Meer muziek in de klas …. en daarbuiten!

Foto: Lucia Gorissen

VELP – Maandag 14 januari was er op basisschool De Arnhorst een echte ‘muziekdag’. Dertien musici van Harmonie UNISONO uit Velp gaven elke groep van De Arnhorst een ‘muzikale’ workshop.

Tijdens deze workshop luisterden de leerlingen en leerkrachten niet alleen naar de mooie muziek van ‘The Lion King’; ze mochten ook zelf een instrument uitproberen.

Van alle kanten was men enthousiast.

Het doel van deze activiteit is om de kinderen kennis te laten maken met verschillende muziekinstrumenten. Ze leerden over slagwerk-, koperblaas- en houtblaas-instrumenten. Een harmonieorkest heeft geen snaar- of strijkinstrumenten zoals gitaar of viool.

Tegen een geringe vergoeding kunnen leerlingen van De Arnhorst zich aanmelden voor enkele proef-muzieklessen. Dit is een naschoolse activiteit, waarbij de “BSO Boeiend” is  betrokken. Na drie lessen wordt dit project afgesloten met een klein concert op school. Leerlingen die de smaak te pakken hebben kunnen natuurlijk doorgaan met muzieklessen.

Meer muziek in de klas ….. en daarbuiten: een eenmalig project of vanaf nu een impuls voor iedereen om dagelijks met muziek aan de slag te gaan?!

In samenwerking met het Rhedense cultuurbedrijf RIQQ en vooral veel enthousiaste mensen, zijn De Arnhorst en Harmonie Unisono blij met deze pilot in Velp!

(Foto: Lucia Gorissen, op de foto geeft trombonist Wil Wegenaar uitleg aan een leerling)

Achtergrondinformatie :

Dit initiatief vloeit voort uit het landelijke project “Méér Muziek in de klas” (waarvan Koningin Maxima erevoorzitter is). Tweede kerstdag was hierover een TV-uitzending in het programma “Kerstmuziek Gala 2018”. Regeling Muziekimpuls is een subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Met de subsidieregeling kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool. De Rhedense Instelling voor Kunst en Cultuur, Cultuurbedrijf RIQQ, ondersteunt onder meer:

  • bij de aanvraag bij het fonds en in de uitvoering
  • bij het vinden van de juiste docent om leerkrachten te trainen
  • bij het vinden van passende activiteiten en / of coachen en
  • in de koppeling met de muziekverenigingen.

Kijk voor meer informatie ook op: https://cultuurbedrijfriqq.nl/muziekimpuls

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden