Evenementenbeleid: gevarieerd, veilig, duurzaam met aandacht voor leefbaarheid

Foto:

GEMEENTE RHEDEN – De afgelopen jaren is gebleken dat er behoefte is aan een helder beleidskader voor het organiseren van evenementen in de gemeente Rheden. Ook is er meer duidelijkheid gewenst over de rol van organisatoren en de gemeente.

Daarom heeft het college van B&W een evenementenbeleid opgesteld. Naar verwachting staat het evenementenbeleid in januari 2017 op de agenda voor de raad.

Evenementenbeleid

In de gemeente Rheden vindt een groot aantal evenementen plaats. Op jaarbasis zijn dat er ongeveer 400 (van een kleinschalig buurtfeest tot het schaapscheerdersfeest met duizenden bezoekers). De afgelopen jaren is gebleken dat de regels hiervoor niet altijd duidelijk zijn. Daarom is dit evenementenbeleid opgesteld samen met inwoners, ondernemers, organisatoren en (belangen)verenigingen.

Tijdens een gehouden inwonersavond kwamen onderwerpen aan de orde als openbare orde, veiligheid, behoud van de kwaliteit van de openbare ruimte en leefbaarheid. De opbrengst van deze avond vormt de basis voor het evenementenbeleid.

Evenementen met oog voor de leefomgeving

Met het evenementenbeleid zet de gemeente in op een integrale benadering en professionalisering van evenementen. Met als resultaat een evenwichtige verdeling van culturele, sportieve, recreatieve en toeristische publieksevenementen. Het versterken van het imago van de gemeente en het stimuleren van de economie spelen hierbij een belangrijke rol. In het nieuwe beleid krijgen organisatoren ruimte, vrijheid en verantwoording zoveel als mogelijk. Maar altijd zonder dat de leefomgeving wordt aangetast of de veiligheid in het geding komt.

Uitvoeringskader

Het nieuwe beleid geeft handvatten voor het opstellen van een uitvoeringskader. Hierin wordt duidelijk gemaakt wat kan, wat niet en wat moet. Maar ook wie heeft welke taak, verantwoordelijkheid of bevoegdheid bij de organisatie van een evenement. En daarnaast geldt natuurlijk ook de gebruikelijke wet- en regelgeving.

Evaluatie

Nadat de raad het evenementenbeleid heeft vastgesteld, vindt er in 2018 een eerste evaluatie plaats en wordt het beleid zo nodig bijgesteld. Daarna is er jaarlijks een evaluatie.

Burgemeester Petra van Wingerden-Boers:

“Het is goed dat er duidelijkheid komt over de mogelijkheden voor het organiseren van evenementen. En ik ben blij dat zoveel inwoners hierover meegedacht hebben. Door dit nieuwe beleid weten we wat we van elkaar (zowel inwoners, gemeente als organisatoren) kunnen en mogen verwachten. Evenementen stimuleren de economie en zorgen voor ontspanning en gezelligheid. Maar daarbij mogen we zeker niet de veiligheid en de leefbaarheid voor onze inwoners uit het oog verliezen. In het evenementenbeleid proberen we een balans te vinden hierin”.

'

Reacties

article
90551
Van een kleinschalig buurtfeest tot het schaapscheerdersfeest met duizenden bezoekers
GEMEENTE RHEDEN – De afgelopen jaren is gebleken dat er behoefte is aan een helder
https://rheden.nieuws.nl/nieuws/90551/evenementenbeleid-gevarieerd-veilig-duurzaam-aandacht-leefbaarheid/
2016-12-02T13:00:59+01:00
https://rheden.nieuws.nl/media/sites/280/2013/06/s0nl3byml4fhcwye58z88k18w-schaapscheerdersfeest.jpg
evenementenbeleid, gemeente Rheden
Gemeenteberichten, Nieuws