Buurtschapslezing van De buurtschap te Dieren

Foto: Buurtschap Dieren

DIEREN – Op maandag 20 november houdt De Buurtschap van Dieren haar jaarlijkse Buurtschapslezing.

Dit jaar hebben ze de heer drs. Willem baron Schimmelpenninck van der Oije, Commandeur van Dieren en de heer mr. Jan Cees van Hasselt, secretaris van Ridderlijke Duitse Orde Balije van Utrecht bereid gevonden de lezing te verzorgen.

Na een korte film over de Ridderlijke Duitse Orde zullen zij ingaan op de huidige werkzaamheden van de Duitse Orde en de relatie die bestaat tussen Dieren en de Duitse Orde. In 1218 werd de Hof te Dieren tijdens de kruistochten geschonken aan de Duitse Orde en werd de Hof te Dieren ingericht als een Commanderie van de Duitse Orde. In 1647 werd de Hof te Dieren verkocht aan stadhouder Willem II van Oranje Nassau die de Commanderie verbouwde tot een jachtslot.

De Buurtschap van Dieren is eeuwenoude organisatie van geërfden, bewoners van het dorp met een huis in eigendom. In het verleden werden vele taken voor het dorp door de Buurtschap verricht. O.a. werden de school en de onderwijzer door de Buurtschap onderhouden, en een ziekenhuis en een zwembad gesticht. Veel van die taken zijn in de loop van de tijden door de overheid overgenomen. Wat gebleven is dat met de opbrengsten van het vermogen dat in de eeuwen is opgebouwd nuttige activiteiten in het dorp worden ondersteund.

De lezing is om maandag 20 november 2017 om 20.00 uur in Theothorne, Callunaplein 77 te Dieren en alle belangstellenden zijn welkom en de toegang is vrij.

Foto: De Commanderie Hof te Dieren

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen