GroenLinks Rheden: ‘Het kan anders, het moet beter’

Foto: Groenlinks Rheden

GROENLINKS – GroenLinks staat voor een politiek die verbindt en zorgvuldig omgaat met de omgeving. Eerlijk delen, zorg op maat, schone energie, circulaire economie en een open bestuurscultuur. Dat zijn de speerpunten in het GroenLinks-programma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

Groen Rheden

We leven in een wegwerpeconomie, het klimaat verandert en de biodiversiteit neemt in hoog tempo af. Dit zijn de grootste problemen van de huidige tijd. GroenLinks wil deze problemen aanpakken, ook op het gemeentelijke niveau.

“Wat we nu doen of laten, raakt direct de toekomst van de volgende generaties. Er is immers maar één aarde. Met onze huidige manier van leven raken grondstoffen in hoog tempo uitgeput en verandert de aarde in een grote afvalberg. Daarom willen we zo snel mogelijk de omslag maken naar een circulaire economie, gaan we zuinig om met energie en gebruiken duurzame bronnen,” zegt Constans Pos, lijsttrekker van GroenLinks in Rheden.

GroenLinks kiest voor een zeer actieve inzet op de omslag van fossiele naar duurzame energieopwekking, op energieneutrale nieuwbouw en het energiezuinig maken van bestaande bouw. GroenLinks wil dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft en de initiatieven van inwoners en bedrijven stimuleert.

GroenLinks wil een nog ambitieuzer afvalbeleid, minder afval en een verdere verbetering van de gescheiden inzameling. Hierbij hoort ook het stimuleren van het gezamenlijk gebruik van spullen, het hergebruik en het langer gebruik van spullen (denk aan Repair Café).

Ook wil GroenLinks dat fietsers en voetgangers prioriteit krijgen in de openbare ruimte. Voor de korte afstanden wordt fietsen de norm, bij de inrichting van wegen wordt hiermee rekening gehouden. De fietssnelweg tussen Dieren en Arnhem is hiervoor van groot belang.

En samen met burgers en boeren stoppen we de afname van de biodiversiteit. Ook hier geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld met bloeiende bermen en het vergroenen van onze dorpen door elk jaar tweeduizend bomen te planten en natuurspeelplaatsen aan te leggen.

Eerlijk delen en een goede zorg voor iedereen

Het gat tussen arm en rijk wordt steeds groter. Dit wordt in de hand gewerkt door het economisch belang altijd maar voorop te stellen. Dit moet anders. GroenLinks staat voor een gemeente Rheden waar het gemeenschappelijk belang op lange termijn en niet de winst op korte termijn centraal staat.

GroenLinks wil eerlijker delen. Mensen die het niet op eigen kracht redden, krijgen een steun in de rug. De gemeente moet ruimhartig zijn voor mensen met een laag inkomen en tijdig hulp bieden aan mensen met schulden. GroenLinks wil goede en betaalbare zorg voor iedereen: ziek zijn is geen eigen keuze. GroenLinks staat voor maatwerk in de thuiszorg, en een goede jeugdzorg.

Open cultuur

GroenLinks streeft naar een open gemeente: informatie is openbaar en de gemeente is goed bereikbaar voor inwoners. GroenLinks wil dat de gemeente Rheden mensen actief en tijdig bij haar plannen betrekt, én dat de gemeente Rheden goede plannen van inwoners actief ondersteunt. GroenLinks geeft ruimte aan eigen initiatieven van inwoners die de gemeente eerlijker, mooier en schoner maken.

Wil u meer weten over de plannen van GroenLinks voor de komende vier jaar? Bekijk het verkiezingsprogramma op: https://rheden.groenlinks.nl/nieuws/verkiezingsprogramma2018

article
116181
Speerpunten in het GroenLinks-programma
GROENLINKS – GroenLinks staat voor een politiek die verbindt en zorgvuldig omgaat met de omgeving.
https://rheden.nieuws.nl/politiek/116181/groenlinks-rheden-het-kan-anders-het-moet-beter/
2018-03-12T12:42:48+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/280/2018/03/11224951/FeiFo-017-2.jpg
GroenLinks, GroenLinks Rheden, Rheden, verkiezingsprogramma 2018-2022
Nieuws, Politiek