Provinciale Staten besluiten over Begroting 2019 op 14 november 2018

Foto: Foter.com

PROVINCIE – Wat doet de provincie Gelderland in 2019 en hoeveel mag het kosten? Provinciale Staten bespreken het begrotingsvoorstel van Gedeputeerde Staten (GS) op 14 november 2018. Vanwege de verkiezingen op 20 maart 2019 is dit het laatste begrotingsvoorstel van deze Statenperiode.

Als je alle uitgaven (lasten) van de inkomsten (baten) aftrekt, houdt de provincie structureel €2 miljoen over. PS bespreken ook het voorstel Muziekhuis van het Oosten, één orkest voor Oost-Nederland.

Inkomsten en uitgaven

De structurele inkomsten bestaan uit de opbrengsten van de opcenten motorrijtuigenbelasting en geld uit het provinciefonds. De structurele kosten worden betaald (gedekt) met de structurele inkomsten. De geplande uitgaven voor 2019, €729 miljoen, vallen hoger uit dan de 2 voorgaande jaren. Dat komt omdat GS de prestatielevering, dat kan zijn de levering van een goed of dienst of de uitbetaling van een subsidie, in 2019 verwacht.

De verdeling van de €729 miljoen over de verschillende taken van de provincie ziet er ongeveer zo uit:

  • wegen en openbaar vervoer: €279,6 miljoen
  • economie: €45 miljoen
  • ruimte en water: €47,3 miljoen
  • vitaal platteland en natuur: €100,6 miljoen
  • milieu, energie, en klimaat: €43,8 miljoen
  • cultuur en erfgoed: €40,9 miljoen
  • openbaar bestuur: €5,7 miljoen
  • kosten voor de provinciale organisatie: €158 miljoen

Langdurig investeren in klimaat

GS hebben diverse moties die PS hebben aangenomen verwerkt in de Begroting 2019. Met het Initiatiefvoorstel Klimaat en de motie Langjarig investeren hebben PS Klimaat uitdrukkelijk op de agenda gezet. Doel is de uitstoot van broeikasgassen in Gelderland met minimaal 55% te verlagen ten opzichte 1990. GS stelt voor om tot en met 2029 €330 miljoen te gebruiken voor de uitwerking van motie. GS zetten de opbrengsten van het provinciaal spaargeld hiervoor in. Provinciale Staten besluiten op 14 november 2018 over de Begroting 2019.

Eén orkest voor Oost Nederland

In 2016 legde Den Haag het Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest een bezuiniging op. Ze moeten per 1 september 2019 één orkest voor Oost Nederland vormen. Daarop bedachten de orkesten het plan ‘Het Muziekhuis van het Oosten’. Dit plan houdt in dat er 1 orkest met 2 standplaatsen komt. Om dit plan te realiseren is vanuit de 2 provincies een jaarlijkse subsidie van €1,9 miljoen nodig. De provincies Overijssel en Gelderland zullen evenveel aan de orkestvoorziening bijdragen. GS stellen onder meer aan PS voor om dit in de begroting van 2019 op te nemen.

Datum, agenda en locatie

Provinciale Staten vergaderen op 14 november 2018 vanaf 10.00 uur. De vergadering is in het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem. De agenda is beschikbaar via www.gelderland.nl/stateninformatie.

Vergadering bijwonen

De vergadering live kijken kan via gelderland.nl/statenlive, bijwonen vanaf de publieke tribune kan natuurlijk ook.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden