Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: Rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Beekhuizenseweg 87, 6881 AG Velp: plaatsen van een veranda aan de voorgevel van de woning (21-9-2018/653493).
– Boulevard 17, 6881 HP Velp: isoleren van het dak van een gemeentelijk monument en plaatsen van zonnepanelen (17-9-2018/652831).
– Zuider Parallelweg 38a t/m 38g, 6882 AE Velp: wijzigen van een eerder verleende omgevingsvergunning (zaaknummer 613760) voor het verbouwen van een bedrijfspand tot 7 woningen (21-9-2018/653499).
– Arnhemsestraatweg 36c, 6991 AN Rheden: plaatsen van een keerwand rondom berging/paardenstallen (19-9-2018/653197).
– Zutphensestraatweg 28, 6955 AH Ellecom: renoveren van de kap en het plaatsen van zonnepanelen (20-9-2018/653527).
– Mezenlaan 157, 6951 HL Dieren: bouwen van een berging met overkapping en het plaatsen van een schutting (21-9-2018/653502).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 39

– Boulevard 17, 6881 HP Velp: isoleren van het dak van een gemeentelijk monument en plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 652831).
– Enkweg 37, 6881 LX Velp: vervangen van kozijnen en het maken van interne doorbraken in een gemeentelijk monument (zaaknr. 641560).
– Arnhemsestraatweg 36c, 6991 AN Rheden: plaatsen van een keerwand rondom berging/paardenstallen (zaaknr. 653197).
– Hoofdstraat 38, 6994 AH De Steeg: aanbrengen van tijdelijke dakbedekking (zaaknr. 648931).
– Hoofdstraat 38, 6994 AH De Steeg: vervangen van de bitumineuze dakbedekking van Huize Rhederpark (zaaknr. 649082).
– Prof. Winternitzlaan 2, 6957 DM Laag-Soeren: snoeien van een beuk (zaaknr. 649196).

Ingetrokken omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben ingetrokken:

Week 38

– Gasthuislaan 28, 6883 JD Velp: vergroten van de verdieping van de woning (zaaknr. 624864).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 170,00 voor natuurlijke personen en € 338,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunningen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Verleend: RHD-650398 Ministerie van Defensie.
Activiteit: Militaire Oefening.
Datum: 11 oktober 19.00 uur tot 12 oktober 2018 02.00 uur.
Plaats: Apeldoorns kanaal, kanaal langs Kanaal Zuid (Loenen) en Apeldoornseweg (Eerbeek, Laag-Soeren).

Verleend: RHD-650471 Ministerie van Defensie.
Activiteit: Militaire Oefening.
Datum: 15 oktober 08.00 uur tot en met 26 oktober 2018 12.00 uur.
Plaats: Gebied tussen Apeldoorn, Hengelo, Lichtenvoorde, Doetinchem en Rheden.

Verleend: RHD-653469.
Activiteit: Snuffelmarkt.
Datum: 28 oktober 2018 van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Plaats: Dieren, Sporthal Theothorne, Ericaplein 3.
Website: www.meukisleuk.nl

Verleend: RHD-653799 Ministerie van Defensie.
Activiteit: Militaire Oefening.
Datum: 29 oktober tot en met 2 november 2018.
Plaats: Gebied tussen Apeldoorn, Hengelo, Winterswijk en Arnhem.

Verleend: RHD-653639 AssetRail.
Activiteit: Opgraven kabel en testen systeem.
Datum: 26 en 28 oktober 2019.
Plaats: Rheden, Mauritiusstraat en spoortraject Velp-Dieren.
Website: www.assetrail.nl

Verleend: RHD-652072 Dura Vermeer B.V. gewijzigde aanvraag.
Activiteit: Vervangen 2 bovenleiding portalen.
Datum: 28 oktober 2018.
Plaats: De Steeg, Brantsenpark.
Website: www.prorail.nl

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor eenieder de vergunningen ter inzage bij:
– Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur (vrije inloop), maandag t/m donderdag van 12.00 uur – 15.00 uur (op afspraak), dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur (op afspraak).
– Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
– Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Voor informatie kunt u terecht bij het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | [email protected] of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– De Marke 3m, 6951 KM Dieren: oprichten van een productiebedrijf t.b.v. de uitvaartbranche (zaaknr. 649570/ODRA dossiernr. 195273575).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden