Bewoners wijk Velp-zuid aan het woord over hun wijkbeleving

Foto: Googlemaps

VELP – Studenten Van Hall Larenstein trokken de afgelopen weken de wijk Velp-Zuid in op verzoek van de gemeente Rheden. De ervaringen van de bewoners stonden centraal.

Enkele vragen:

  • Hoe ervaren de bewoners hun wijk qua groen- en blauwvoorziening (water, slootjes, beekjes e.d)?
  • Hoe tevreden zijn ze?
  • Wat kan er anders?
  • Hoe willen de bewoners daar zelf aan bijdragen?

Terugkoppeling van de uitkomsten vindt plaats in Buurthuis De Poort op 15 en 17 januari 2019 tussen 19.30 en 20.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur. Bewoners zijn van harte welkom!

Hebt u de studenten zien langskomen de afgelopen weken? Wellicht hebt u een gesprek met ze gevoerd of zelf de enquête ingevuld, die de studenten vervolgens hebben opgehaald.

De resultaten van deze ingevulde enquêtes willen de studenten graag met u, bewoners van wijk Velp-Zuid, delen op 15 en 17 januari. Op 15 januari komt Velp Zuid-Oost aan de beurt (oosten van de Kennedylaan) en op 17 januari Velp Zuid-West (westen van de Kennedylaan).

Studenten zullen tijdens hun presentatie in een algemene inleiding per wijkdeel uitleggen wat de bevindingen zijn van hun onderzoek. Hierin komen niet alleen de uitkomsten van de enquêtes naar voren maar ook wordt een verbinding gelegd met hoe de studenten, als professionals, de wijk beleven.

In een interactieve sessie worden de bewoners uitgenodigd om te reageren op de bevindingen en deze verder aan te vullen. De uitkomsten zullen worden meegenomen in het afronden van de wijkbelevingsrapporten. Deze zullen door de gemeente Rheden worden gebruikt voor verdere opvolging.

article
133132
Informatieavond: Wat vinden Velp-zuid bewoners van hun wijk
VELP – Studenten Van Hall Larenstein trokken de afgelopen weken de wijk Velp-Zuid in op verzoek
https://rheden.nieuws.nl/nieuws/133132/bewoners-wijk-velp-zuid-aan-het-woord-over-hun-wijkbeleving/
2019-01-11T12:56:36+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/280/2019/01/11125511/googlemaps-Velp-zuid.jpg
Buurthuis De Poort, gemeente Rheden, rheden.nieuws.nl, Velp-Zuid, Wijkbeleving, wijkbelevingsrapporten
Nieuws