Burgerinitiatief: Heroverweging PHS en consequenties voor de IJssellijn

De Stichting Spoorhinder behartigt de belangen van mensen die aan het spoor wonen, hinder van de toenemende goederentreinen ondervinden of gaan ondervinden. Met name de mensen die wonen en werken aan de IJssellijn, de spoorverbinding die loopt van Elst via Arnhem, Rheden en Zutphen naar Deventer. 

Aanleiding voor oprichting van de stichting is de enorme toename van goederentreinen als gevolg van het spoorboekloos rijden in de Randstad. Deze toename resulteert in grote overlast voor omwonenden. Overlast in de vorm van bijvoorbeeld lawaai en trillingen maar ook verstoring van de nachtrust en verslechtering van de bereikbaarheid. Maar ook overlast in de vorm van toenemende onveiligheid, schade aan woningen en bedrijven, en negatieve beïnvloeding van de lokale economie, het landschap en de natuur. 
De havens van Rotterdam en Amsterdam worden ontsloten door respectievelijk de Betuweroute en de Twentelijn. De IJssellijn, de verbinding tussen beide genoemde spoorlijnen is niet noodzakelijkerwijs een onderdeel van deze ontsluiting. 
ygf6bmeeerwz1k4wx2l418uwx
Stichting Spoorhinder is een burgerinitiatief gestart met als doel de Tweede Kamer te verzoeken deze materie weer op de agenda te zetten en er een standpunt over in te nemen. Daarvoor zijn 40.000 handtekeningen nodig. We willen de Tweede Kamer vragen:
  1. Het PHS-besluit te heroverwegen en af te zien van de intensivering van het gebruik van de IJssellijn als goederenspoorlijn.
  2. De staatssecretaris op te dragen om per modaliteit drie mogelijke oplossingen voor de goederenstroom te genereren, op vergelijkwaardige wijze, oplopend in kosten voorzien van een aantal weegfactoren.
  3. De meest geschikte varianten te selecteren en door het Ministerie te laten uitwerken om vervolgens een definitieve keuze te maken.
Aanvullende informatie via: Annemarieke Hendriks [email protected]
Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook? Klik HIER en druk op “Vind ik leuk”. Liever via Twitter? Volg ons via @HetRhedenNieuws
Klik HIER wanneer u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief.
ydmqwwtzda3qi4udxif0oz3ur
article
19933
"IJssellijn geen goederenlijn"
De Stichting Spoorhinder behartigt de belangen van mensen die aan het spoor wonen, hinder van
https://rheden.nieuws.nl/nieuws/19933/burgerinitiatief-heroverweging-phs-en-consequenties-voor-de-ijssellijn/
2013-09-01T20:43:57+00:00
Nieuws