Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Merwedestraat 33 t/m 91 (oneven), 6882 LK Velp: wijzigen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 30 seniorenwoningen (23-7-2019/696622).
– Pinkenbergseweg 5f, 6881 BA Velp: plaatsen van reclame (22-7-2019/696474).
– Ringallee 9, 6881 KE Velp: plaatsen van een kozijn in de voorgevel (25-7-2019/696845).
– Massenweg 70, 6991 CS Rheden: veranderen en vergroten van de woning (24-7-2019/696767).
– Spankerenseweg 53, 6951 CE Dieren: plaatsen van een erfafscheiding en een overkapping (26-6-2019/696812).
– Zutphensestraatweg 50, 6953 CN Dieren: plaatsen van zonnepanelen (29-7-2019/697135).
– Zutphensestraatweg 58, 6953 CN Dieren: plaatsen van zonnepanelen (15-7-2019/695472).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Spoorstraat 1, 6953 BW Dieren: realiseren van een appartement op een aanbouw (zaaknr. 676689).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 30

– Kruisstraat 4, 6953 CB Dieren: aanleggen van een inrit (zaaknr. 695720).

Week 31

– Dillenburglaan 2a, 6881 NV Velp: intern verbouwen van de woning (zaaknr. 693688).
– Onder de Beumkes 15, 6883 HB Velp: aanleggen van een inrit (zaaknr. 696497).
– Kerkstraat 18, 6991 HC Rheden: plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning (zaaknr. 696030).
– Buitensingel 77, 6951 AX Dieren: verplaatsen van een reclamezuil en plaatsen van een winkelwagenstalling (zaaknr. 693251).
– Harderwijkerweg 67, 6952 AD Dieren: vervangen (inclusief reclame) van de luifelconstructie en prijzenbord van het tankstation (zaaknr. 688623).
– Harderwijkerweg 79, 6952 AD Dieren: tijdelijk gebruiken van een garage ten behoeve van het bedrijfsmatig reinigen van kleding voor de duur van 2 jaar (zaaknr. 689513).
– Johan Wagenaarplein 24, 6952 CE Dieren: wijzigen van de voorgevel van de woning (zaaknr. 696459).
– Kerkstraat 38, 6953 BN Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 695502).
– Prinsenstraat 2, 6953 BT Dieren: intern verbouwen van een kantoorpand en plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 694813).
– Dorpsweg 66, 6956 AR Spankeren: uitbouwen op de 1e verdieping aan de achterzijde van de woning (zaaknr. 696038).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-697052.
Evenement: Buurtfeest.
Datum: 28 september 2019 van 16.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Velp, pleintje Bogershof.

Vergunning: RHD-697263 Hoffman Outdoor Media.
Evenement: Plaatsen van 30 aankondigingsborden.
Datum: 22 augustus 2019 tot en met 5 september 2019.
Plaats: Dieren, Rheden en Velp.
Website: www.hoffmanoutdoormedia.nl

Vergunning: RHD-697363 Hoffman Outdoor Media.
Evenement: Plaatsen van 10 aankondigingsborden.
Datum: 28 augustus 2019 tot en met 6 september 2019.
Plaats: Dieren.
Website: www.hoffmanoutdoormedia.nl

Vergunning: RHD-692929 Stichting Omroep Gelderland.
Evenement: Zomer in Gelderland.
Datum: 30 augustus 2019 van 09.00 uur – 19.00 uur.
Plaats: Laag-Soeren.
Website: www.omroepgld.nl

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected]
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Groenestraat 7, 6991 GA Rheden: veranderen van een autobedrijf. De verandering betreft het verhogen van het bestaande dak t.b.v. hefbrug (zaaknr. 689620/ODRA dossiernr. 195299834).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Openingstijden Burgerzaken op 3 locaties

Gemeentehuis De Steeg (Hoofdstraat 3)
• maandag van 13.00 uur tot 17.00 uur;
• dinsdag van 09.30 uur tot 19.00 uur;
• woensdag van 09.30 uur tot 17.00 uur;
• vrijdag van 09.30 uur tot 12.30 uur;
(afhalen van documenten kan vanaf 08.30 uur).

Gemeentelijk Servicecentrum Velp (De Overtuin 6)
• maandag van 13.00 uur tot 17.00 uur;
• woensdag van 09.30 uur tot 17.00 uur;
• vrijdag van 09.30 uur tot 12.30 uur.

Gemeentelijk Servicecentrum Dieren (Ericaplein 5)
• dinsdag van 09.30 uur tot 17.00 uur;
• donderdag van 09.30 uur tot 19.00 uur.

Om lang wachten te voorkomen kunt u het beste een afspraak maken.
Afhalen van aangevraagde documenten kunt u zonder afspraak.

Meer informatie, en het maken van een afspraak, vindt u op www.rheden.nl.

'

Reacties

article
145442
Bekendmakingen week 32
Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende
https://rheden.nieuws.nl/nieuws/145442/bekendmakingen-gemeente-rheden-244-2/
2019-08-07T04:42:18+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/280/2019/08/02144215/gemeentehuis111111111111111111111111111111111.jpg
aanvragen, Bekendmakingen, gemeente Rheden, Omgevingsvergunning, rheden.nieuws.nl, vergunningen, zienwijzen
Gemeenteberichten, Nieuws