Samenwerken aan méér muziek op school én in de vrije tijd

Foto:

VELP – Op 25 februari werd het muziekproject van Basisschool de Arnhorst en BSO Boeiend met Harmonie Unisono feestelijk afgesloten.

Dit gebeurde bij een Open Podium waarbij 47 leerlingen optraden voor hun ouders, opa’s en oma’s, vrienden en alle BSO kinderen. De school omschrijft het hele project als ‘een feestje van muziek’.

Dankzij de regeling Impuls Muziekonderwijs van Fonds voor Cultuurparticipatie lukte het de Arnhorst om muziekonderwijs structureel een plek in de school te geven. Daarnaast is er een samenwerking gestart met Buitenschoolse Opvang BOEIEND en Harmonie Unisono om naschoolse muziekeducatie voor leerlingen te stimuleren. De combinatiefunctionaris van Cultuurbedrijf RIQQ ondersteunde het proces.

Jolien Vervelde, cultuurcoördinator van de school ziet het muziekproject met Unisono als een investering in de culturele toekomst van de kinderen: “Muziek klinkt de hele dag om je heen. Het is belangrijk dat je dat op school mag doen en na schooltijd je talent verder kunt ontwikkelen. Als de school en de BSO deze gelegenheid kunnen bieden is dat geweldig. Maar je kunt dat niet alleen. Samenwerking is hiervoor heel belangrijk. “

Lucia Gorissen, organisator van dit project voor Harmonie Unisono heeft veel tijd en aandacht gestoken in de samenwerking met de school en de BSO. “Als muziekvereniging trekken we eropuit om jonge mensen te bereiken. Samen met de kinderen die na dit project bij ons willen blijven willen we een beginnersorkest opzetten. We gaan dit project op meer scholen doen.“

Jessica Harmsen, combinatiefunctionaris bij Cultuurbedrijf RIQQ ziet een belangrijke functie voor dergelijke projecten als brug tussen muziekeducatie in de school en talentontwikkeling in de vrije tijd. Om voor de langere termijn de samenwerkingsverbanden te versterken zullen verschillende partijen een bijdrage moeten leveren.

Met deze en andere projecten onderzoekt Cultuurbedrijf RIQQ  wat de juiste formule is en ook wat er nog nodig is om na een periode van subsidie deze activiteiten te kunnen blijven doen. Er zijn in de gemeente Rheden meerdere initiatieven aan het ontstaan die bijdragen aan dit doel. Naast concrete projecten wil RIQQ ook een breed gesprek initiëren tussen scholen, muziekaanbieders, gemeente en provincie over hoe ze deze ontwikkeling samen kunnen bestendigen.

Op 15 maart start een muziekproject met muziekdocenten op de Mauritius basisschool in Rheden en in april zal Harmonie Unisono op de Roncallischool in Velp een soortgelijk project starten.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden