Hebben we volksvertegenwoordigers of alleen Klomberg in de gemeente Rheden?

Foto: T.G.N. de Molen

COLUMN – Helaas is het vertrouwen in de landelijke politiek bij mij en vele andere Nederlanders achteruitgegaan. Desondanks wel gewoon blijven stemmen. Dat is namelijk een groot goed.

Op wie was dan soms lastig, maar het is elke keer nog gelukt. In Maart weer voor de landelijke verkiezingen. Eens kijken of er een partij is die tegen windmolens op land is en voor nieuwe technieken voor energie opwekking.

Of op echte volksvertegenwoordigers zoals: Renske Leijten en Pieter Omtzigt die positief opvielen door hun tomeloze inzet bij de kinderopvang toeslagen affaire. Dus een voorkeur stem als beloning, zou kunnen. Opkomen voor de burgers en tegen de stroom oproeien. Niet loslaten en indien nodig tegen de partij discipline in, maar dus wel voor de burgers. De regeringspartijen zaten te overleggen hoe ze hen tegen konden werken in plaats van de problemen te oplossen.

Renske wilde al stoppen als kamerlid en gaat nu door om e.a. te blijven volgen. Pieter Omtzigt op straat lastig gevallen door… Beide verdienen een standbeeld. Nogmaals het zijn echte volksvertegenwoordigers.

De gemeenteraad in Rheden kan zich hier een voorbeeld aan nemen. U heeft zich als doel gesteld, Rheden in 2030 energie neutraal te laten zijn. Ik weet zeker dat u op dat moment geen idee had waar u toen ja tegen zei. Welke invloed dat op uw burgers zou gaan hebben. Jammer, maar niet geheel onbegrijpelijk. Echter nu u weet welke gevolgen de molens van 240m op onze gezondheid, leefomgeving en natuur gaan hebben dan kunt u dit herstellen.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!!

In het RES verzoek stonden geen windmolens in het buitengebied Dieren N.O., Laag Soeren en  Spankeren gepland. Niet zonder reden lijkt me! Dit was op verzoek van de projectontwikkelaars niet van de burgers. DIE ZIJN TEGEN. Niet omdat ze niets willen, maar omdat er betere locaties zijn en met iets meer geduld betere oplossingen.

In 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Wie durft zich in Rheden te profileren en tegen de stroom op te roeien? Wie durft zijn nek uit te steken en durft voor onze belangen op te komen? Wethouder Klomberg niet, die heeft erg veel haast. Wanneer komt het kantelpunt zoals bij biomassa centrales en wil men geen windmolens meer op land? Nederland is aan het wakker worden. Daarom is er haast. Geld verdienen en er doordrukken wat nu nog kan.

Peter Paul Geelen van het CDA liet in week 43 21 Okt 2020 in de Regiobode optekenen: “De vraag die nu terecht leeft onder bewoners is wat de waarde is van participatie als het principiële besluit al lijkt te zijn genomen” en “De impact die de klimaatambities van onze gemeente kunnen hebben op het landschap zijn gigantisch. Daarbij telt niet alleen de stem van 27 gemeenteraadleden. Maar ook uw stem!”.

Ook Joppe Jeroen de Ruiter van de PVDA liet optekenen “geloof in vooruitgang”.

En Linda Nieuwenhoven Groen links  ”natuur moet ook echt beschermd worden. Wij houden dat voor u in de gaten!”.

En Thomas Eskes van GPRB liet tav een ander onderwerp optekenen “de wethouder stelde, dat als de Raad niet instemde met de motie, zij toestemming had om daarmee door te gaan. Dat kan niet, want daar heeft de raad geen toestemming voor gegeven”.

Dat gevoel hebben wij ook: het besluit lijkt al genomen en de impact is inderdaad gigantisch. Onze stem zegt: we willen dit niet. Het besluit is (nog) niet genomen! Raadsleden u kunt het tegenhouden met als reden het voortschrijdend inzicht t.a.v. de gevolgen voor bewoners etc. . Aangetoond door nieuwe onderzoeken en komende regels.  Geloof in de vooruitgang van nieuwe technieken en bescherm het Soerense broek. Natuur is veel meer dan de Posbank. U mag overigens tegen een voorstel van de wethouder zijn.

Doen wat u zegt, dan bent u een echte volksvertegenwoordiger en heeft u mijn stem.

Advies aan alle raadsleden: Geef de wethouder geen mandaat door verkeerde oplossingen te steunen! Even wachten op betere technische mogelijkheden. Opkomen voor de burgers en de natuur. De plannen van Wethouder Klomberg in de goed geïsoleerde, energie zuinige ijskast zetten!

Ingezonden door: T.G.N. de Molen

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen