Presentatie resultaten van de Dorpsschouw te Ellecom

ELLECOM – Woensdagavond 30 januari tussen 20.00 uur en 20.30 uur presenteerde Ellecoms Belang de resultaten van de Dorpsschouw, die op 10 november plaats vond, in het dorpshuis in Ellecom.

Op 10 november vond in Ellecom de eerste dorpsschouw plaats. Ongeveer 20 straatambassadeurs trokken samen met wethouder Marc Budel het dorp in om verslag te doen. Ellecoms Belang brengt met deze schouw situaties in de leefomgeving in kaart die verbetering verdienen.

Tijdens de presentatie kwamen verbeterpunten op het gebied van onder andere verkeer en onderhoud van groen en buitenruimte aan bod. De schouw bracht ook zaken in beeld die al goed voor elkaar zijn. Er waren bij de 1e schouw 78 aandachtspunten geformuleerd.

Bestuurslid Annemiek Hellings van Ellecoms Belang overhandigde aan wethouder Marc Budel en Freddy van Lee van gemeente Rheden het rapport van de Dorpsschouw.

De dorpsschouw is een van de eerste meest concrete en zichtbare acties van het nieuwe bestuur dat sinds oktober 2018 formeel actief is. Het bestuur van Ellecoms Belang, de straatambassadeurs en wethouder Marc Budel waren bij de presentatie aanwezig.

Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld laaghangende taken over het trottoir, losse stoeptegels, slecht zichtbare, verroeste of overbodige verkeersborden. Verbetering van de afwatering, straatlantaarns die beter op andere plaatsen kunnen staan, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Verschillende werkgroepen zijn van start gegaan met verbeterpunten zoals verkeersveiligheid, betere toegankelijkheid rondom Hotel Avegoor, uitbreiding van een aantal parkeerplaatsen waar nodig. Ook beter groenonderhoud van de gemeente op sommige plaatsen, en nog andere ideeën die nog uitgewerkt kunnen worden.

De nieuwe website van het Ellecoms Belang word goed bezocht, neem ook eens een kijkje: www.inellecom.nl.

Klik op de bovenste foto voor meer foto’s.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen