Volop kansen voor vlinders in dorpen en steden

Foto: Vlinderschting

REGIO – Als bij inrichting en beheer in de stad en omliggende dorpen gezorgd wordt voor variatie en natuurlijk, inheems groen, dan kunnen veel vlinders en andere diersoorten daar prima leefgebied vinden.

Diverse gemeentes, waaronder gemeente Rheden, hebben afgelopen jaren laten zien daar wel aan mee te willen werken door langdurig braakliggende terreinen in te zaaien met bloemenmengsels.

Dit is vooral belangrijk omdat in stedelijke gebieden, intensief gebruikt landbouwgebied en op industrieterreinen weinig leefmogelijkheden zijn voor deze kwetsbare dieren.

De roep van inwoners wordt steeds luider

De roep om meer groen in de stad en de omliggende dorpen wordt steeds luider, zeker nu we weten dat dit positief werkt. Het is goed voor de gezondheid van de inwoners, verzacht de negatieve impact van klimaatverandering, vangt fijnstof af en is goed voor de biodiversiteit. Deze staat, in ons intensief gebruikte land sterk onder druk.

Kleine inspanning, veel resultaat

De achteruitgang van insecten, die vorig jaar uitgebreid in het nieuws was, is hiervan een goed voorbeeld. Maar er liggen, juist ook in het stedelijk gebied en de omliggende dorpen, veel kansen om het groen zo in te richten en te beheren, dat het prima leefgebied wordt voor allerlei soorten planten en dieren. Voor vlinders is dit heel duidelijk.

De graslandvlinders bijvoorbeeld, die vroeger overal in het buitengebied veel voorkwamen, blijken het nu in natuurlijk stedelijk groen heel goed doen. De aanpassingen hoeven niet veel geld te kosten, het is vooral een kwestie van alert zijn op de kansen die zich voordoen. Het omvormen van gazon naar bloemrijk grasland bijvoorbeeld. Of het bermbeheer aanpassen zodat er bloemrijke bermen ontstaan is ook geen gigantische opgave.

De Vlinderstichting ziet gelukkig dat bij veel gemeenten biodiversiteit belangrijker wordt. Op allerlei plaatsen zijn er initiatieven om door inrichting en beheer van het groen er meer kleur en leven in te krijgen. Uiteraard is een stad geen natuurgebied en er moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met al de functies die de stad en het groen daarin vervullen, maar daar is inmiddels al erg veel ervaring mee opgedaan.

Idylles

Een van de sleutelfactoren is dat er gewerkt wordt met inheemse soorten. Onlangs nog bleek uit onderzoek dat inheemse zaadmengsels veel beter zijn om biodiversiteit te krijgen dan de zogenaamde ‘carnavalsmengsels’ met uitheemse soorten.

De Vlinderstichting heeft de afgelopen jaren al op meer dan zestig plekken ‘idylles’ ingezaaid. Dat is bloemrijk grasland voor vlinders, bijen en mensen. Er wordt altijd gewerkt met meerjarige, inheemse en het liefst ook streekeigen zaden. De idylles worden vaak aangelegd op zeer soortenarm grasland en gazon: daar is inzaaien de methode om snel de gewenste bloemrijkdom te krijgen.

Meer over idylles

Maar, om biodiversiteit in de stad en de omliggende dorpen te krijgen hoeft er echt niet altijd ingezaaid te worden. Op braakliggende stukken kun je het ook gewoon aan de natuur overlaten. Binnen de kortste keren hebben zich daar allerlei soorten planten en dieren gevestigd. Zo is er een speciaal stadsnatuurreservaat bij het Natuurhistorisch in Rotterdam waar de natuur helemaal haar gang kan gaan. Daar ontstaat een heel bijzonder gebiedje!

Maak je eigen vlinderparadijs

Uit deze voorbeelden blijkt dat het stedelijk gebied zeer waardevol kan zijn voor veel soorten planten en dieren, als we er maar rekening mee houden. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de kansen die er zijn in onze eigen achtertuinen!

Zelf aan de slag

(Bron: De Vlinderstichting)

article
133216
De roep van inwoners wordt steeds luider
REGIO – Als bij inrichting en beheer in de stad en omliggende dorpen gezorgd wordt
https://rheden.nieuws.nl/nieuws/133216/volop-kansen-voor-vlinders-in-dorpen-en-steden/
2019-01-13T13:40:00+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/280/2019/01/13185334/Vlinderschting.png
Tuinvlinders, vlinders, Vlinderstichting
Nieuws