Mediation toepasbaar in verschillende situaties

Foto: Twenty Four Webvertising B.V

INGEZONDEN MEDEDELING- Conflicten zijn onvermijdelijk in het leven. Dit zorgt ervoor dat er altijd vraag is naar conflictbemiddeling. Dat is precies wat een mediator doet. Een mediator vertolkt de rol van onafhankelijke tussenpersoon bij conflicten.

Waar emoties hoog kunnen oplopen zorgt mediation voor een bepaalde rust waardoor beide partijen bereid zijn om een beetje toe te geven. Dit helpt om tot de juiste oplossing te komen. Een mediator is altijd onpartijdig. Mediation kan dan ook alleen plaatsvinden als beide partijen bereid zijn om mee te werken aan een oplossing. Conflicten komen voor op werk, tussen familieleden of in de liefde.

Arbeidsconflicten

Op werk komen vaak conflicten voor. In 2018 heeft zo’n 30% van de werknemers wel eens te maken gehad met arbeidsconflicten. Arbeidsconflict is een breed begrip, als eerst kan onder arbeidsconflict gedacht worden aan meningsverschillen. Arbeidsconflicten ontstaan vaak als de werkgever het niet eens is met de werkactiviteiten van een werknemer.

Ten tweede is discriminatie nog steeds een probleem op de werkvloer. Arbeiders worden benadeeld zonder enige reden. Verder kan een onvrijwillige overplaatsing/functiewijziging leiden tot conflicten. Ook zijn bedrijfsongevallen een aanleiding voor arbeidsconflict.

Tot slot komen arbeidsconflicten rondom loon en ziekteverzuim voor. Arbeidsconflicten kunnen in de meeste gevallen voorkomen worden door duidelijke afspraken te maken over de rechten en plichten.

Familieruzies

Familieruzies kunnen overal over gaan. Meestal speelt geld een grote rol in familieruzies. Als er een familielid komt te overlijden is er niet altijd een testament opgesteld. Dit zorgt voor onduidelijkheid over wie recht heeft op welk deel van de erfenis. Emoties kunnen dan ook hoog oplopen tijdens een familieconflict. Mediators helpen families weer met elkaar te communiceren en te focussen op het oplossen van ruzies en conflicten.

Echtscheiding

Een andere conflictsituatie waarvoor vaak een mediator wordt ingeschakeld is in het geval van een scheiding. Ruzies rondom een scheiding zijn vaak zeer gecompliceerd, zeker wanneer er kinderen in het spel zijn. Er ontstaan discussies over de zorg over de kinderen, de hoogte van alimentatie en de verdeling van de spullen. Vaak zijn er tussen de 3 en 6 sessies nodig om een vechtscheiding om te zetten in scheiding waarin beide partijen wel tevreden zijn met de oplossing.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden