Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Den Bruijl 15, 6881 AN Velp: verbouwen van de woning (15-2-2019/673781).
– Groenestraat 56, 6991 GG Rheden: plaatsen van reclame (11-2-2019/672765).
– Smidsweg 7, 6991 HA Rheden: plaatsen van een erker en een luifel (18-2-2019/674021).
– Hoofdstraat 14, 6994 AE De Steeg: legaliseren van een reclamezuil (14-2-2019/674130).
– Hoflaan 26, 6953 AM Dieren: kappen van een acacia (noodkap) achter de woning (20-2-2019/674235).
– Badhuislaan 1a, 6957 DB Laag-Soeren: legaliseren van een carport en erfafscheiding en het plaatsen van een nieuwe erfafscheiding en poort (14-2-2019/673553).
– Harderwijkerweg 25a, 6957 AB Laag-Soeren: aanbrengen van een buizenframe voor reclame aan de voor- en achtergevel van het Kulturhus (14-2-2019/673547).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 8

– Beukenweg 9, 6881 CK Velp: plaatsen van een dakkapel en een dakraam aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 671226).
– Kastanjelaan 10, 6883 HZ Velp: schilderen van de gevel van een monumentaal pand (zaaknr. 665856).
– Arnhemsestraatweg 125, 6991 AL Rheden: wijzigen van de voorgevel van de woning (zaaknr. 671784).
– Hoflaan 26, 6953 AM Dieren: kappen van een acacia (noodkap) achter de woning. De boom is/wordt op de korte termijn gekapt (zaaknr. 674235).
– Taxuslaan 22, 6951 NW Dieren: bouwen van een garage en het aanleggen van een inrit uitkomend op de Magnolialaan (zaaknr. 671310).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV en Wet op de kansspelen

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Aanvraag: RHD-657293 V.O.F. Jansen/Hachmang.
Vergunning: Exploitatievergunning voor IJscafé Bon-Appetit.
Plaats: Wilhelminaweg 15b, 6951 BM in Dieren.

Aanvraag: RHD-658094.
Vergunning: Exploitatievergunning voor Eetwinkel Favorites.
Plaats: Diderna 11, 6951 CW in Dieren.
Website: www.eetwinkelfavorites.nl

Aanvraag: RHD-670659 Van de Velde Retail en Food B.V.
Vergunning: Standplaats.
Periode: 1 april 2019 tot 1 januari 2020.
Plaats: Florijnweg 13-15 | De Beemd Velp.
Website: www.willemvdvelde-foodproducts.nl

Aanvraag: RHD-670030 VVD Fractie.
Vergunning: Plaatsen van 30 aankondigingsborden voor de verkiezingen.
Periode: 1 maart tot en met 21 maart 2019 en 2 mei 2019 tot en met 23 mei 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.

Aanvraag: RHD-671121 PvdA Fractie.
Vergunning: Plaatsen van 30 borden en 3 spandoeken voor de verkiezingen.
Periode: 1 maart tot en met 21 maart 2019 en 2 mei 2019 tot en met 23 mei 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.

Aanvraag: RHD-671232 Groen Links Rheden/Rozendaal.
Vergunning: Plaatsen van 30 aankondigingsborden voor de verkiezingen.
Periode: 1 maart tot en met 21 maart 2019 en 2 mei 2019 tot en met 23 mei 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.

Aanvraag: RHD-671313 SP afdeling Rheden.
Vergunning: Plaatsen van 30 aankondigingsborden voor de verkiezingen.
Periode: 1 maart tot en met 21 maart 2019 en 2 mei 2019 tot en met 23 mei 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.

Aanvraag: RHD-671551 D66 Rheden-Rozendaal.
Vergunning: Plaatsen van 30 aankondigingsborden voor de verkiezingen.
Periode: 1 maart tot en met 21 maart 2019 en 2 mei 2019 tot en met 23 mei 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.

Aanvraag: RHD-673096.
Vergunning: Snuffelmarkt.
Periode: 24 maart 2019 van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Plaats: Dieren, Sporthal Theothorne.

Aanvraag: RHD-667111 Landgoed Middachten B.V.
Vergunning: Faunadagen.
Datum: 22 maart van 19.30 uur – 22.00 uur.
23 maart van 10.00 uur – 17.00 uur.
Plaats: De Steeg, Landgoed Middachten.
Website: www.middachten.nl

Aanvraag: RHD-673093.
Vergunning: Snuffelmarkt.
Periode: 31 maart 2019 van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Plaats: Dieren, Sporthal De Dumpel.

Wet op de kansspelen

Aanvraag: RHD-673092 Ladies night.
Vergunning: Bingoavond.
Periode: 12 april 2019.
Plaats: Dieren, Zalencentrum Theothorne.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak),
dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected].

Meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende meldingen in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Florijnweg 5a, 6883 JN Velp: oprichten van een productiebedrijf in voedingsmiddelen (granola) / (zaaknr. 665528/ODRA dossiernr. 195286587).
– Zutphensestraatweg 53, 6955 AE Ellecom: plaatsen van bovengrondse tanks en vulpunt met vloeistofdichte bestrating (zaaknr. 662647/ODRA dossiernr. 195282299).
– Industrielaan 14, 6951 KG Dieren: starten van een werkplaats voor opslag van installatiematerialen en deels prefabriceren van pvc en ventilatie kanalen (zaaknr. 666576/ODRA dossiernr. 195286332).

Inlichtingen
De publicatie van deze meldingen heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Bekendmaking aanwijzingsbesluit met gebiedsverbod voor bedelaars en straatmuzikanten

Het college van burgemeester en wethouders van Rheden en de burgemeester van Rheden hebben op 12 februari 2019 het aanwijzingsbesluit ‘Verbod bedelen en straatmuziek, dorpscentrum Velp’, op grond van de artikelen 2:65 en 2:9, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening, vastgesteld.

Dit besluit is genomen zodat de politie kan optreden tegen de toenemende overlast en hinder in het winkelgebied van Velp door bedelaars die al dan niet gebruikmaken van een muziekinstrument.

Dit aanwijzingsbesluit is op 27 februari 2019 bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad en treedt op 28 februari 2019 in werking.
De digitale bekendmaking en het aanwijzingsbesluit zijn te raadplegen via http://www.overheid.nl.
Het aanwijzingsbesluit kan ook worden ingezien bij de Servicebalie in de hal van het gemeentehuis te De Steeg.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem

Het college heeft met toestemming van de raad besloten tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Arnhem (GR-ODRA). De GR-ODRA wordt gewijzigd vanwege centralisatie van de provinciale vergunningverlening bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, verbetering van het begrip ‘complex’ in de GR en veranderde afspraken rond de oprichting van en deelneming in rechtspersonen door het algemeen bestuur van ODRA.

Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in
De Steeg, telefoonnummer (026) 49 76 911.

Correctie advertentie ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, locatie Biljoen 6 Velp’ gemeente Rheden, het beeldkwaliteitplan ‘Overhagen Velp’ en de ontwerpomgevings-vergunning voor de realisatie van Kwekerij Overhagen

In de advertentie van 6 februari 2019 staat ten onrechte dat de termijn voor inzage en zienswijzen/reactie loopt tot en met 14 maart. Dit moet zijn 21 maart. De juiste tekst luidt als volgt:

Burgemeester en wethouders van Rheden maken ingevolge artikel 3:32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat voor de ontwikkeling en realisatie van Kwekerij Overhagen aan het Biljoen 6 te Velp met toepassing van de coördinatieregeling uit artikel 3:30 Wro de volgende samenhangende besluiten zijn genomen:
Het ter inzage leggen van de hieronder genoemde documenten en de mogelijkheid om zienswijzen en reacties daar op in te dienen:
1 het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, locatie Biljoen 6 Velp’;
2 het beeldkwaliteitplan Overhagen;
3 de ontwerpomgevingsvergunning met de activiteit bouwen en aanleggen ten behoeve van de realisering van de Kwekerij Overhagen.

Inzage stukken
Het ontwerpbestemmingsplan, het beeldkwaliteitplan, de ontwerpomgevingsvergunning en bijbehorende documenten kunnen vanaf 7 februari 2019 tot en met 21 maart 2019 worden ingezien bij de Servicebalie in de hal van het Gemeentehuis te De Steeg.
Voor wat betreft het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, locatie Biljoen 6 Velp’
Gedurende bovenvermelde termijn kan eenieder schriftelijk (geen e-mail) zijn zienswijze (onder vermelding van het nummer 592899) op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeente Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor moet u een afspraak maken met de heer J.W.M. Kroes, telefoonnummer
(026) 49 76 420.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPLG39-ON01.
Voor wat betreft het beeldkwaliteitplan Overhagen
U kunt een inspraakreactie geven op de welstandscriteria, genoemd in het beeldkwaliteitplan, die voor bovengenoemde ontwikkeling zijn opgesteld. De criteria zijn overigens niet elektronisch raadpleegbaar. Uw inspraakreactie op de opgestelde criteria kunt u zenden aan de gemeente Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg (onder vermelding van nummer 592899).
Voor wat betreft de ontwerpomgevingsvergunning met de activiteit bouwen en aanleggen ten behoeve van de realisering van Kwekerij Overhagen
Gedurende bovenvermelde termijn kan eenieder schriftelijk (geen e-mail) zijn zienswijze (onder vermelding van het nummer 592899) op de ontwerpomgevingsvergunning naar voren brengen bij de gemeente Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

De Steeg, 27 februari 2019

VERKEERSBESLUITEN

Burgemeester en wethouders van Rheden maken het volgende bekend.

De aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de volgende locaties:
I naast Mauritsstraat 2 in Velp. Het kenmerk van het besluit is RHD2019-GPP-105.
Het zaaknummer is 665665.
II op de parkeerplaats nabij Diderna 32 te Dieren. Het kenmerk van dit besluit is
RHD2019-GPP-106. Het zaaknummer is 674069.

De aanwijzing van een elektrisch oplaadpunt op de volgende locaties:
III de parkeervakken in de Olivier van Noortstraat in Rheden, ter hoogte van huisnummer 8.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-VKB-111. Het zaaknummer is 674380.
IV de parkeerplaats ter hoogte van Bosweg 50 in Velp als elektrisch oplaadpunt.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2019-VKB-112. Het zaaknummer is 674382.

Informatie elektrische oplaadpunten:
Wij kiezen de plek voor een elektrisch oplaadpunt zorgvuldig.
Aan een laadpaal kunnen twee auto’s opladen. Wij besluiten om op de genoemde locaties twee parkeerplaatsen aan te wijzen als elektrisch oplaadpunt.
Maar voorlopig richten wij slechts een parkeerplaats in als oplaadpunt. Als wij in de toekomst meerdere aanvragen krijgen voor elektrisch laden in deze wijk, maken wij de tweede parkeerplaats.

U kunt het besluit (de besluiten) in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

De besluiten zijn zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 25 februari 2019

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de besluiten.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 47,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 174,00 voor anderen en € 345,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

'

Reacties

article
135375
Bekendmakingen week 9
Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende
https://rheden.nieuws.nl/nieuws/135375/bekendmakingen-gemeente-rheden-234-2-2-2/
2019-02-27T04:53:31+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/280/2019/02/25105328/gemeentehuis1111111111111111.jpg
aanvragen, Bekendmakingen, gemeente Rheden, Omgevingsvergunning, rheden.nieuws.nl, vergunningen, zienwijzen
Gemeenteberichten, Nieuws