Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Den Bruijl 15, 6881 AN Velp: verbouwen van de woning (25-6-2019/692795).
– Schonenbergsingel 4, 6881 NP Velp: plaatsen van zonnepanelen (27-6-2019/693259).
– Spoorstraat 3, 6953 BW Dieren: renoveren van een erker (12-6-2019/691013).
– Vogelplantsoen 218, 6951 JG Dieren: plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde en een dakkapel aan de voorzijde van de woning (14-6-2019/691429).
– Buitensingel 77, 6951 AX Dieren: verplaatsen van een reclamezuil en plaatsen van een winkelwagenstalling (26-6-2019/693251).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Hoofdstraat 2, 6994 AE De Steeg: verduurzamen van de monumentale woning en het aanbouwen van een serre (zaaknr. 671487).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 26

– President Kennedylaan 46-96, 6883 AP Velp: renoveren, verduurzamen van een flatgebouw (zaaknr. 684156).
– Admiraal Helfrichlaan 89, 6952 GD Dieren: strijdig gebruik ten behoeve van een escaperoom (zaaknr. 689264).
– Admiraal Helfrichlaan 87, 6952 GD Dieren: plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (zaaknr. 690541).
– Admiraal Helfrichlaan 61, 6952 GC Dieren: vervangen van kozijnen in de voorgevel en het dichtmetselen van het kozijn in de zijgevel (zaaknr. 689090).

Week 27

– Evertsenlaan 11, 6881 GA Velp: vervangen van keerwanden en het realiseren van extra parkeergelegenheid (zaaknr. 689447).
– Hoofdstraat 26a, 6881 TH Velp: plaatsen van gevelkozijnen en dakramen (zaaknr. 687305).
– Schonenbergsingel 4, 6881 NP Velp: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 693259).
– Valkenbergerweg 25, 6991 JB Rheden: legaliseren van een erfafscheiding en poorten (zaaknr. 690269).
– Hogestraat 5a, 6953 AN Dieren: plaatsen van zonnepanelen op het voordakvlak (zaaknr. 691852).
– Kruisstraat 13 en 13a, 6953 CA Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 686935).
– Priesnitzlaan 13, 6957 DD Laag-Soeren: wijzigen van de gevels van een vakantiewoning (zaaknr. 679936).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit aan de betreffende aanvrager, bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. De inwerkingtreding van deze vergunning wordt opgeschort totdat de bezwaartermijn is verstreken of, indien bezwaar is gemaakt, totdat is beslist op dit bezwaar. Om deze opschorting op te heffen, kan de vergunninghouder een verzoek doen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Belanghebbenden kunnen tevens, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening of een verzoek om opheffing van de opschortende werking wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV en Wet op de bekendmakingen

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-693115 Stichting Theater Rheder Art.
Evenement: Plaatsen van 17 aankondigingsborden.
Datum: 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.rhederart.nl

Vergunning: RHD-693058 ESH Media.
Evenement: Plaatsen van 30 aankondigingsborden.
Datum: 15 juli 2019 tot en met 29 juli 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-692632 Stichting dpb Dielen.
Evenement: Snuffelmarkt.
Datum: 11 augustus 2019 van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Plaats: Velp, parkeerterrein Rijnstate Velp.

Vergunning: RHD-691455.
Evenement: Buurtfeest.
Datum: 31 augustus 2019 van 16.00 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Dieren, Rijnenberghof.

Vergunning: RHD-693744 NK Schaken.
Evenement: Nederlands Kampioenschap Schaken en Schaakcamping.
Datum: 22 juli 2019 tot en met 2 augustus.
Plaats: Dieren, Theothorne en Polysport.
Website: www.onk.schaakbond.nl

Wet op de kansspelen
Vergunning: RHD-693966 St. Inloophuis Velp-Zuid.
Activiteit: Bingoavond.
Datum: 27 juli 2019.
Plaats: Velp, Heeckerensstraat (De Poort).

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected].
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected].

Openingstijden Burgerzaken op 3 locaties

Gemeentehuis De Steeg (Hoofdstraat 3)
• maandag van 13.00 tot 17.00 uur;
• dinsdag van 09.30 tot 19.00 uur;
• woensdag van 09.30 tot 17.00 uur;
• vrijdag van 09.30 tot 12.30 uur.
(Het afhalen van documenten kan vanaf 08.30 uur).

Gemeentelijk Servicecentrum Velp (De Overtuin 6)
• maandag van 13.00 tot 17.00 uur;
• woensdag van 09.30 tot 17.00 uur;
• vrijdag van 09.30 tot 12.30 uur.

Gemeentelijk Servicecentrum Dieren (Ericaplein 5)
• dinsdag van 09.30 tot 17.00 uur;
• donderdag van 09.30 tot 19.00 uur.

Om lang wachten te voorkomen kunt u het beste een afspraak maken.
Afhalen van aangevraagde documenten kunt u zonder afspraak.

Meer informatie, en het maken van een afspraak, vindt u op www.rheden.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden