Subsidie van 4,5 miljoen voor herinrichting van stationsomgeving Dieren

Foto:

DIEREN – De gemeente Rheden ontvangt 4,5 miljoen euro van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de herinrichting van de stationsomgeving van Dieren. Hiermee krijgt de leefbaarheid en de bereikbaarheid van station Dieren een nieuwe impuls. 

Onlangs is een nieuw plan ontwikkeld voor de herinrichting van de stationsomgeving van Dieren. Er is al 10 jaar niet meer geïnvesteerd in het gebied. Er is een groot tekort aan P&R plekken en fietsstallingen. Ook de ruimtelijke kwaliteit en de beleving van de stationsomgeving laten te wensen over. 
Nieuwe voorzieningen
De herinrichting van het stationsgebied behelst onder meer de aanleg van een volledig nieuw stationsplein aan de noordzijde van het station met ruimte voor Kiss & Ride en de bouw van een tweelaagse en half verdiepte parkeervoorziening voor meer dan 350 auto’s. Ook komt er een nieuwe stalling voor in totaal 1.000 fietsen waaronder 350 fietskluizen. 
De toegankelijkheid van het station voor fietsers en voetgangers wordt sterk verbeterd, onder meer door de scheiding van doorgaand en lokaal verkeer. Ook komt er een ongelijkvloerse voetgangersverbinding over het spoor die de noord- en de zuidzijde van het spoor met elkaar verbindt.  
Kansrijke locatie
De gemeente Rheden hecht veel waarde aan een goede P&R locatie omdat het strategisch gezien een kansrijke locatie is om autoverkeer richting Arnhem – Nijmegen af te vangen. Naar verwachting zullen de geplande uitbreidingen van de voorzieningen een positief effect hebben op de groei van het treinvervoer.
De herinrichting van de stationsomgeving is een voortzetting van het project ‘Hart van Dieren’ uit 2005. De subsidieaanvraag van de gemeente Rheden is gebaseerd op de toezegging van de stadsregio met betrekking tot de uitvoering van dit project. De totale kosten voor herinrichting van de stationsomgeving zijn geraamd op ruim 16 miljoen euro. De kosten worden gedekt door de gemeente Rheden, het actieplan ‘Groei op het spoor’ van het Rijk, de provincie Gelderland en ProRail.
Reactie van wethouder Hans Elsenaar, die als bestuurder vanuit de gemeente Rheden hierbij aanwezig is geweest: ‘De bijdrage van de stadsregio is een prachtig resultaat. We zijn blij dat de regioraad onderkent dat de herontwikkeling van het stationsgebied ook een regionaal belang dient: het ontlast de regio Arnhem-Nijmegen van extra autoverkeer. De verbetering van de parkeervoorzieningen voor auto’s en fietsen is daarnaast cruciaal om de status van Intercitystation te behouden en waar te maken. De kwaliteit en uitstraling van de openbare ruimte rond het station wordt ook nog eens sterk verbeterd. Het besluit is voor ons weer een extra aanmoediging om samen met de provincie Gelderland vol gas richting uitvoering te gaan’.  
Klik HIER voor de totale tekst van het besluit.
Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook? Klik HIER en druk op “Vind ik leuk”. Liever via Twitter? Volg ons via @HetRhedenNieuws
Klik HIER wanneer u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief.
article
15008
DIEREN – De gemeente Rheden ontvangt 4,5 miljoen euro van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor
https://rheden.nieuws.nl/nieuws/15008/subsidie-van-45-miljoen-voor-herinrichting-van-stationsomgeving-dieren/
2013-12-20T12:18:19+02:00
https://rheden.nieuws.nl/media/sites/280/2013/12/jonfuzyyohdkmfg890ybofob8-dieren.jpg
Nieuws