Oprichting comité ‘Hoezo megastal?’

Foto: Comité Hoezo megastal?

ELLECOM – Naar aanleiding van het plan van landgoed Middachten om een boerderij met megastal voor 468 runderen te bouwen in de Ellecomse Polder, hebben een aantal bewoners van Ellecom besloten om een comité op te richten.

Tegen

Zij zijn tegen dit plan en hebben bezwaren tegen de bouw van het bedrijf. De gebouwen beslaan samen meer dan 2 ha en er worden 468 stuks rundvee in een kwetsbaar en kleinschalige gebied als de Ellecomse polder gehuisvest. Bovendien komt deze intensieve veehouderij zeer dicht op de bebouwde kom van Ellecom.

Bewoners Ellecom zijn te laat op de hoogte gebracht

Het comité heeft er begrip voor dat het landgoed naar middelen zoekt om het landgoed te onderhouden, maar heeft twijfels bij de argumenten die gebruikt worden voor het plan en de stelling dat de gekozen oplossing de enige mogelijkheid is. Verder is zij van mening dat de gemeente veel te laat de omwonenden / bewoners van Ellecom op de hoogte heeft gebracht van het plan en hun belangen volstrekt onvoldoende heeft meegewogen, terwijl zij al wel toezeggingen gedaan heeft aan de initiatiefnemer, het landgoed Middachten.

Gezondheidsrisico’s

Het wordt steeds duidelijker dat megastallen met een grote concentratie van dieren risico’s voor de volksgezondheid met zich meebrengen. Door fijnstof ontstaan bij omwonenden gezondheidsproblemen aan onder andere de luchtwegen. Door het gebruik van antibiotica worden bacteriën en schimmels resistent en dat schaadt de mogelijkheid om ziektes bij mens en dier te behandelen. Overlast door stank lijdt tot stress bij omwonenden en daarmee tot gezondheidsrisico’s. De megastal komt ten zuidwesten van Ellecom te liggen en met de heersende westenwinden zal stof en stank van de boerderij naar Ellecom geblazen worden.

Lichtvervuiling

Een megastal in een kleinschalig poldergebied als de Ellecomse polder tast door zijn omvang het karakter van de polder aan. Er zal meer landbouwverkeer komen op een weg die onderdeel is van de fietsroute van Doesburg naar de Veluwezoom. Het uitzicht vanaf de fietsroute zal, als de plannen doorgaan, sterk bepaald worden door de megastal van 94 meter breed en 11 meter hoog. Door de open bouw van de stal zal het licht dat daar van zes uur ’s ochtends tot ’s avonds elf uur brandt, leiden tot lichtvervuiling in de Ellecomse polder, waar nu geen verlichting is. Bovendien staat het plan haaks op het landelijke en toeristische karakter dat de provincie en de gemeente Rheden toekennen aan de Ellecomse polder en waar de gemeente om die reden ook in heeft geïnvesteerd. Intensieve veeteelt past niet in dit gebied.

Voor de argumenten die worden gebruikt om het bestemmingsplan te wijzigen is een megastal niet nodig. De bescherming van kwetsbare bronbossen is op andere manieren te realiseren. Dit geldt ook voor het behoud van het agrarische cultuurlandschap.

(Bron: Comité ‘Hoezo megastal?’)

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen