Bekendmakingen gemeente Rheden

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Van Tienhovenlaan 13, 6881 AZ Velp: wijzigen van de omgevingsvergunning (met zaaknr. 350486) voor het verbouwen en veranderen van de woning (24-1-2020/721581).
– Groenestraat 55a, 6991 GC Rheden: realiseren van 2 appartementen (30-1-2020/722480).
– Hoflaan 36, 6953 AM Dieren: isoleren van de spouwmuur van een Rijksmonument (29-1-2020/722376).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Hobbemalaan 6, 6881 CT Velp: wijzigen van een gemeentelijk monument (zaaknr. 715652).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 5

– Harderwijkerweg 99, 6952 AE Dieren: wijzigen van de indeling van een kozijn in de voorgevel (zaaknr. 719948).

Week 6

– Broekveldseweg 47b, 6991 XV Rheden: legaliseren van een serre achter de woning (zaaknr. 719777).
– Schietbergseweg 28, 6991 JD Rheden: renoveren (verduurzamen) van het dak van het restaurant (legalisatie) / (zaaknr. 719765)
– Wethouder Winterinkstraat 76, 6991 BL Rheden: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 720798).
– Landgoed Middachten 3, 6994 JC De Steeg: kappen van 3 bomen op landgoed Middachten (zaaknr. 717729).
– Buizerdlaan 24, 6951 JT Dieren: plaatsen van een schutting (zaaknr. 721191).
– Callunaplein 79, 6951 CN Dieren: vestigen van een restaurant zonder bezorgdienst en voor het plaatsen van reclame (zaaknr. 713061).
– Imboslaan 53, 6951 KA Dieren: legaliseren van een dakkapel (zaaknr. 720898).
– Sparrenhof 40, 6951 MB Dieren: legaliseren van zonnepanelen (zaaknr. 720684).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-722367 Arnhemse Hockey Club (Velp).
Activiteit: Seniorenfeest.
Datum: 6 maart 2020.
Plaats: Velp, Beekhuizenseweg 95.
Website: www.ahcvelp.nl

Vergunning: RHD-721996 Landgoed Middachten b.v.
Activiteit: Faunadagen en geweiententoonstelling .
Datum: 21 maart 2020 van 19.30 uur – 22.30 uur.
22 maart 2020 van 10.00 uur – 17.00 uur.
Plaats: De Steeg, Landgoed Middachten.
Website: www.middachten.nl

Vergunning: RHD-722221 Fitgym Paintsil.
Activiteit: Plaatsen van 30 aankondigingsborden.
Datum: 10 februari tot en met 23 februari 2020, 4 mei tot en met 17 mei 2020, 7 september 2020 tot en met 20 september 2020 en 7 december 2020 tot en met 20 december 2020.
Plaats: Velp en Rheden.
Website: www.fitgymvelp.nl

Vergunning: RHD-721855 Protestantse Kerk Velp.
Activiteit: Bazaar en boekenmarkt.
Datum: 14 maart 2020.
Plaats: Velp, Kerkstraat 32.

Vergunning: RHD-721675 KersVers Fruit.
Activiteit: Innemen standplaats.
Datum: 1 mei 2020 tot 1 november 2020.
Plaats: Velp, Den Heuvel en Churchillplein, Rheden, rotonde Strijland en Dieren, Ericaplein.
Website: www.kersversfruit.nl

Vergunning: RHD-720714 Matsers’s café Velp-zuid.
Activiteit: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat.
Datum: 1 januari t/m 31 december 2020.
Plaats: Velp, Alexanderstraat 12.

Vergunning: RHD-718962 Café ’t Witte Huus.
Activiteit: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat.
Datum: 1 januari t/m 31 december 2020.
Plaats: Ellecom, Binnenweg 3.

Vergunning: RHD-719652 Vof De Harmonie.
Activiteit: Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat.
Datum: 1 januari t/m 31 december 2020.
Plaats: Laag-Soeren, Harderwijkerweg 35.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden