De buitenruimte rond de Oude Jan in Velp is aan verbetering toe

Foto: rheden.nieuws.nl

VELP – De Stichting Vrienden van de Oude Jan en de gemeente Rheden willen samen met omwonenden en belangstellenden in gesprek over de buitenruimte rond het Velpse kerkje de Oude Jan.

De buitenruimte rond de Oude Jan is aan verbetering toe.

Zij willen met bewoners in gesprek over hoe deze cultuurhistorische waardevolle openbare ruimte rond de kerk meer toekomstbestendig kan worden ingericht. Zij organiseren daarom op dinsdag 23 april tussen 17.00 en 20.00 uur een inloopbijeenkomst in de Oude Jan zelf. (Kerkstraat)

Tijdens de inloopbijeenkomst kunnen omwonenden en belangstellenden aangeven wat wenselijk of nodig is om de buitenruimte meer toekomstbestendig te maken. Stichting Vrienden van de Oude Jan en medewerkers van de gemeente Rheden zijn aanwezig om mee in gesprek te gaan of vragen aan te stellen.

Schetsen van studenten Van Hall Larenstein

Studenten van de studierichting Tuin- en Landschapsinrichting van Hogeschool Van Hall Larenstein zijn eerder al aan de slag gegaan met de opdracht om een schets te maken van aspecten die in hun ogen verbeterd zouden kunnen worden. De uitkomsten geven aan dat de zichtbaarheid van het 12e-eeuwse rijksmonument, de bereikbaarheid van de kerk en het omringende gebied en de gebruiksmogelijkheden van de open ruimte rond de kerk voor verbetering vatbaar zijn.

Ook kan de inrichting aantrekkelijker worden gemaakt evenals de afscherming van de aangrenzende bebouwing. De werkstukken van de studenten zijn tijdens de inloopbijeenkomst te bekijken.

Maken van een ontwerp

Met de werkstukken van de studenten en de informatie uit de gesprekken tijdens deze avond verwachten de Stichting Vrienden van de Oude Jan en de gemeente Rheden een goed ontwerp te maken voor een toekomstbestendige buitenruimte van de Oude Jan. De gemeente stelt dit ontwerp op en presenteert het aan de omwonenden en andere belangstellenden.

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden