Inloopbijeenkomst over de projecten Soerens Beekdal en Gebiedspaspoort Laag-Soeren

Foto: rheden.nieuws.nl

LAAG-SOEREN – Op 4 februari organiseert de gemeente Rheden samen met Natuurmonumenten en de landgoederen De Bockhorst en Gelderse Toren een inloopbijeenkomst over de projecten Soerens Beekdal en Gebiedspaspoort Laag-Soeren.

De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur in Café-restaurant De Harmonie, Harderwijkerweg 35 in Laag-Soeren. 

Voor wie bedoeld

Omdat beide projecten nu starten en deels over hetzelfde gebied gaan, is een gezamenlijke bijeenkomst over beide projecten georganiseerd voor de inwoners en (agrarische) ondernemers van het gebied. Zij ontvangen een schriftelijke uitnodiging. Alle andere geïnteresseerden zijn uiteraard ook van harte welkom.

Indeling avond

Tijdens de bijeenkomst wordt om 19.30 uur centraal een korte toelichting gegeven op beide projecten. Daarna bestaat de mogelijkheid om individueel met de aanwezige projectleiders- en medewerkers in gesprek te gaan. Zij horen graag de mening over beide projecten en met welke zaken en ontwikkelingen rekening moet worden gehouden.

Soerens Beekdal

Het Soerens Beekdal is een gezamenlijk initiatief van Natuurmonumenten en de landgoederen De Bockhorst en Gelderse Toren. Het projectgebied loopt van de Veluwse sprengen bij Laag-Soeren tot aan de uiterwaarden bij De Gelderse Toren en omvat een groot deel van het buitengebied van Laag-Soeren en Spankeren. De Soerense Beek vormt hierin een verbindend element. De initiatiefnemers zien in het gebied onder andere kansen voor beekherstel, een toekomstgerichte landbouw, een recreatieve impuls, herstel van het cultuurlandschap en het vergroten van de biodiversiteit. Het project wordt ondersteund door de provincie Gelderland.

Gebiedspaspoort Laag-Soeren

Het Gebiedspaspoort Laag-Soeren is een initiatief van de gemeente Rheden. Het projectgebied omvat het Beschermd dorpsgezicht Laag-Soeren. Dit beschermde gezicht betreft het buitengebied van Laag-Soeren (dus niet het dorp!). Doel van dit project is om te komen tot een plan (een gebiedspaspoort) dat inspiratie, randvoorwaarden en inzicht moet geven over hoe om te gaan met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in relatie tot de cultuurhistorische waarde van het gebied. Het project wordt ondersteund door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Omgevingsvisie Buitengebied

Beide projecten hebben een relatie met de omgevingsvisie Buitengebied die momenteel wordt opgesteld. Deze visie geeft voor het buitengebied weer waar we de komende 10-15 jaar met elkaar aan willen werken. De omgevingsvisie is nog niet vastgesteld, maar een aantal wensen die we hiervoor hebben opgehaald hebben veel raakvlakken met de doelen van beide projecten. Deze projecten  gaan hier een uitwerking aan geven. U kunt de omgevingsvisie zien als een paraplu waaronder de verschillende projecten hangen die concreet uitgewerkt moeten worden.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden