Bekendmakingen gemeente Rheden

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Dr. Fabiusstraat 8 en 8a, 6881 RZ Velp: plaatsen van een toegangspoort in een bestaand gemeentelijk hekwerk (9-9-2019/703001).
– Arnhemsestraatweg 18, 6991 AM Rheden: renoveren van de woning (2-9-2019/701828).
– Arnhemsestraatweg 18, 6991 AM Rheden: renoveren van een bijkeukenraam (2-9-2019/701834).
– Diderna ter hoogte van nrs. 1 t/m 11 te Dieren: verbouwen van de verdieping tot 7 senioren appartementen en de gevel moderniseren en uitbreiden (13-9-2019/703652).
– Het Bastion 2, 6953 BG Dieren: plaatsen van zonnepanelen (17-9-2019/704170).
– Rinaldostraat 3, 6953 CP Dieren: realiseren van een tussenvloer, personeelskantine en dakterras (9-9-2019/702982).
– Veerstraat 14, 6953 BH Dieren: legaliseren van zonnepanelen (9-9-2019/702992).
– Badhuislaan 7, 6957 DB Laag-Soeren: restaureren van een gemeentelijk monument (28-7-2019/697124).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Zienswijzen
Een uitzondering op het vorenstaande is de volgende aanvraag. Hiertegen kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen, omdat de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan:

– Callunaplein 79, 6951 CN Dieren: vestigen van een steakhouse restaurant (23-8-2019/700654).

U kunt deze aanvraag inzien van 26 september 2019 tot en met 9 oktober 2019 (2 weken) in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 37

– Het Bastion 4, 6953 BG Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 701044).

Week 38

– Arnhemsestraatweg 27 en 29a en Zaalbospad 30 te Velp: wijzigen van de omgevingsvergunning d.d. 13 december 2018 (betreft het plaatsen van dakkapellen op 3 woningen) / (zaaknr. 702035).
– Hoofdstraat 2, 6994 AE De Steeg: plaatsen van een toegangspoort met 2 poeren (zaaknr. 695706).
– Labriehof 17, 6952 HW Dieren: legaliseren van reeds vervangen kozijnen in de voorgevel (zaaknr. 702570).
– Noorderstraat 57, 6953 CD Dieren: vervangen van kozijnen en een deur (zaaknr. 702053).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV en Wet op de kansspelen

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-703530 Rederij Celjo.
Ontheffing: Aanmeren cruiseschip Nirvana.
Datum: 21 september 2019 en 7 oktober 2019.
Plaats: Dieren, Aan ’t Veer.

Vergunning: RHD-703089.
Activiteit: Burenmiddag.
Datum: 28 september 2019 van 11.30 uur tot 15.00 uur.
Plaats: Burgemeester Brandtplein.

Vergunning: RHD-699733.
Activiteit: Snuffelmarkt.
Datum: 29 september 2019 van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Plaats: Velp, Gruttostraat 14 (De Dumpel).
Website: www.meukisleuk.nl

Vergunning: RHD-703989 Obs de Lappendeken.
Activiteit: Kleding- en speelgoedbeurs.
Datum: 26 september 2019 van 18.00 uur tot 22.00 uur.
Plaats: De Steeg, Parkstraat 5 (Parkhuis).

Vergunning: RHD-702729.
Evenement: Kledingbeurs.
Datum: 5 oktober 2019 van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Plaats: Ellecom, Binnenweg 40a.

Vergunning: RHD-701793 TTV Slagvaardig.
Activiteit: Kledingbeurs.
Datum: 4 oktober 2019 van 09.00 uur tot 16.00 uur.
Plaats: Rheden, IJsselsingel 3.

Vergunning: RHD-704027 Gemeente Rheden.
Evenement: Innemen standplaats.
Datum: 5 oktober 2019 van 08.30 uur tot 13.00 uur.
Plaats: Spankeren, Kerkplein/Kerkweg.

Vergunning: RHD-704112 Scholengroep Veluwezoom.
Evenement: Streetwise.
Datum: 8 oktober 2019 van 08.30 uur tot 14.00 uur.
Plaats: Velp, Bronkhorstenstraat.

Vergunning: RHD-702970 ESH Media.
Evenement: Plaatsen van 30 aankondigingsborden.
Datum: 21 oktober 2019 tot en met 28 oktober 2019.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.eshmedia.nl

Wet op de kansspelen

Melding: RHD-702721 PV Velp Zuid.
Activiteit: Bingoavonden.
Datum: 25 oktober en 29 november 2019, 31 januari, 28 februari en 27 maart 2020.
Plaats: Velp, Merwedestraat 8a (clubgebouw).

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected]
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Zwarteweg 40, 6991 EJ Rheden: uitbreiden van een supermarkt (zaaknr. 697568/ODRA dossiernr. 1952104735).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden