Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Biesdelselaan 13, 6881 CA Velp: aanleggen van een inrit uitkomend op de Kortenaerlaan (3-12-2019/715044).
– Den Heuvel 7, 6881 VA Velp: starten van een fitnesscentrum en het bestikkeren van de ramen (25-11-2019/713833).
– Kerkstraat 32, 6883 HT Velp: plaatsen van een klokkentoren (3-12-2019/715028).
– Stationsplein 96, 6881 WE Velp: vervangen inpandige balkonpui van een appartement (25-11-2019/713971).
– Zwarteweg 40, 6991 EJ Rheden: vervangen van reclame (3-12-2019/715034).
– Faberstraat 16, 6951 BJ Dieren: realiseren van een appartement in een voormalige kapsalon (3-12-2019/715052).
– Meidoornlaan 195, 6951 LZ Dieren: intern verbouwen van een gedeelte van het schoolgebouw t.b.v. kinderdagopvang (30-11-2019/714702).
– Molenweg 3, 6953 CX Dieren: uitbouwen aan de achterzijde van de woning op de begane grond en eerste verdieping (22-11-2019/713682).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 48

– Methorsterweg 9, 6991 TW Rheden: plaatsen van een erfafscheiding (zaaknr. 709989).
– Piersonstraat 3, 6951 BD Dieren: plaatsen van reclame aan de voorzijde van het pand boven de entree (zaaknr. 712266).
– Edyweg 24, 6956 BB Spankeren: bouwen van een overkapping (zaaknr. 711051).

Week 49

– Stationsplein 96, 6881 WE Velp: vervangen inpandige balkonpui van een appartement (zaaknr. 713971).
– De Hoge Kamp 11, 6991 CX Rheden: plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (zaaknr. 713452).
– Diderna ter hoogte van nrs. 1 t/m 11 te Dieren: verbouwen van de verdieping tot 7 seniorenappartementen en de gevel moderniseren en uitbreiden (zaaknr. 703652).
– Hellendaallaan 6, 6953 EH Dieren: plaatsen van een nieuwe dakkapel aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 713691).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 174,00 voor natuurlijke personen en € 345,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-714100 V.O.F. Vishandel J. Koelewijn.
Activiteit: Innemen standplaats voor de verkoop van vis.
Datum: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Plaats: Rheden, Marktplein, woensdagmiddag, donderdagochtend en zaterdag.
Velp, Churchillplein, donderdag en zaterdag van 09.00 uur tot 14.30 uur.

Vergunning: RHD-714722 The Grillmaster.
Activiteit: Innemen standplaats voor de verkoop van gegrilde kipproducten.
Datum: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 op maandag van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Plaats: Velp, Churchillplein.

Vergunning: RHD-712651 André de Visscher Seafood.
Activiteit: Innemen standplaats voor de verkoop van vis en visproducten.
Datum: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 op vrijdag van 08.30 uur tot 13.00 uur.
Plaats: Dieren, Tellegenlaan.

Vergunning: RHD-715065 V.v. Dieren.
Activiteit: Kennisgeving incidentele activiteit en Ontheffing schenktijden.
Datum: 21 december 2019 van 16.00 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Dieren, Kolonieweg 7.
Website: www.vvdieren.nl

Vergunning: RHD-707988 Rotaryclub Rheden-Rozendaal.
Activiteit: Kerstwandeling Veluwezoom.
Datum: 21 december 2019 van 10.00 uur tot 18.00 uur.
Plaats: Veluwezoom.
Website: https://deposbankkerstwandeling.nl/

Wilt u meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
René Arentshorst, (026) 49 76 348 | [email protected]
Ingrid Hagen-Pietersma, (026) 49 76 293 | [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Imboslaan 6, 6952 JP Dieren: plaatsen van een propaanreservoir bij een crematorium (zaaknr. 709931/ODRA dossiernr. 1952112015).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Besluit lozen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

– Zutphensestraatweg 53, 6955 AE Ellecom: lozen van regeneratiewater op de bodem (zaaknr. 715176/ODRA dossiernr. 1952114240).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden