Gemeente gaat nieuwe plannen maken voor woningen aan de Imboslaan te Dieren

Foto: gemeente Rheden

DIEREN – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de planvorming voor de te bouwen woningen aan de Imboslaan in Dieren opnieuw te doen. Er blijkt te weinig draagvlak voor het bouwplan dat er nu ligt.

In 2017 is een ontwikkelcompetitie uitgeschreven. Drie ontwikkelaars dienden een plan in. Uit de beoordeling, waarin ook de mening van omwonenden is meegenomen, kwam het plan Imbospark van Klaassen/BPD als beste naar voren.

Kwalitatief goed plan realiseren

In de afgelopen tijd bleek dat er toch veel weerstand is tegen het plan. Daarom is wethouder Ronald Haverkamp in gesprek gegaan met een aantal omwonenden en met Klaassen/BPD om tot een passender plan te komen. Ondanks dat er goede gesprekken zijn gevoerd en er aanpassingen zijn gedaan in het plan, blijkt er onvoldoende draagvlak om op de ingeslagen weg door te gaan. Om een kwalitatief goed plan te realiseren, is het niet mogelijk voort te borduren op het winnende plan van de ontwikkelcompetitie. Daarom heeft het college besloten opnieuw te beginnen.

Hoe verder

Een lastig punt op dit moment is het feit dat de Raad van State kort geleden een uitspraak deed over de stikstofuitstoot bij natuurgebieden. Deze uitspraak kan gevolgen hebben voor de mogelijkheden voor woningbouw op deze plek. In het najaar is hierover meer bekend. Dan zal ook duidelijk zijn hoe het verdere proces eruit gaat zien om hier woningen te bouwen. De omwonenden ontvangen daarover bericht.

Wethouder Ronald Haverkamp:

“Het is belangrijk dat we samen met de buurt een proces doorlopen waar we het met elkaar over eens zijn. We gaan opnieuw beginnen met het maken van plannen voor deze locatie aan de Imboslaan. Uitgangspunt blijft wel dat we woningen willen bouwen op dit terrein.”

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden