Provincie Gelderland: Snel duidelijkheid over de wolf

Foto: Jamie Lebbink Fotografie

REGIO – De Provincie Gelderland wil dat er snel duidelijkheid komt of de wolf zich definitief heeft gevestigd op de Veluwe. Daarom wordt de komende dagen intensief gezocht naar sporen.

Er komt een versneld DNA-onderzoek om op korte termijn vast te stellen of nog steeds dezelfde wolvin op de Veluwe rondloopt.

Gelders gedeputeerde Peter Drenth: ‘Het is nu tijd voor duidelijkheid. We hebben stellig de indruk dat de wolf in Gelderland is gevestigd. Dat moet nog bevestigd worden door onderzoek, maar daar gaan we niet op wachten. Ik wil nu de volgende stap in het draaiboek nemen’.

Wolvendraaiboek vastgesteld

De 12 provincies, vertegenwoordigd in het Interprovinciaal Overleg (IPO), hebben vandaag het interprovinciaal wolvendraaiboek vastgesteld. In het wolvenplan hebben provincies uitgewerkt hoe zij om zullen gaan met zwervende en territoriale wolven in Nederland. Klik HIER voor het wolvendraaiboek dat het IPO heeft vastgesteld.

Snelle DNA-analyse

Drenth is blij dat het plan is vastgesteld: ‘We volgen nu gewoon de stappen die zijn uitgewerkt in het wolvenplan’. De provincie heeft opdracht gegeven tot een versneld DNA-onderzoek zodra sporen van de wolf worden gevonden op de Veluwe. Normaal gesproken duurt DNA-analyse enkele maanden. De afspraak is nu dat er binnen twee weken uitslag komt.

Leefgebied

Daarna moeten Gedeputeerde Staten van Gelderland de grenzen van het leefgebied van de wolf vaststellen. Daarover laat de provincie zich adviseren. De provincie wil vervolgens in gesprek met betrokkenen in het gebied over welke aanvullende maatregelen mogelijk zijn. Peter Drenth: ‘Het gebiedsproces is essentieel. Dat is alleen een succes als alle betrokkenen in het gebied meedoen en we tot een gezamenlijk plan komen. Het initiatief ligt bij ons als provincie, maar ik wil mensen oproepen om actief en constructief mee te denken’.

Schadevergoeding

De provincie Gelderland is bereid om in het leefgebied van de wolf mee te betalen aan preventieve maatregelen die schade door wolven kunnen voorkomen. Daarvoor moet wel het overleg in het gebied een succes zijn. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben al eerder toegezegd dat de komende drie jaar alle schade door wolven geheel wordt vergoed. Dat geldt voor zowel hobbydierhouders als professionele dierhouders.

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden