Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Kerkallee voor nr. 19 te Velp: kappen van 2 bomen (Hollandse linde) / (5-9-2019/702745).
– Willem Barentszstraat 33, 6991 BB Rheden: plaatsen van een erfafscheiding (3-9-2019/701846).
– Callunaplein 79, 6951 CN Dieren: plaatsen van raamstickers en een naambord (4-9-2019/702720).
– Labriehof 17, 6952 HW Dieren: vervangen van kozijnen in de voorgevel (5-9-2019/702570).
– Nieboerstraat 18, 6952 ET Dieren: vervangen van een garagedeur (4-9-2019/702723).
– Noorderstraat 57, 6953 CD Dieren: vervangen van kozijnen en deuren (4-9-2019/702053).
– Vingerhoed 13, 6953 BZ Dieren: legaliseren van een overkapping (10-9-2019/703139).
– Kappersweg 4, 6956 CC Spankeren: aanleggen van beplanting (11-9-2019/703247).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 37

– Prins Hendriklaan 20, 6881 HX Velp: plaatsen van zonnepanelen op de woning (zaaknr. 701036).
– Heuvenseweg te Rheden: vernieuwen van het toegangspad/trap naar het uitzichtpunt Herikhuizerveld (zaaknr. 700829).
– Bergelinkweg 11, 6953 CX Dieren: plaatsen van een berging met veranda t.b.v. zonnepanelen (zaaknr. 701051).
– Nieboerstraat 18, 6952 ET Dieren: vervangen van een garagedeur (zaaknr. 702723).
– Viëtorstraat 9, 6953 BR Dieren: intern wijzigen van een gemeentelijk monument (zaaknr. 700339).
– Zutphensestraatweg 63, 6953 CJ Dieren: legaliseren van geplaatste zonnepanelen op een garage en schuur (zaaknr. 699134).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Week 37

– Admiraal Helfrichlaan 13e, 6952 GA Dieren: wijzigen van een klaslokaal in een basisschool voor een kinderdagverblijf (zaaknr. 689147).

Ter inzage en beroep
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 19 september 2019 tot en met 30 oktober 2019 (6 weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, binnen zes weken in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Beroep kan worden aangetekend door (a) belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking, (b) belanghebbenden die willen ageren tegen eventuele wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpbeschikking in het definitieve besluit zijn aangebracht en (c) belanghebbenden die kunnen aantonen dat het hen niet kan worden verweten dat zij eerder geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Door het indienen van een beroepschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt er ook voor kiezen het beroep- en/of verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV en Wet op de kansspelen

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-688727 Dierenbescherming.
Activiteit: Collecte.
Datum: 29 september 2019 tot en met 5 oktober 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.dierenbescherming.nl

Vergunning: RHD-697097 Nederlandse Brandwondenstichting.
Activiteit: Collecte.
Datum: 6 oktober 2019 tot en met 12 oktober 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.brandwondenstichting.nl

Vergunning: RHD-660302 Bartiméus Fonds.
Activiteit: Collecte.
Datum: 20 oktober 2019 tot en met 26 oktober 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.bartimeus.nl

Vergunning: RHD-468552 2 Switch.
Activiteit: Textielinzameling.
Datum: 25 oktober 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.2switch.nl

Vergunning: RHD-701697 TrailXperience Veluwezoom.
Evenement: Hardloop en Canitrail.
Datum: 21 september 2019 van 09.00 uur tot 12.30 uur.
Startlocatie: Parkeerplaats Herikhuizerveld.
Website: www.trailxperience.nl

Vergunning: RHD-702752 St. Radar Uitvoering Oost.
Activiteit: Opening Inloophuis ’t Trefpunt.
Datum: 21 september 2019 van 10.00 uur tot 20.00 uur.
Plaats: Velp, Van Voorthuijsenschool, Schoolweg 12.
Website: www.radaruitvoering.nl

Vergunning: RHD-702919 Stichting 024 Sport.
Evenement: Posbank cross-duathlon.
Datum: 28 september 2019 van 09.00 uur – 17.00 uur.
Plaats: Velp, Veluwezoom.
Website: www.posbankcrossduathlon.nl

Vergunning: RHD-692150 Stichting Posbankloop.
Evenement: Posbankloop.
Datum: 29 september 2019 van 09.00 uur – 16.00 uur.
Plaats: Velp.
Website: www.posbankloop.nl

Vergunning: RHD-703088.
Evenement: Innemen standplaats.
Datum: 21 september 2019 van 08.30 uur – 13.00 uur.
Plaats: De Steeg, Prinses Amaliahoek.

Vergunning: RHD-701791.
Evenement: Buurtfeest met barbecue.
Datum: 28 september 2019 van 16.00 uur – 24.00 uur.
Plaats: Rheden, grasveld tegenover Speenkruidstraat 17.

Vergunning: RHD-700904.
Evenement: Buurtbarbecue.
Datum: 28 september 2019 van 14.00 uur – 24.00 uur.
Plaats: Rheden, Wethouder Winterinkstraat t.o. huisnummer 2.

Vergunning: RHD-700164
Evenement: Burendag.
Datum: 28 september 2019 van 14.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Velp, Dr. Van der Feltzlaan tussen Kerkallee en Paulus Buijsstraat.

Vergunning: RHD-701688
Evenement: Burendag.
Datum: 28 september 2019 van 11.00 uur tot 20.00 uur.
Plaats: Dieren, Köllinglaan tussen Beverodelaan en Domeinlaan.

Wet op de kansspelen

Vergunning: RHD-702731.
Evenement: Bingoavond.
Datum: 28 september 2019.
Plaats: Velp, Schoolstraat 12 ’t Trefpunt.

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected]
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Fraterwaard 1, 6955 JH Ellecom: het veranderen van een melkveehouderij (zaaknr. 691581/ODRA dossiernr. 1952101007).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregel bekend.
Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Bosrichterlaan 18 in Laag-Soeren.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2018-GPP-115 en het zaaknummer is 703237.

U kunt het besluit in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site wordt gepubliceerd.

Het besluit is zes weken te raadplegen bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg en bij de servicecentra in Velp en Dieren.

De Steeg, 16 september 2019

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt. Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 47,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 174,00 voor anderen en € 345,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden