Werkzaamheden Traverse Dieren, de stand van zaken

DIEREN – Hoe is op dit moment de stand van zaken en de planning over de uitvoering van de verschillende projecten van Traverse Dieren?

Zuidkant station – Werkzaamheden Combinatie Traverse Dieren

Traverse Dieren

De werkzaamheden aan de zuidzijde zijn bijna afgerond. Het is nu vooral opruimen, aanvegen en restpunten oppakken. De nieuwe wachtruimte voor busreizigers is klaar, het water stroomt over de watertafel en de fietsenstalling is in gebruik. De bestrating op het Stationsplein tussen de Prinsenstraat en de Middelhovenstraat is klaar. In de stationsomgeving rond de tunnelbak zijn bomen in diverse afmetingen geplant. Verder naar het westen aan de Arnhemsestraatweg/Postroute zijn de eiken vervangen die na de eerste aanplant niet zijn aangeslagen.

Eind december wordt het gehele werk uit dit hoofdcontract opgeleverd, hiermee is een mijlpaal bereikt.

Vorige week zijn de onderdelen van het dynamisch verkeersmanagement (monitoring op afstand) in de tunnelbak geplaatst, deze wordt in 2019 aangezet. Is er een calamiteit of opstopping in de tunnel dan stuurt dit systeem het verkeer niet de tunnel in. Er verschijnen dan rode kruisen boven het wegdek.

Kruispunt Harderwijkerweg

Traverse Dieren

Naast complimenten zijn er ook vragen. Onder andere over de (zo goed als definitieve) verkeerssituatie bij de kruising Harderwijkerweg. De meeste gaan over de deels tijdelijke bewegwijzering waardoor automobilisten soms verkeerd voorsorteren of afslaan. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Daarom is op het wegdek een verhoogde gele markering aangebracht, die moet voorkomen dat verkeer richting Dieren Noord (via de Harderwijkerweg) alsnog rechtsaf slaat. Ook het verkeer richting Ellecom wordt op deze manier meer bewust van de gekozen rijrichting.

Kort geleden is ook de groentijd voor overstekend fietsverkeer in de spitstijd verlengd, zodat grotere groepen in één keer kunnen oversteken.

In de komende weken worden de borden met definitieve bewegwijzering geplaatst. Ruim vóór de verkeerslichten zijn dan de te volgen rijstroken aangegeven. Op sommige plaatsen passen we de verlichting of pijlen op verkeersborden aan.

Kruispunt Wilhelminaweg-Spoorstraat

Traverse Dieren

Het verkeer heeft hier duidelijk moeten wennen aan de situatie zonder verkeerslichten en met minder bebording. Vooral het vrijhouden van het kruisingsvlak bij gesloten overwegbomen wordt regelmatig ‘vergeten’. Fietsers van noord (Wilhelminaweg) naar zuid (Spoorstraat) moeten voorrang verlenen aan afslaand autoverkeer, terwijl ze op een vrij liggend fietspad rijden. Dit is het gevolg van de nabijheid van de spoorwegovergang, waar geen verkeer stil mag staan. We evalueren de huidige situatie en nemen ook de inbreng van de Fietsersbond mee.

Herinrichting Stationsplein Noord – Werkzaamheden Roelofs

Traverse Dieren

De herinrichting van de stationsomgeving aan de noordkant krijgt steeds meer vorm. Er is een tijdelijke fietsenstalling gerealiseerd ter voorbereiding op de bouw van een nieuwe fietsenstalling. Omdat de bouw van de definitieve nieuwe stalling later plaats gaat vinden, zijn er onlangs verbeteringen aangebracht aan de tijdelijke stalling. De ondergrond is verbeterd en de stalling is anders ingericht. De gemeente en ProRail zijn met elkaar in gesprek over hoe en wanneer de nieuwe stalling gerealiseerd wordt.

In de Noorder Parallelweg richting de Wilhelminaweg brengen we zogenaamde infiltratiekratten onder de grond aan, waardoor we het regenwater beter kunnen afgeven aan het grondwater. De putten die er nu liggen, laten het water niet voldoende de grond ingaan.

Het is goed om te zien dat al veel treinreizigers gebruik maken van de nieuwe parkeergarage. Op drukke werkdagen is de parkeergarage ongeveer voor 75% bezet. Het gratis gebruik van de garage zal daar zeker aan bijdragen.

Naam voetgangersbrug

Traverse Dieren

Tijdens de open dag van Traverse Dieren afgelopen zomer konden mensen ideeën inleveren voor een naam voor de voetgangersbrug. Er zijn héél véél inzendingen binnengekomen. Samen met een aantal omwonenden is daar een top 3 uit samengesteld. Inwoners kunnen hun stem uitbrengen voor de definitieve naam, kijk hiervoor op: https://rheden.nieuws.nl/gemeenteberichten/131104/geef-brug-naam-voetgangersbrug-station-dieren-is-af-nog-geen-naam/ stemmen kan op: http://www.rheden.nl/kieseennaam

Afsluiting Doesburgsedijk

Traverse Dieren

De gemeente Rheden en de provincie hebben in 2012 in hun onderlinge bestuursovereenkomst afgesproken dat de Doesburgsedijk wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Bij het ontwerp van het plan Traverse Dieren is dit als uitgangspunt meegenomen.

Eind oktober is in de gemeenteraad een burgerinitiatief aan de orde geweest tegen de afsluiting van de Doesburgsedijk. De raad heeft het burgerinitiatief niet overgenomen, maar wel gevraagd inzicht te geven in de gevolgen van het afsluiten – tegenover het openhouden – van de Doesburgsedijk.

Spooronderdoorgang Kanaalweg (N786) – Werkzaamheden BAM Infra

Traverse Dieren

De aanleg van de spooronderdoorgang aan de Kanaalweg is in volle gang. Alle werkzaamheden die gepland stonden in het treinvrije weekend van 26-28 oktober zijn uitgevoerd. Er is dag en nacht gewerkt aan onder andere het inbrengen van damplanken, het verwijderen van de bestaande overweg en het uiteindelijk weer terugbrengen van een nieuw stuk spoor. Voor de direct omwonenden van het project was het allerminst een rustig weekend en we bedanken ze dan ook voor hun begrip.

Tijdens deze werkzaamheden werd een oude fundering aangetroffen. De fundering bestond uit metselwerk en is vermoedelijk van een spoorbrug over het Apeldoorns Kanaal uit de 19e eeuw. De brug is in 1875 als een draaibrug gebouwd en later verbouwd tot een ophaalbrug. Sinds de jaren ‘70 was het een vaste brug. De gemetselde fundering is door een archeologe in kaart gebracht en vervolgens gecontroleerd deels gesloopt in het weekend.

Vooruitblik werkzaamheden

Op korte termijn vinden nog aanvullende bodemonderzoeken plaats en is er archeologische begeleiding van graafwerkzaamheden. Tot 23 maart 2019 werken we aan de voorbereiding van de tweede treinvrije periode. BAM brengt onder andere grondbemaling aan (om het eventuele grondwater weg te pompen), verwijdert een kademuur en brengt verankering van de geplaatste damwanden aan. Ook vinden er diverse kabelwerkzaamheden plaats.

Ten zuiden van het spoor wordt op dit moment een locatie ingericht voor de bouw van de onderdoorgang. Hier graaft BAM een bouwput, waarin zij de tunnelmoot (het gedeelte van de onderdoorgang dat in de treinvrije periode van maart wordt ingeschoven) bouwen. Het aan- en afvoeren van materialen van en naar de bouwput kan hinder veroorzaken in de omgeving. Daarnaast vinden er begin 2019 aan de noordzijde van het spoor heiwerkzaamheden plaats.

Treinvrije periode onderdoorgang Kanaalweg 22 tot 25 maart

In het weekeinde van vrijdag 22 maart tot maandag 25 maart 2019 werkt BAM Infra dag en nacht aan de onderdoorgang bij de Kanaalweg in Dieren. Er rijden dan geen treinen op het traject Arnhem – Zutphen. In dit weekend wordt de tunnelmoot met schuifbanen ingeschoven in het spoor. Daarvoor verwijdert BAM het spoor. Na afloop van de werkzaamheden wordt het spoor weer teruggebouwd. Een bijzondere operatie, waarover we u ruim van tevoren informeren.

Traverse Dieren

Omleidingsroutes

Sinds begin september is de Kanaalweg in Dieren ter hoogte van de spoorwegovergang afgesloten voor doorgaand verkeer. We hebben verschillende meldingen gekregen van sluipverkeer en onduidelijke omleidingsroutes. Daarop hebben we de bebording op een aantal plaatsen aangepast. Bovendien hebben we een extra omleidingsroute via de Badhuislaan ingesteld. Daarnaast vragen we regelmatig aan bedrijven in de omgeving om de omleidingsroutes onder de aandacht te brengen bij de chauffeurs.

Half november brachten de wethouders Dorus Klomberg en Marc Budel een bezoek aan een aantal straten. Dit was mede naar aanleiding van opmerkingen van bewoners en vragen van raadsleden over de huidige verkeerssituatie in Dieren. Tijdens dat bezoek zijn ze o.a. op de Spankerenseweg en Imboslaan in gesprek geweest met een aantal bewoners.

Negeer sluiproutes en geef elkaar tenslotte de ruimte!

Tot slot wil Traverse Dieren iets aan u vragen. “U kent de sluiproutes door Dieren wellicht op uw duimpje. Misschien geeft u soms net iets meer gas dan volgens de maximum snelheid is toegestaan. U bent u hierdoor soms iets sneller op uw bestemming, maar de risico’s voor u en andere weggebruikers zijn veel groter. Zowel voor de verkeersveiligheid als de bouwveiligheid is het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de normale en de tijdelijke verkeersregels. Kortom, vertrek op tijd, minder vaart, maak gebruik van de aangegeven omleidingsroutes, negeer sluiproutes en geef elkaar tenslotte de ruimte! Ook als dat wat meer tijd kost. Zo gaan we veilig het nieuwe jaar in.”

Klik op de bovenste foto voor meer foto’s.

Contact

Heeft u vragen? Hieronder treft u de contactgegevens voor meer informatie

Over werkzaamheden aan   telefoon per mail
Zuidkant station Combinatie Traverse Dieren

Wilco Zeilmaker, omgevingsmanager, het informatiecentrum of het Provincieloket

 

 

 

(026) 359 99 99

[email protected]

 

 

[email protected]

Spooronderdoorgang  Kanaalweg BAM Infra

Martijn Oosting, omgevingsmanager

(070) 370 00 40 [email protected]
Herinrichting Stationsplein Noord Roelofs

Kevin Boonk

Omgevingsmanager

(06) 10 62 37 90 [email protected]
Spoorwerkzaamheden ProRail Publiekscontacten (0800) 776 72 45 (gratis) www.prorail.nl/contact

 

gallery
131123
Stand van zaken van de verschillende projecten van Traverse Dieren
DIEREN – Hoe is op dit moment de stand van zaken en de planning over
https://rheden.nieuws.nl/nieuws/131123/werkzaamheden-traverse-dieren-de-stand-van-zaken/
2018-12-06T10:26:16+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/280/2018/12/06101039/Burgemeester-de-Bruinstraat-Traverse-Dieren-10.jpg
Dieren, Doesburgsedijk, Harderwijkerweg, Kanaalweg, rheden.nieuws.nl, Spooronderdoorgang, Traverse Dieren, wegomleidingen, wegwerkzaamheden, Wilhelminaweg
Nieuws