Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Theodorus Dobbeweg 2, 6883 GN Velp: maken van een doorbraak in een dragende muur en het plaatsen van kozijnen (10-12-2018/664018).
– Zaalboslaan 8, 6881 RH Velp: plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning (18-12-2018/665277).
– Beekhuizenseweg 70-72 t/m 72h, 6881 AM Velp: wijzigen van de omgevingsvergunning met zaaknummer 643583 bouwen van een B&B-hotel en hotel-lodges (27-11-2018/662252).
– Reigerstraat/Gruttostraat te Velp: nieuw bouwen van zwemvoorziening Velp (20-12-2018/665624).
– Badhuislaan 1, 6957 DB Laag-Soeren: legaliseren van een hekwerk (20-12-2018/665609).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Week 51

– Molenweg 16a, 6953 CT Dieren: plaatsen van reclame aan de voor- en zijgevel (zaaknr. 660568).

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben geweigerd:

Week 51

– Zilverakkerweg 63, 6952 DR Dieren: plaatsen van een nokverhogende dakkapel aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 664105).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Verleend: RHD-664089 St. dpb Dielen.
Activiteit: Snuffelmarkt.
Datum: 3 februari 2019 van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Plaats: Velp, Gruttostraat 14 (sporthal De Dumpel).

Verleend: RHD-420720 Leger des Heils Reshare.
Activiteit: Inzamelen van textiel.
Datum: 28 januari 2019 tot en met 31 januari 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.

Verleend: RHD-665250 Event Support Holland.
Activiteit: Plaatsen van 15 aankondigingsborden.
Datum: 10 januari 2019 tot en met 20 januari 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.

Verleend: RHD-665232 Vishandel H. Bomers.
Activiteit: Innemen standplaats op de zaterdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Datum: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.
Plaats: Dieren, Ericaplein.
Website: www.vishandelbomers.nl

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak), dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected]

Reacties

article
132624
Bekendmakingen week 2
Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende
https://rheden.nieuws.nl/nieuws/132624/bekendmakingen-gemeente-rheden-233-2/
2019-01-09T04:34:33+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/280/2019/01/08193431/gemeentehuis1111111111.jpg
aanvragen, Bekendmakingen, gemeente Rheden, Omgevingsvergunning, rheden.nieuws.nl, vergunningen, zienwijzen
Gemeenteberichten, Nieuws