Slag bij Waterloo herdacht, ook in Velp

Foto: Wietze Landman

VELP – In Park Daalhuizen in Velp werd afgelopen donderdagochtend, 18 juni, in aanwezigheid van onder andere wethouder Constans Pos, de overwinning van de Slag bij Waterloo herdacht. Precies 200 jaar geleden werd Napoleon daar verslagen.

Niet alleen door de Engelsen en de Pruisen, maar ook door Nederlandse regimenten onder aanvoering van de Prins van Oranje – de latere Koning Willem II. En omdat de Velpenaren indertijd trots waren op die overwinning is toen, 200 jaar geleden, een Monument opgericht op Landgoed Daalhuizen voor ‘de Prins van Oranje en zijne brave wapenbroeders’, zoals op de ijzeren plaquette staat geschreven.

IMG_0647

Volledige restauratie
Het monument verzakte en de stenen lieten los. Daarom nam Stichting Velp voor Oranje het initiatief voor een volledige restauratie van het monument onder de vakkundige leiding van Velpenaar ir. Ben van Schaik.

Voorzitter Gety Hengeveld onthulde een bijzondere geschiedenis: een van die strijdende regimenten in de Slag bij Waterloo was het Regiment Huzaren van Sytzama, opgericht door Baron van Sytzama, wonend in Rinsma State in Friesland. Zijn kleinzoon liet later in Velp de villa ‘Klein Rinsma State’ bouwen. Het huis staat er nog, in de Stationsstraat. En die kleinzoon was in 1894 de oprichter van een van de allereerste Oranjeverenigingen in Nederland: Velp voor Oranje.

Daarom werd bij het Waterloo-monument niet getoost met Oranjebitter maar met Friese Beerenburg; een voormalig Ritmeester van het Regiment Huzaren van Sytzama kwam die fles afgelopen week hoogstpersoonlijk afgeven in Velp.

Op 26 september, als de restauratie van het Waterloo-monument officieel wordt gevierd in aanwezigheid van burgemeester Van Wingerden, zullen oud-leden van het Regiment Huzaren van Sytzama ook acte de présence geven.

PET-fles wordt ingemetseld

PET-fles
Op initiatief van fotograaf Marc Pluim zijn in het gerestaureerde monument documenten ingemetseld. En die zijn niet ingepakt in een loden koker, maar in een PET-fles, waar tegenwoordig alle frisdranken in zijn verpakt.

Pet-flessen zijn ontwikkeld en gefabriceerd door de huidige eigenaar van het landgoed Jan Snellenburg. Snellenburg is er van overtuigd dat bij een volgende restauratie – over 100 of 200 jaar – de documenten ongeschonden uit ‘zijn’ PET-fles zullen rollen.

Waterloo-monument

Reacties