Buurtbewoners Dieren West geïnspireerd door Global Goals

Foto: Global Goals

DIEREN/GEMEENTE RHEDEN – Steeds meer organisaties omarmen de Global Goals. 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die door de Verenigde Naties zijn opgesteld.

De Global Goals geven volgens gemeente Rheden structuur, richting en focus aan in de doorontwikkeling naar een netwerkorganisatie die de gemeente wil zijn. Die ontwikkeling maakt het mogelijk om vanuit de duurzaamheidsgedachte lokaal beter te kunnen inspelen op de vragen vanuit de samenleving. Ook moet het  de samenwerking met onze inwoners en ondernemers te vergemakkelijken. De Werkgroep Duurzaam Dieren West is geïnspireerd geraakt door de doelen en aan de slag gegaan.

Werkgroep Duurzaam Dieren West

In 2017 is de werkgroep opgericht. De werkgroep werkt aan een actieve beweging binnen de wijk, waarbij zoveel mogelijk wijkbewoners met elkaar samenwerken om de energietransitie binnen de wijk vorm te geven. Dit past binnen het gedachtengoed van de Global Goals. De focus ligt hierbij op het realiseren van een CO2-neutrale wijk, het nut van collectiviteit, het zoeken naar bereikbare oplossingen, regie krijgen op toekomstige energievoorzieningen en actief meedoen in gemeentelijke netwerken.

Energiezuinig maken van je woning is niet gemakkelijk

De werkgroep vindt dat het energiezuinig maken van je woning complex kan zijn. Het type woning, de leefstijl, beschikbare middelen en (toekomstige) woonwensen spelen daarbij een rol. Daarnaast ervaart de werkgroep een drempel bij buurtgenoten om aan verduurzaming van de woning te beginnen. Werkgroep Duurzaam Dieren West biedt ondersteuning door vragen en oplossingen te bundelen en met elkaar in een netwerk en themagericht aan de slag te gaan. Samen met de gemeente Rheden start de werkgroep een pilot om een vertaling te maken van de Global Goals naar lokale doelen voor de inwoners en buurten.

Platform

Naast het initiatief van Werkgroep Duurzaam Dieren West zijn er al meer initiatieven en samenwerkingen die bijdragen aan de door de VN benoemde duurzame ontwikkelingsdoelen. Op www.rheden4globalgoals.nl is te zien welke dit al zijn. Gemeente Rheden hoopt met deze website, die per 23 augustus in de lucht is, andere inwoners en ondernemers, en ook andere gemeenten, te inspireren en bewust te maken van de mogelijkheden die er zijn om lokaal bij te dragen aan de Global Goals.

Wethouder Dorus Klomberg

Met deze website brengen we globale duurzame ontwikkelingsdoelen naar een lokale tastbare invulling waarmee wij inwoners en ondernemers motiveren een bijdrage te leveren aan een betere wereld.”

Global Goals

De energietransitie, integratie en ongelijkheid, lokale economie… Dat zijn allemaal onderwerpen die samenkomen in de mondiale agenda voor duurzame ontwikkeling. In 2015 is de agenda met de duurzame ontwikkelingsdoelen door alle lidstaten van de Verenigde Naties aangenomen. De inzet van gemeenten, haar inwoners en ondernemers is belangrijk omdat veel van de doelen raakvlakken hebben met de opgaven die lokale overheden hebben. Gemeente Rheden gebruikt de Global Goals als hulpmiddel bij haar nieuwe manier van werken. De Global Goals helpen bij het helder in beeld brengen van de lokale opgaven en creëren een gemeenschappelijke taal zodat je makkelijker contact legt met andere partijen die ermee werken.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen