelen

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Aanvraag: RHD-638374 Theater Rheder Art.
Activiteit: Plaatsen van 15 aankondigingsborden van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.

Aanvraag: RHD-639987 Stichting de Poort.
Activiteit: Straatfeest op 2 juli 2018 van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Plaats: Velp, Bronkhorstenstraat.

Aanvraag: RHD-640198 Ministerie van Defensie.
Activiteit: Militaire oefening van 2 juli 08.00 uur tot 6 juli 2018 17.00 uur.
Plaats: Gebeid tussen Dieren, Zutphen, Lochem, Haaksbergen Berkelland, Doetinchem en Montferland.

Aanvraag: RHD-640174 Aldi Groenlo B.V.
Activiteit: Innemen eenmalige standplaats op 20 juli 2018.
Plaats: Velp, Churchillplein.

Aanvraag: RHD-637636 Ministerie van Defensie.
Activiteit: Militaire oefening van 5 juli 19.00 uur tot 6 juli 2018 0.200 uur.
Plaats: Apeldoorns Kanaal, kanaal langs Kanaal Zuid (Loenen) en Apeldoornseweg (Eerbeek, Laag-Soeren).

Aanvraag: RHD-640495 Mevrouw L.E. Seesing.
Activiteit: Buurtfeest op 30 juni 2018 van 16.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Velp, Burgemeester Brandtplein.

Aanvraag: RHD-637023 Stichting Brebo.
Activiteit: Schaapscheerdersfeest op 16 juni 2018 van 09.00 uur – 17.00 uur.
Plaats: Rheden.
Website: www.schaapscheerdersfeest-rheden.nl

Aanvraag: RHD-640796 Stichting de Rhedense Schaapskudde.
Activiteit: Aankomst en vertrek schaapskudde op 16 juni 2018.
Plaats: Rheden.
Website: www.rhedenseschaapskudde.nl

Aanvraag: RHD-636002 Stichting ‘Een boodschap voor Kerkrade‘ (TrailXperience Veluwezoom).
Activiteit: Run voor Kerkrade op 30 juni 2018 van 07.00 uur tot 13.00 uur.
Plaats: Velp, Startlocatie Scoutinggroep de Markesteen, Bovenallee 3.

Aanvraag: RHD-640785 Plan B.
Activiteit: Diner/lounge op 22 juni 2018 van 17.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Velp, Wilhelminastraat 21.

Aanvraag: RHD-640617 Rwanda Community VHL University.
Activiteit: Herdenkingstocht Tutsi slachtoffers op vrijdag 15 juni van 14.00 uur – 14.45 uur.
Plaats: Velp.

Aanvraag: RHD-638562 De heer J. Schreuder.
Activiteit: Straatfeest op 16 juni 2018 van 15.00 uur tot 23.00 uur.
Plaats: Velp, Enkplein nabij de Vondellaan.

Aanvraag: RHD-635302 Oranjevereniging Spankeren.
Activiteit: Oranjefeest op 22 en 23 juni 2018.
Plaats: Spankeren, Kerkweg.
Website: www.oranjeverenigingspankeren.nl

Aanvraag: RHD-640841 Mevrouw V. Pieper-Willemsen.
Activiteit: Kinderfeestje op 24 juni 2018 van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Plaats: Dieren, Vogelplantsoen 11.

Aanvraag: RHD-640870 Bakkerij Tom van Otterloo brood en meer.
Activiteit: Plaatsen van 1 billboard van 15 juni 2018 tot en met 17 augustus 2018 (moet verwijderd zijn op 17 september 2018).
Plaats: Velp, tarwe akker Gasthuislaan.

Aanvraag: RHD-632543 Fletcher Events.
Activiteit: Kennisgeving incidentele festiviteit op 6 oktober 2018 (Doe Maar tribute).
Plaats: Ellecom, Zutphensestraatweg 2.

Aanvraag: RHD-621424 Vv Dieren.
Activiteit: Jaarmarkt vv Dieren op 30 juni 2018 van 09.00 uur tot 17.00 uur.
Plaats: Dieren, Wilhelminaweg, Callunaplein en Diderna.
Website: www.geldersejaarmarkt.nl

Wet op de kansspelen

Aanvraag: RHD-640695 St. Inloophuis Velp Zuid.
Activiteit: Bingoavond op 23 juni 2018.
Plaats: Velp, Heeckerensstraat 201 (de Poort).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak),
dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected]

Meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende meldingen in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Hoofdstraat 31, 6881 TB Velp: oprichten van een tapas restaurant (zaaknr. 639171/ODRA dossiernr. 195267255).
– Nordlaan 33, 6881 RM Velp: uitbreiden van het parkeerterrein bij een supermarkt (zaaknr. 632167/ODRA dossiernr. 195262354).

Inlichtingen
De publicatie van deze meldingen heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rheden maken het volgende bekend.
Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op een van de parkeervakken voor het appartementencomplex Sophiastraat 50 in Velp.

Het kenmerk van dit besluit is RHD2018-GPP-91 en het zaaknummer is 641058.

U kunt het besluit in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

Het besluit is zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 11 juni 2018

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met dit besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer 641058.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:
Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om Voorlopige Voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 46,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 170,00 voor anderen en € 338,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht)

Reacties

article
121548
Bekendmakingen week 24
Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende
https://rheden.nieuws.nl/nieuws/121548/bekendmakingen-gemeente-rheden-221-2-2-2-2/
2018-06-13T04:28:09+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/280/2015/05/Gemeentehuis.jpg
aanvragen, Bekendmakingen, gemeente Rheden, Omgevingsvergunning, rheden.nieuws.nl, vergunningen, zienwijzen
Gemeenteberichten, Nieuws