Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– A348 ter hoogte van Velp: plaatsen van een aluminium geluidsscherm langs de A348 (8-4-2022/826788).
– Eiberstraat 6, 6883 EJ Velp: vervangen van het dak en plaatsen van zonnepanelen (30-3-2022/825808).
– Hogeweg 39, 6881 EB Velp: plaatsen van een boomhut/speeltoestel voor de duur van 10 jaar (legalisatie) / (4-4-2022/826612).
– Rozendaalselaan 6, 6881 LC Velp: plaatsen van monumentenglas met zwarte spouw met roedeverdeling in de ramen voorgevel (8-4-2022/826735).
– Zuider Parallelweg 45, 6882 AG Velp: plaatsen van zonnepanelen (7-4-2022/826699).
– Arnhemseweg 103, 6991 DM Rheden: plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (8-4-2022/826799).
– Brinkweg 3, 6991 JN Rheden: plaatsen van een dakkapel op een rijhal (7-4-2022/826713).
– Noorderstraat 26, 6953 CE Dieren: plaatsen van zonnepanelen op het schuine dak en de carport (9-4-2022/826832).
– Spoorstraat 29, 6953 BW Dieren: plaatsen van de buiten-unit van een warmtepomp op het dak van de schuur (6-4-2022/826571).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Hoofdstraat 3, 6994 AB De Steeg: plaatsen van een communicatiemast ten behoeve van de mobiele dekking in De Steeg (zaaknr. 819914).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Ontwerpbeschikkingen omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvragen een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe zijn ontwerpbeschikkingen opgesteld.

– Siersteen 24, 6991 KG Rheden: vergroten van een uitbouw aan de woning (zaaknr. 823680).
– Hoofdstraat 3, 6994 AB De Steeg: plaatsen van een communicatiemast ten behoeve van de mobiele dekking in De Steeg (zaaknr. 819914).

Ter inzage en zienswijzen
De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 21 april 2022 twee weken ter inzage in het gemeentehuis te Velp. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 14

– Boulevard 17, 6881 HP Velp: aanbrengen isolerende beglazing 1e verdieping en paar kleine ramen bij een gemeentelijk monument (zaaknr. 822459).
– Emmastraat 14, 6951 AV en Prins Hendrikstraat 8, 6951 AT Dieren: vernieuwen van het dak en het aanbrengen van dakisolatie (zaaknr. 823666).
– Zutphensestraatweg 26, 6953 CL Dieren: plaatsen van een erfafscheiding en een tuinhuis en het aanleggen van een zwembad (zaaknr. 819983).

Week 15

– Annastraat 37, 6882 BA Velp: plaatsen van een airco-unit aan de zijgevel van de woning (zaaknr. 823516).
– Jacobastraat 18, 6882 BV Velp: kappen van een populier (zaaknr. 822585).
– Harderwijkerweg voor nrs. 3 en 121 te Dieren: kappen van 2 acacia’s, met oplegging van een herplantplicht (zaaknr. 822737).
– Zutphensestraatweg 15, 6953 CG Dieren: plaatsen van een erfafscheiding (zaaknr. 823189).
– Eerbeekseweg 4, 6957 AN Laag-Soeren: uitbreiden van de woning (zaaknr. 824706).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 184,00 voor natuurlijke personen en € 365,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-827182 Kon. Emmaschool Dieren.
Activiteit: Koningsspelen.
Datum: 22 april van 09.00 uur tot 13.00 uur.
Plaats: Dieren, Carolinapark.

Vergunning: RHD-826807 HPA.
Activiteit: Muziekmiddag.
Datum: 1, 15 en 22 mei 2022 van 14.00 uur – 19.00 uur.
Plaats: Ellecom, Dorpsplein.

Vergunning: RHD-827040 Rhejes IJshuys.
Activiteit: Exploitatie ijssalon.
Plaats: Rheden, Veerweg 66.

Kennisgeving: RHD-824086 Fletcher Avegoor.
Activiteit: Incidenteel feest (gala-avond).
Datum: 29 april 2022 van 21.00 uur – 02.00 uur.
Plaats: Ellecom, Zutphensestraatweg 2.

Vergunning: RHD-825254 Velp voor Oranje 4 mei comité.
Activiteit: Stille tocht en 4 mei herdenking.
Datum: 4 mei 2022 van 19.30 uur-20.15 uur.
Plaats: Velp, villapark.

Vergunning: RHD-826561.
Activiteit: Feest i.v.m. 50-jarig huwelijk.
Datum: 24 april 2022 van 11.00 uur tot 15.00 uur.
Plaats: Velp, Bergweg tussen Wilhelminastraat en Enkweg.

Vergunning: RHD-826542 Basisschool De Vlinder.
Activiteit: Sponsorloop voor Oekraïne.
Datum: 22 april van 08.30 uur -12.00 uur.
Plaats: Dieren, Adm. Helfrichlaan, voor Beverode.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– De Marke 1b te Dieren: het starten van een sportbedrijf (zaaknr. 825641/kenmerk ODRA22MA1100).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen