Isoleren en besparen op energie, maar hoe doe je dat?

Foto: Creative Commons

Om de stijging van de energieprijzen op te vangen heeft het kabinet een pakket aan maatregelen aangekondigd. Eén daarvan is een pot met 150 miljoen euro voor gemeenten om energiearmoede te bestrijden.

Nu iedereen meer gaat betalen voor energie pakken we dit onderwerp de komende tijd op als aparte nieuwscategorie: Isoleren & Besparen

Bij huishoudens met lagere inkomens in slecht geïsoleerde woningen hakken de oplopende rekeningen er harder in dan bij huishoudens met hogere inkomens en in huizen die energiezuiniger zijn. Het kabinet stelde gemeenten onder andere voor om vouchers uit te geven waarmee energiebesparende producten gekocht kunnen worden, Wat zal gemeente Rheden daar mee doen?

De 150 miljoen euro Rijksgeld is bedoeld om gemeenten in de gelegenheid te stellen om gericht aan de slag te gaan in buurten waar veel energiearmoede voorkomt. Gemeenten bepalen zelf hoe ze dit doen, ook in overleg met woningcorporaties. Daarnaast heeft het kabinet bekend gemaakt de belastingen op energie tijdelijke tijdelijk te verlagen. Het gaat om een extra belastingkorting op de energierekening en daar bovenop nog een verlaging van het belastingtarief op elektriciteit in 2022. Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik betekent dit een daling van het belastingdeel van ongeveer €400 op jaarbasis. In de praktijk zal dat bedrag per huishouden zeker verschillen.

Tips en adverteren

De komende tijd willen we handreikingen doen om het energieverbruik voor iedereen betaalbaar te houden en tips van lezers zijn meer dan welkom op het emailadres [email protected]. Organisaties en bedrijven op het gebied van isolatie en duurzaamheid en energie besparen worden verzocht contact op te nemen met Dolf Verschuren, via de mail [email protected] of via het telefoonnummer 06 – 4025 3846.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen