Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto:

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Schonenbergsingel 52, 6881 NS Velp: maken van een doorbraak in een dragende muur tussen eetkamer en keuken (28-5-2019/688865).
– Valkenbergerweg 25, 6991 JB Rheden: legaliseren van een erfafscheiding en een poort (6-6-2019/690269).
– Admiraal Helfrichlaan 87, 6952 GD Dieren: plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (9-6-2019/690541).
– Vingerhoed 46, 6953 BW Dieren: brandveilig gebruik van een gezinsvervangend tehuis (5-6-2019/689980).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 25

– Jeruzalem 8, 6881 JJ Velp: plaatsen van zonnepanelen op de woning en tuinhuis (zaaknr. 690534).
– Beatrixlaan 9, 6991 XM Rheden: plaatsen van een erfafscheiding (zaaknr. 689517).
– Schietbergseweg 18, 6991 JD Rheden: legaliseren van een erfafscheiding en een poort (zaaknr. 688856).
– Hoflaan 3, 6953 AL Dieren: isoleren van het pannengedeelte van het dak van een gemeentelijk monument (zaaknr. 684173).
– Spoorstraat 44, 6953 BZ Dieren: plaatsen en vervangen van 3 dakramen aan de voor-, zij- en achterkant van de woning (zaaknr. 679922).
– Badhuislaan 3, 6957 DB Laag-Soeren: plaatsen van heidematten als erfafscheiding (zaaknr. 690286).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV en Wet op de kansspelen

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-681952 Locatieraad Emmaüskerk.
Evenement: Rommelmarkt.
Datum: 29 juni 2019 van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Plaats: Dieren, Rode Kruislaan 2.
Website: www.eusebiusparochie.nl

Vergunning: RHD-682917 DLKV.
Evenement: Jeugdkamp.
Datum: 29 juni 2019 van 08.30 uur tot 30 juni 2019 16.00 uur.
Plaats: Rheden, IJsselsingel 19 (Terrein Rheko).
Website: www.dlkv.nl

Vergunning: RHD-691547 Van Ooijen Gouda Krinkels groep.
Activiteit: Asfaltwerkzaamheden Waterstraat vanaf de kruising Larensteinselaan
tot en met de eerste bushalte.
Datum: Zondag 30 juni 2019 van 06.30 uur tot en met 20.00 uur.
Plaats: Velp

Vergunning: RHD-691534 Stichting Beleef het Kanaal.
Evenement: ‘de sluis in beweging’.
Datum: Zaterdag 29 juni 2019 van 12.00 uur tot 16.00 uur.
Plaats: Dieren.
Website: www.beleefhetkanaal.nl

Vergunning: RHD-691534 Voetbalvereniging Dieren.
Evenement: Gelderse Jaarmarkt.
Datum: Zaterdag 29 juni 2019 van 09.00 uur tot 18.00 uur.
Plaats: Dieren (centrum).
Website: www.vvdieren.nl

Vergunning: RHD-686891 Buurtactiviteit.
Evenement: Buurtbuffet.
Datum: 29 juni 2019 van 17.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Rheden, voor de garageboxen Willem Bontekoestraat.

Vergunning: RHD-687355 Buurtfeest.
Evenement: Barbecue.
Datum: 29 juni 2019 van 14.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Velp, Bosweg.

Vergunning: RHD-689739 Wijngaard Hof te Dieren.
Evenement: Landgoedmarkten Hof te Dieren 2019.
Data: Zie website.
Plaats: Dieren.
Website: www.domeinhoftedieren.nl

Wet op de kansspelen
Vergunning: RHD-691881 Ladies Night.
Activiteit: Bingoavond.
Datum: 20 september 2019.
Plaats: Dieren, Theothorne.

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected]
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected]

Openingstijden Burgerzaken op 3 locaties

Gemeentehuis De Steeg (Hoofdstraat 3)
• maandag van 13.00 tot 17.00 uur;
• dinsdag van 09.30 tot 19.00 uur;
• woensdag van 09.30 tot 17.00 uur;
• vrijdag van 09.30 tot 12.30 uur.
(Het afhalen van documenten kan vanaf 08.30 uur).

Gemeentelijk Servicecentrum Velp (De Overtuin 6)
• maandag van 13.00 tot 17.00 uur;
• woensdag van 09.30 tot 17.00 uur;
• vrijdag van 09.30 tot 12.30 uur.

Gemeentelijk Servicecentrum Dieren (Ericaplein 5)
• dinsdag van 09.30 tot 17.00 uur;
• donderdag van 09.30 tot 19.00 uur.

Om lang wachten te voorkomen kunt u het beste een afspraak maken.
Afhalen van aangevraagde documenten kunt u zonder afspraak.

Meer informatie, en het maken van een afspraak, vindt u op www.rheden.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

0