Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

 Overbeeklaan 14a, 6881 HG Velp: aanbrengen van een nieuw dak met isolatie en het plaatsen van een houthok (26-4-2018/636627).
 Nijverheidslaan 7, 6961 KN Dieren: plaatsen van industriedeuren en puien met loopdeuren in de voorgevel van een bedrijfshal (9-5-2018/637754).
 Burgemeester De Bruinstraat 94, 6953 AH Dieren: plaatsen van zonnepanelen (9-5-2018/638089).
 Kanaalweg-Badhuislaan te Laag-Soeren: uitvoeren van werkzaamheden aan een afsluiterschema van een gastransportleiding (7-5-2018/637523).
 Van Rensselaerweg, naast nr. 2 te Spankeren: bouwen van een logistiekcentrum (14-5-2018/638265).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

 Nordlaan 33, 6881 RM Velp: uitbreiden van het parkeerterrein, het plaatsen van een erfafscheiding, een 2e winkelwagenvang en verplaatsen van een logopaal (zaaknr. 628433).
 Heuvenseweg te Rheden: kappen van bomen op landgoed De Heuven (zaaknr. 634963).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze besluiten geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 19

 Fuutstraat 18, 6883 EN Velp: plaatsen van een erfafscheiding en schuurtje (zaaknr. 635658).
 Vorsterstraat 26, 6991 CJ Rheden: plaatsen van een nokverhogende dakkapel op de woning (zaaknr. 6347900).
 Pijnboomhof 11, 6951 MC Dieren: plaatsen van een berging (zaaknr. 635374).

Week 20

 Rozendaalselaan 51, 6881 LB Velp: plaatsen van een erfafscheiding (zaaknr. 633162).
 Groenestraat 86, 6991 GH Rheden: slopen van een pand (exclusief monumentale kelder) (zaaknr. 634382).
 Binnenweg 43a, 6955 AW Ellecom: plaatsen van een dakopbouw op de woning (zaaknr. 635386).
 Zutphensestraatweg 2c, 6955 AG Ellecom: plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (zaaknr. 636872).
 Burgemeester de Bruinstraat te Dieren: plaatsen van geluidscherm 7 (project Traverse Dieren) (zaaknr. 635241).
 Burgemeester De Bruinstraat te Dieren: plaatsen van geluidscherm 8 (project Traverse Dieren) (zaaknr. 635247).
 Alphons Diepenbrocklaan 2, 6952 BT Dieren: plaatsen van 2 dakkapellen aan de achterzijde van de woning (zaaknr. 633201).
 Wilhelminaweg 8, 6951 BP Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 610455).
 Kerkweg 25, 6956 CG Spankeren: verbouwen van het achterhuis van een boerderij tot bedrijfswoning (zaaknr. 629624).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Aanvraag: RHD-637652 Happy Fresh Food Compagnie.
Activiteit: Innemen standplaats vanaf 1 mei tot 1 november 2018.
Plaats: Dieren, Cederlaan (parkeerplaats Spar).

Aanvraag: RHD-637429 Tapasbar La Casita.
Activiteit: Borrel i.v.m. 5-jarig jubileum op 1 juni 2018 van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Plaats: Velp, Wilhelminastraat 16.

Aanvraag: RHD-637921 De heer W.A. van Heusden.
Activiteit: Verjaardagsfeest op 16 juni 2018 van 15.00 uur tot 20.30 uur.
Plaats: Velp, Weteringstraat 31.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak),
dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Integrale Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden