Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Parallelweg 76, 6991 AW Rheden: plaatsen van een nokverhogende dakkapel aan de achterzijde van de woning (2-6-2019/689463).
– IJsselsingel 82, 6991 ZT Rheden: plaatsen van een containerhok (15-5-2019/687435).
– Admiraal Helfrichlaan 61, 6952 GC Dieren: vervangen van kozijnen in de voorgevel en het dichtmetselen van het kozijn in de zijgevel (28-5-2019/689090).
– Admiraal Helfrichlaan 89, 6952 GD Dieren: strijdig gebruik ten behoeve van een escaperoom (29-5-2019/689264).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 22

– Emmastraat 9, 6881 SM Velp: wijzigen van de voorgevel van een winkel (zaaknr. 686496).

Week 23

– Gasthuislaan 40, 6883 JE Velp: verstevigen van de dakconstructie met stalen liggers (zaaknr. 688151).
– IJsselsingel 82, 6991 ZT Rheden: plaatsen van een containerhok (zaaknr. 687435).
– IJsselsingel 126, 6991 ZV Rheden: plaatsen van een perceelafscheiding met een deur (zaaknr. 682719).
– Landgoed Middachten 3, 6994 JC De Steeg: tijdelijk inrichten van een internationaal scoutingkamp op landgoed Middachten. Het betreft een tijdelijke omgevingsvergunning voor de periode van 4 juni t/m 12 juni 2019 (zaaknr. 688100).
– Lagestraat 44, 6953 BD Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 685422).

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben geweigerd:

Week 23

– Vogelplantsoen 218, 6951 JG Dieren: plaatsen van een dakopbouw op de woning (zaaknr. 677327).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-345375 Nederlandse Rode Kruis.
Activiteit: Collecte.
Datum: 17 juni 2019 tot en met 22 juni 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.rodekruis.nl

Vergunning: RHD-667705 Natuurmonumenten.
Evenement: Collecte.
Datum: 24 juni 2019 tot en met 29 juni 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.natuurmonumenten.nl

Vergunning: RHD-689415 Wijkvereniging Daalhuizen Oost.
Evenement Wijkfeest.
Datum: 15 juni 2019 van 15.00 uur tot 23.00 uur.
Plaats: Velp, Enkplein.

Vergunning: RHD-676048 Cairn Trails.
Evenement: Trail.
Datum: 21 t/m 23 juni 2019.
Plaats: Dieren, Polysport.
Website: www.cairnadventures.nl

Vergunning: RHD-676055 Biz centrum Velp.
Evenement: Midzomerfestival.
Datum: 22 juni 2019 van 12.00 uur – 18.00 uur.
Plaats: Velp.
Website: www.veelzijdigvelp.nl

Vergunning: RHD-678324 Oranjevereniging Spankeren.
Evenement: Oranjefeest.
Datum: 28 en 29 juni 2019.
Plaats: Spankeren, Kerkweg.

Vergunning: RHD-686564 Cv De Heiknuuters.
Evenement: Dweildag.
Datum: 30 juni 2019 van 13.00 uur – 17.30 uur.
Plaats: Rheden, Meester B. van Leeuwenplein.

Vergunning: RHD-688652 Oranjevereniging Ellecom.
Activiteit: Opening muziektent.
Datum: 30 juni 2019 van 10.00 uur – 19.00 uur.
Plaats: Ellecom, Dorpsplein.

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected]
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Arnhemsestraatweg nabij nrs. 89-99 te Velp: vervangen van een aardgasreduceerstation (zaaknr. 687149/ODRA dossiernr. 195297927).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Burgemeester sluit 2 panden in Velp na aantreffen hennepkwekerij

De burgemeester van Rheden maakt bekend dat op grond van artikel 13b van de Opiumwet de woning aan de Zwanensingel 178 te Velp en de loods aan de IJsselstraat 41A te Velp vanaf woensdag 29 mei april 2019 voor de duur van 3 maanden zijn gesloten.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden