Rhedens Dorpsbelang zoekt bestuursleden

Foto: Rhedens Dorpsbelang

VACATURE – Al meer dan 80 jaar is de belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang actief om het dorp Rheden op de kaart te zetten. Rhedens Dorpsbelang onderhoudt nauwe contacten met de bewoners en de dorpsverenigingen, met de ondernemers en met de gemeente om zo de belangen van het dorp zo goed mogelijk te behartigen.

Het bestuur van Rhedens Dorpsbelang telt momenteel zes leden. De te vervullen taken en rollen zijn over hen verdeeld met voor elk lid een bepaald accent. Uitgangspunt van het bestuur is dat de bestuursleden gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van de vereniging.

Een belangrijk taakgebied is communicatie: niet alleen naar de leden maar zeker ook naar de omgeving waarbinnen Rhedens Dorpsbelang zich beweegt; denk daarbij aan verenigingen in het dorp, welzijnsorganisaties, dorpsbewoners, politieke partijen, de gemeente (college van B&W, gemeenteraad, ambtenaren).

De middelen die Rhedens Dorpsbelang daarvoor inzet zijn velerlei; het gaat van het onderhouden van persoonlijke contacten, het in de lucht houden van de website, de inzet van sociale media tot de periodieke uitgave van onze nieuwsbrief.

Rhedens Dorpsbelang is op zoek naar een bestuurslid dat als spil kan en wil functioneren in haar communicatienetwerk en dit netwerk kan gebruiken en activeren ten behoeve van onze vereniging. Concreet gaat het daarbij met name om zaken als het beheren van de inhoud van website en sociale media, de verantwoordelijkheid voor de inhoud, lay-out, (coördinatie van) de verspreiding van de nieuwsbrief, het schrijven dan wel redigeren van teksten, meewerken aan het communicatieplan en het bedenken van andere communicatiemiddelen dan die we al gebruiken.

Als het nieuwe bestuurslid kennis en ervaring op communicatiegebied kan inbrengen is dat zeer welkom; daarnaast vindt het bestuur betrokkenheid bij het dorp, samenwerkingsgerichtheid, het kunnen plannen en organiseren en affiniteit met bestuur/politiek en maatschappelijke ontwikkelingen van belang.

Actief zijn in ons bestuur vergt tijd; dat zal naar schatting gemiddeld 8 uur per maand zijn. Kijkt u eens op www.rhedensdorpsbelang.nl voor meer informatie.

Bent u geïnteresseerd in deze functie of wilt u er meer over weten? Neem dan contact op met onze voorzitter Jan Frank Mars (telefoon 06 – 460 136 97).

article
118859
Nog veel moois te doen in het dorp Rheden! Doet u mee?
VACATURE – Al meer dan 80 jaar is de belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang actief om het dorp
https://rheden.nieuws.nl/nieuws/118859/rhedens-dorpsbelang-zoekt-bestuursleden/
2018-04-17T12:32:20+00:00
https://rheden.nieuws.nl/media/sites/280/2013/11/qpdmx9w811kxs6k81upz7nrt0-rhedens-dorpsbelang.jpg
bestuursleden, Bestuurslid, communicatie, Rheden, rheden.nieuws.nl, Rhedens Dorpsbelang, Vacature
Nieuws