GPR Burgerbelangen slaat uitnodiging af

Lijsttrekker Magda Rook
Foto: GPR Burgerbelangen

INGEZONDEN GRB – GPR Burgerbelangen neemt dinsdagavond 10 april niet deel aan het gesprek over de totstandkoming van een coalitieakkoord van de beoogde coalitie in Rheden. Wij willen u meenemen in onze overwegingen om geen gebruik te maken van die uitnodiging.

Die uitnodiging hebben wij vrijdag ontvangen na dat de beoogde coalitiepartijen een enkel gesprek hadden gehad. Het is volgens ons te vroeg om na één gesprek in het proces van coalitievorming reeds beoogde oppositiepartijen uit te nodigen om drie wensen op tafel te leggen.

Wij zijn namelijk van mening dat er nog geen sprake is van coalitiepartijen of oppositiepartijen. Dit omdat er nog niet duidelijk is of de partijen die nu een poging doen tot het vormen van een coalitie er gezamenlijk uitkomen.

Wat GPR Burgerbelangen betreft, als de huidige poging mislukt, is er een coalitie mogelijk samen met SP, GL, PvdA en de D66.

Daarbij komt dat wij als enige partij in Rheden hebben aangegeven voorstander te zijn van een raadsakkoord. Een raadsakkoord komt neer op een akkoord wat gedeeld wordt door alle partijen die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad. Iedereen stemt er dus mee in. En elke partij brengt de punten in die voor hen belangrijk zijn.

Waardoor ook de minderheid een stem heeft.

Dit geeft de mogelijkheid om inwonersparticipatie en de lokale gemeenschap centraal te stellen en de kloof te overbruggen tussen inwoners en politiek. Het voordeel van een raadsakkoord is dat iedereen gelijke kans heeft om in te spreken en belangrijke punten in te brengen.

Deze uitnodiging lijkt op een raadsakkoord maar zonder dat partijen er samen uit moeten komen. Wat nu voorligt is een soort slap aftreksel, waarbij je als beoogd oppositiepartij wel wensen mag neerleggen zonder invloed te hebben op het eindresultaat omdat maar een handjevol partijen beslist of en wat met die ingebrachte punten feitelijk wordt gedaan.

En dat is niet hetzelfde. Niet vreemd gezien het feit dat de beoogde coalitiepartijen hun voorkeur uit hebben gesproken voor een coalitieakkoord. Waarbij wij hopen dat ze onze opmerking bij de verkenning ter harte nemen dat dit niet een dichtgetimmerd akkoord wordt waardoor er ruimte blijft voor debat en afwijkende meningen bij de coalitiegenoten.

En niet zoals GL nu wordt verweten dat zij tegen de Megastal in Ellecom hebben gestemd en dat dat de reden is waarom ze nu in de oppositie worden gedwongen.

Nu punten noemen voor een coalitieakkoord waarvan wij nog niet kunnen inschatten of dit wordt dichtgetimmerd is te vroeg. Uiteraard willen wij verder in het proces, zodra er meer duidelijkheid is of de poging tot coalitievorming is gelukt en hoe het akkoord vorm krijgt, de belangen van onze inwoners en kiezers op tafel leggen en meedenken.

Namens GPR Burgerbelangen, Magda Rook Fractievoorzitter

'
article
118300
Ingezonden GPR Burgerbelangen
INGEZONDEN GRB – GPR Burgerbelangen neemt dinsdagavond 10 april niet deel aan het gesprek over de
https://rheden.nieuws.nl/nieuws/118300/gpr-burgerbelangen-slaat-uitnodiging-af/
2018-04-10T16:59:28+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/280/2018/03/19173933/Magda-Rook-GPR-Burgerbelangen.jpg
Coalitie, Coalitieakkoord, gemeente Rheden, GPR Burgerbelangen, Magda Rook, rheden.nieuws.nl
Nieuws, Politiek