Lijsttrekkersdebat Waterschappen in Velp

Foto: Richard Heijnen

VELP – Op 20 maart mogen wij Nederlanders weer naar de stembus. Naast de Provinciale Statenverkiezing is die dag ook de Waterschapsverkiezing. Maar wat houdt dat nu eigenlijk in?

Leerlingen van Hogeschool Van Hall Larenstein en andere geïnteresseerde kregen op dinsdag 26 februari de kans om de lijsttrekkers van Waterschap Rijn en IJssel te horen debatteren en om zelf vragen te stellen. In de Kapel van de school luisterden zo’n 70 aanwezigen naar de dames en heren die in de nabije toekomst over ons watermanagement zullen beslissen.

Waar stemmen we nu op?

Waarom moet er apart gestemd worden over de Waterschappen, terwijl we niet mogen stemmen over ons wegennet of het openbaar vervoer? Het eenvoudige antwoord is omdat het Waterschap, voor ons land, dat voor 70% onder zeeniveau ligt, gewoon te belangrijk is.

Nederland telt 21 Waterschappen, die hun gebied hoofdzakelijk danken aan stroom- en afwateringsgebieden. Deze Waterschappen worden voorgezeten door iemand met de titel Dijkgraaf, een soort burgemeester van het Waterschap. Gemeente Rheden valt onder Waterschap Rijn en IJssel, dat vanaf Arnhem tot de Duitse grens loopt en naar het noorden tot net onder Deventer.

Elk Waterschap telt 30 zetels, waarvan er acht zonder verkiezing gevuld worden. Drie van deze acht zetels door mensen uit het bedrijfsleven, drie uit de Landbouwsector en twee zetels zijn gereserveerd voor vertegenwoordigers uit de natuur hoek. De overige 22 zetels zijn voor gekozen vertegenwoordigers van landelijke partijen of van partijen die zich enkel op het Waterschap richt.

En over de bezetting van deze 22 zetels mogen de Nederlanders op 20 maart stemmen.

Debat over details

Na de openingsbetogen begon het werkelijke debat aan de hand van stellingen, veelal aangeleverd door de leerlingen van de Hogeschool zelf. Wat echter snel duidelijk werd was dat alle aanwezige lijsttrekkers het op de grote punten eens waren. De veiligheid van ons land staat voorop.

Geen verhit debat met lijsttrekkers die bijna schreeuwend lijnrecht tegenover elkaar stonden dus. Het debat ging meer over de details. Wat zijn de beste oplossingen voor het verwijderen van medicijnsporen uit ons drinkwater? Zijn dijken een goede plaats voor zonnepanelen? En wat mag het allemaal gaan kosten?

Daarover konden de meningen wel uiteenlopen. Hoewel de sfeer van constructieve samenwerking tussen de verschillende lijsttrekkers overduidelijk voelbaar bleef.

Droogte, tegeltax en watersnood

Een actueel onderwerp dat ook ter sprake kwam, op de warmste 26 februari ooit gemeten, was klimaatverandering en eventuele droogte. Hoe moeten wij als Nederland daar in de toekomst mee omgaan?

Er werd gesproken over een tegeltax, een manier om burgers te stimuleren minder tegels in hun tuin te leggen, zodat water een weg heeft om de grond te bereiken. Hiervoor werden verschillende plannen geopperd, maar voor een tax bleek geen groot draagvlak. Het is beter om burgers te belonen dan te laten betalen, wellicht via een korting op de rioolheffing.

Er kwamen veel onderwerpen voorbij waar de gemiddelde Rhedenaar niet dagelijks aan zal denken of zich zorgen over zal maken. Daarom is het goed dat deze mensen zich daarvoor inzetten, en het enige dat wij hoeven doen is onze stem uitbrengen. Dit kan op gevoel, gewoon op uw favoriete politieke partij, maar het kan ook lonen om u iets meer te verdiepen in het onderwerp en een keus maken gebaseerd op wat in uw leven belangrijk is.

Een opmerkelijke uitspraak passeerde de revue, “Lieve Heer geef ons ons dagelijks brood, en af en toe een watersnood.” Dit klinkt misschien raar in een gezelschap wiens functie het is om juist dat te voorkomen, maar de redenering erachter is duidelijk, een watersnood houdt de mensen alert over de mogelijke gevaren van water en herinnert ons eraan hoe belangrijk zorgvuldig waterbeheer is.

De stemwijzer voor Waterschap Rijn en IJssel is te vinden op de website van het Waterschap. https://wrij.mijnstem.nl/survey/65c3f339a1d7ac/start.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden